SpäťÚvod / Články / Naše projekty
Predch3 / 20Nasledujúca stránka

Naše projekty (572)

Sú priestorom v ktorom spoločný záujem o rodinu sa mení na konkrétne slová a činy.

zoradenie: Dátum Nadpis

Kto nájde na poli poklad, predá všetko, čo má a pole kúpi

30. júl 2023 / duchovné cvičenia

Kto nájde na poli poklad, predá všetko, čo má a pole kúpi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 13, 44-52 Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v...

O rozsievačovi

16. júl 2023 / duchovné cvičenia

O rozsievačovi

K dnešnému evanjeliu o rozsievačovi biblický komentár Alberta Maggi: Mt 13, 1-23 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili...

Nebojte sa!

15. júl 2023 / duchovné cvičenia

Nebojte sa!

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 10, 26 - 33 Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa...

Prečo vŕtať studne?

9. júl 2023 / duchovné cvičenia

Prečo vŕtať studne?

„Odkrúcal som si na Trnavskej univerzite civilnú službu. Celý čas som stál pri kopírke a kopíroval som. To bola náplň mojej práce. Raz tam prišiel...

Kvalita lásky

8. júl 2023 / duchovné cvičenia

Kvalita lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 9, 14 - 15 K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme,...

Okruh vplyvu

3. júl 2023 / duchovné cvičenia

Okruh vplyvu

Schopnosť a moc odpustiť dostal každý z nás. Je to naša zodpovednosť - darovať odpustením pokoj tým, ktorí o to stoja. ... viac o dnešnej dobrej zvesti...

Prišiel Ježiš a stal si doprostred ...

3. júl 2023 / duchovné cvičenia

Prišiel Ježiš a stal si doprostred ...

Biblický komentár k II. veľkonočnej nedeli (zdroj textu z 8. 4. 2018) Jn 20, 19 - 31 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi...

Podať pohár vody ...

2. júl 2023 / duchovné cvičenia

Podať pohár vody ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 10, 37 - 42 Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto...

Ako bratov nediskvalifikovať z našej lásky

26. jún 2023 / duchovné cvičenia

Ako bratov nediskvalifikovať z našej lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 7, 1 - 5 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete...

Ján sa bude volať

24. jún 2023 / duchovné cvičenia

Ján sa bude volať

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 1, 57 - 66, 80 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej...

Kde je môj poklad?

23. jún 2023 / duchovné cvičenia

Kde je môj poklad?

Hromadění bohatství kvůli němu samému je příčinou válek, zničených rodin, ztráty důstojnosti. Naproti tomu spravování majetku tak, aby sloužil...

Odpúšťame, lebo nám bolo odpustené ...

22. jún 2023 / duchovné cvičenia

Odpúšťame, lebo nám bolo odpustené ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 6, 7 - 15 "Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí....

Pokonaj sa včas ...

21. jún 2023 / duchovné cvičenia

Pokonaj sa včas ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 5, 20 - 26 „Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude...

Výzva k oživeniu

21. jún 2023 / duchovné cvičenia

Výzva k oživeniu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 6, 1-6. 16-18 "Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu...

Ponúknuť väčšie dobro

19. jún 2023 / duchovné cvičenia

Ponúknuť väčšie dobro

V. E. Frankl vo svojich spomienkach skúsenosti života z Osvienčimu hovorí zaujímavú poznámku: "tí najlepší neprežili" (viď. kniha ... a přesto...

Milosrdenstvo chcem a nie obetu

11. jún 2023 / duchovné cvičenia

Milosrdenstvo chcem a nie obetu

Katechéza Svätého Otca Františka z 13. 4. 2016: Mt 9, 9 - 13 Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za...

Chrám a dve mince vdovy

10. jún 2023 / duchovné cvičenia

Chrám a dve mince vdovy

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 38 - 44 Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v...

Aby v nás bol život

8. jún 2023 / duchovné cvičenia

Aby v nás bol život

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 52 - 59 Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe...

Boh premieňa skartáciu na spásu

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

Boh premieňa skartáciu na spásu

Často na Ježíše nedbáme, protože Jej nepoznáváme v nezdaru. Láska Boha k člověku však vítězí právě ve zdánlivém nezdaru...

... odmietnutie Boha

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

... odmietnutie Boha

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 1 - 12 „Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude...

Vstaň a choď

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

Vstaň a choď

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mk 2, 1-12 „Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a...

Večný život je už prítomná možnosť

4. jún 2023 / duchovné cvičenia

Večný život je už prítomná možnosť

Dnešná dobrá zvesť a jej komentár - o tom do koho je Boh zamilovaný a aj o tom, že večný život je už prítomná možnosť... Jn 3, 16 - 20 Boh...

Cesty k bratstvu

31. máj 2023 / duchovné cvičenia

Cesty k bratstvu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 32 - 45 Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži...

Nie moc, ale služba

31. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nie moc, ale služba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 35 - 45 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: "Učiteľ, chceme, aby si...

K slobode vedie chudoba

30. máj 2023 / duchovné cvičenia

K slobode vedie chudoba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 28 - 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední...

Nestačí vedieť, treba zakúsiť

28. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nestačí vedieť, treba zakúsiť

"Z bezpodmienečnej lásky sa nikto nesmie cítiť vylúčený, akékoľvek by bolo jeho správanie a konanie..." Hm, ak toto naliehanie má byť naplnené...

Rozpoznávací znak - služba

26. máj 2023 / duchovné cvičenia

Rozpoznávací znak - služba

Májové ducháče 2008 - Miša a Zuzku sme poprosili o službu v kuchyni. Začalo to dobre - Mišo nám na vlastnej panvici urobil hromadu palaciniek. Ostatné chody si už...

Bůh je láska a neustále nás očekává

25. máj 2023 / duchovné cvičenia

Bůh je láska a neustále nás očekává

K dnešnému evanjeliu príhovor Jezuitu Richarda Čemusa z 10. mája 2013: Jaký to papež ten František! Staré, známé a tradiční se...

Nebo je už tu a teraz

24. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je už tu a teraz

K dnešnému evanjeliu príhovor kardinála Tomáša Špidlíka z 26. mája 2006: Jn 17, 11b - 19: Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa:...

Skutočná láska sa premieňa na službu

14. máj 2023 / duchovné cvičenia

Skutočná láska sa premieňa na službu

K dnešnému evanjeliu biblický komentár Alberta Maggiho: Jn 14, 15 - 21 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje...

N