SpäťÚvod / Články
1 / 39Nasledujúca stránka

Články (1166)

zoradenie: Dátum Nadpis

Aby v nás bol život

8. jún 2023 / duchovné cvičenia

Aby v nás bol život

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 52 - 59 Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe...

Byť chlebom pre druhých

8. jún 2023 / duchovné cvičenia

Byť chlebom pre druhých

Boh nežiada dary od človeka, on nie je vzdialený aby ho bolo potrebné dosahovať ... Naopak, Boh zostupuje, aby sa stretol s človekom v človeku. ... pozrime čo o dnešnej dobrej zvesti...

Boh premieňa skartáciu na spásu

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

Boh premieňa skartáciu na spásu

Často na Ježíše nedbáme, protože Jej nepoznáváme v nezdaru. Láska Boha k člověku však vítězí právě ve zdánlivém nezdaru...

... odmietnutie Boha

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

... odmietnutie Boha

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 1 - 12 „Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude...

Vstaň a choď

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

Vstaň a choď

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mk 2, 1-12 „Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a...

Večný život je už prítomná možnosť

4. jún 2023 / duchovné cvičenia

Večný život je už prítomná možnosť

Dnešná dobrá zvesť a jej komentár - o tom do koho je Boh zamilovaný a aj o tom, že večný život je už prítomná možnosť... Jn 3, 16 - 20 Boh...

Cesty k bratstvu

31. máj 2023 / duchovné cvičenia

Cesty k bratstvu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 32 - 45 Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži...

Nie moc, ale služba

31. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nie moc, ale služba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 35 - 45 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: "Učiteľ, chceme, aby si...

K slobode vedie chudoba

30. máj 2023 / duchovné cvičenia

K slobode vedie chudoba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 28 - 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední...

Nestačí vedieť, treba zakúsiť

28. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nestačí vedieť, treba zakúsiť

"Z bezpodmienečnej lásky sa nikto nesmie cítiť vylúčený, akékoľvek by bolo jeho správanie a konanie..." Hm, ak toto naliehanie má byť naplnené...

Rozpoznávací znak - služba

26. máj 2023 / duchovné cvičenia

Rozpoznávací znak - služba

Májové ducháče 2008 - Miša a Zuzku sme poprosili o službu v kuchyni. Začalo to dobre - Mišo nám na vlastnej panvici urobil hromadu palaciniek. Ostatné chody si už...

Bůh je láska a neustále nás očekává

25. máj 2023 / duchovné cvičenia

Bůh je láska a neustále nás očekává

K dnešnému evanjeliu príhovor Jezuitu Richarda Čemusa z 10. mája 2013: Jaký to papež ten František! Staré, známé a tradiční se...

Nebo je už tu a teraz

24. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je už tu a teraz

K dnešnému evanjeliu príhovor kardinála Tomáša Špidlíka z 26. mája 2006: Jn 17, 11b - 19: Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa:...

Skutočná láska sa premieňa na službu

14. máj 2023 / duchovné cvičenia

Skutočná láska sa premieňa na službu

K dnešnému evanjeliu biblický komentár Alberta Maggiho: Jn 14, 15 - 21 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje...

Nový vzťah s Bohom

11. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nový vzťah s Bohom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 15, 9 - 11 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania...

Prinášať ovocie

10. máj 2023 / duchovné cvičenia

Prinášať ovocie

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 15, 1 - 8 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na...

Vlastníme len to, čo sme darovali

10. máj 2023 / duchovné cvičenia

Vlastníme len to, čo sme darovali

... nechajme sa znova prekvapiť sviežosťou DOBRÝCH SPRÁV na dnes, a pozrime čo o nich hovorí biblický komentár Alberta Maggiho: Jn 15, 1 – 8 Ja som...

Pokoj je ovocím lásky

9. máj 2023 / duchovné cvičenia

Pokoj je ovocím lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 27 - 31 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet...

Byť pospolu

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Byť pospolu

Úvaha k dnešnému evanjeliu od Richarda Čemusa z 3. mája 2013: Jn 14, 23-26 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje...

Kľaknúť k nohám bratov a sestier

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Kľaknúť k nohám bratov a sestier

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 21 - 26 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Zredukovať Učiteľovu ponuku na...

Radikálna zmena

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Radikálna zmena

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 23 - 29 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec...

Edulienka v Žiline

7. máj 2023 / aktivity, nápady

Edulienka v Žiline

Súkromná základná škola Edulienka z Bratislavy od 1. 9. 2023 otvára v Žiline v spolupráci so Smart Books vzdelávaciu skupinu pre deti 1. a 2....

Niet kam ujsť

7. máj 2023 / duchovné cvičenia

Niet kam ujsť

Pár ľudí čaká na autobusovej zastávke. Postupne prichádzajú ďalší a ďalší. Rad narastá. A hoci sa ešte nenastupuje - vy sa postupne...

V dome Otca je mnoho príbytkov

5. máj 2023 / duchovné cvičenia

V dome Otca je mnoho príbytkov

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 1 - 6 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem...

Najväčší je ten, kto vie slúžiť

4. máj 2023 / duchovné cvičenia

Najväčší je ten, kto vie slúžiť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 13, 16 - 20 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je...

Túžba vidieť otca

3. máj 2023 / duchovné cvičenia

Túžba vidieť otca

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 1 - 14 Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Filip, jeden z prvých učeníkov,...

Viera sa ukazuje v praxi

2. máj 2023 / duchovné cvičenia

Viera sa ukazuje v praxi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 10, 22 - 30 V Jeruzaleme boli sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v...

Života sa smrť nedotkne

2. máj 2023 / duchovné cvičenia

Života sa smrť nedotkne

Boh je láska, ktorá sa dáva do služby ľuďom. On nie je tým, kto by sa potreboval vyvyšovať nad ľudí alebo ich ovládať. K rovnakému životnému projektu...

Dobrý pastier

1. máj 2023 / duchovné cvičenia

Dobrý pastier

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 10, 11 - 18 Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nebudem sa venovať otázke, čo znamená...

Už žiadne istoty

1. máj 2023 / duchovné cvičenia

Už žiadne istoty

Ježiš neponúka istoty. Ponúka štýl života, hodnoty, seba samého, lebo chce priviesť človeka k plnej dospelosti, k plnému rastu. A stávame sa dospelými...

N