SpäťÚvod / Články / Naše projekty
Predch3 / 20Nasledujúca stránka

Naše projekty (577)

Sú priestorom v ktorom spoločný záujem o rodinu sa mení na konkrétne slová a činy.

zoradenie: Dátum Nadpis

Čokoľvek ste urobili iným, urobili ste mne

19. február 2024 / duchovné cvičenia

Čokoľvek ste urobili iným, urobili ste mne

Ježiš sa nás nikdy neopýta, či v neho veríme, ale či milujeme tak ako on... Na fotke je Guy Gilbert, muž ktorý žije už desaťročia s chudobnými na perférii...

... priblížilo sa Božie kráľovstvo

18. február 2024 / duchovné cvičenia

... priblížilo sa Božie kráľovstvo

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 1, 12 - 15 Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho...

Kvalita lásky

16. február 2024 / duchovné cvičenia

Kvalita lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 9, 14 - 15 K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme,...

Štedro ponúkať život

15. február 2024 / duchovné cvičenia

Štedro ponúkať život

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 9, 22 - 25 "Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa,...

Výzva k oživeniu

14. február 2024 / duchovné cvičenia

Výzva k oživeniu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 6, 1-6. 16-18 "Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu...

Božie Kráľovstvo rastie s nami a okolo nás

12. február 2024 / duchovné cvičenia

Božie Kráľovstvo rastie s nami a okolo nás

Bibliký komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 8, 11 - 13 K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho...

Kráčať s malomocnými

11. február 2024 / duchovné cvičenia

Kráčať s malomocnými

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mk 1, 40-45 „K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš,...

Služba a človečina

11. február 2024 / duchovné cvičenia

Služba a človečina

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 1, 40-45 Tu prišiel k Ježišovi malomocný a na kolenách ho prosil: "Ak len chceš,...

Čo poškvrňuje človeka?

7. február 2024 / duchovné cvičenia

Čo poškvrňuje človeka?

K dnešnému evanjeliu úvaha od kardinála Tomáša Špidlíka: Mk 7, 14-23 Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im:...

Čo vychádza z ľudského srdca ...

7. február 2024 / duchovné cvičenia

Čo vychádza z ľudského srdca ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 7,14 - 23 Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca,...

Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti

31. január 2024 / duchovné cvičenia

Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 6, 1 - 6 Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota,...

Kontemplovať evanjelium a nie televízny seriál

30. január 2024 / duchovné cvičenia

Kontemplovať evanjelium a nie televízny seriál

Každodenní kontemplace evangelia nám pomáhá mít pravou naději – zdůraznil papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty dne 3. 2....

Pastýř musí být nablízku Bohu v modlitbě a lidem v soucitu

28. január 2024 / duchovné cvičenia

Pastýř musí být nablízku Bohu v modlitbě a lidem v soucitu

Pohnutí, blízkost a důslednost jsou zdrojem pastýřské autority a moci - kázal papež při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty 9. 1. 2018. Komentoval tak evangelium (Mk...

Učil ich ako ten, čo má moc

28. január 2024 / duchovné cvičenia

Učil ich ako ten, čo má moc

bilický komentár k dnešnému evanjeliu... Mk 01, 21-28 Prišli do Kafarnauma. V sobotu vošiel do synagógy a hneď učil. Žasli nad jeho učením, lebo ich...

... sprostredkovať život

26. január 2024 / duchovné cvičenia

... sprostredkovať život

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 10, 1 – 9 "A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia,...

So satanom je koniec

22. január 2024 / duchovné cvičenia

So satanom je koniec

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 03, 20 - 35 Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že...

Obrátenie k realite života

21. január 2024 / duchovné cvičenia

Obrátenie k realite života

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 1,14-20 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril:...

Život v prospech druhých

21. január 2024 / duchovné cvičenia

Život v prospech druhých

Dobrá správa (nielen) pre dnešný deň + jej komentár: Mk 1, 14 - 20 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie...

Pomiatol sa!

20. január 2024 / duchovné cvičenia

Pomiatol sa!

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 3, 20-21 Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup,...

Viera je skúsenosť ...

18. január 2024 / duchovné cvičenia

Viera je skúsenosť ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 3, 7-12 „Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo...

Milosrdenstvo voči malým ...

17. január 2024 / duchovné cvičenia

Milosrdenstvo voči malým ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 3, 1 - 6 „Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v...

V službách človeku

16. január 2024 / duchovné cvičenia

V službách človeku

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 2, 23 - 28 I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka...

Nové víno do nových mechov

15. január 2024 / duchovné cvičenia

Nové víno do nových mechov

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 2, 18 - 22 „A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj...

Bezhraničný princíp

6. január 2024 / duchovné cvičenia

Bezhraničný princíp

Pri návšteve Belgicka ma prekvapili súkromné pozemky bez plotov. Ak niekto plot mal, tak len symbolický. Aj bicykle sa opierali pri obchode len tak, bez zamykania, a o 30 min. tam...

Kráľovstvo bez hraníc - všade a pre všetkých

6. január 2024 / duchovné cvičenia

Kráľovstvo bez hraníc - všade a pre všetkých

Alberto Maggi, biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 2, 1-12 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema...

Keď hlboké ticho objímalo všetko

25. december 2023 / duchovné cvičenia

Keď hlboké ticho objímalo všetko

Úvaha k dnešnému evanjeliu od Richarda Čemusa: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho...

Nový vzťah

25. december 2023 / duchovné cvičenia

Nový vzťah

Skutočné VIANOCE sú tam, kde nás niekto čaká, kde sa niekto na nás teší - a my na neho. Prajeme sebe aj Vám, aby sme takéto miesta mali... alebo aby...

Ján sa bude volať

23. december 2023 / duchovné cvičenia

Ján sa bude volať

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 1, 57 - 66, 80 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej...

Žena otvorená životu

21. december 2023 / duchovné cvičenia

Žena otvorená životu

Mária - žena vnútorne slobodná, nezávislá, ktorá sa nepodriadila patriarchátu svojej doby. Žena ktorá riskuje život, aby ho mohla komunikovať tomu, kto ho...

Bohu nič nie je nemožné

20. december 2023 / duchovné cvičenia

Bohu nič nie je nemožné

Lk 01, 26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária....

N