SpäťÚvod / Články
Predch2 / 40Nasledujúca stránka

Články (1196)

zoradenie: Dátum Nadpis

Každodenná skúsenosť

15. marec 2024 / duchovné cvičenia

Každodenná skúsenosť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 7, 1 - 2.10.25 - 30 Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som...

Zviditeľňovať tvár Otca

14. marec 2024 / duchovné cvičenia

Zviditeľňovať tvár Otca

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 5, 31 - 47 "Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec....

... a tí, čo ho počujú, budú žiť

13. marec 2024 / duchovné cvičenia

... a tí, čo ho počujú, budú žiť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 5, 17 - 30 "Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má...

Boh oslobodzuje

12. marec 2024 / duchovné cvičenia

Boh oslobodzuje

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 5, 1 - 16 Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri...

Svätý bohorúhač

12. marec 2024 / duchovné cvičenia

Svätý bohorúhač

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu, z knihy Ako čítať evanjelium a nestratiť vieru: Jn 5, 1-3. 5 - 16 Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do...

Otec nepozerá na zásluhy, ale na potreby

9. marec 2024 / duchovné cvičenia

Otec nepozerá na zásluhy, ale na potreby

K Bohu nie je možné "vystúpiť" za vlastné zásluhy. Boha treba prijať. Otvoriť mu dvere. Vytvoriť mu miesto aby vstúpil a bol... Boh s nami. Pretože Boh miluje človeka,...

Ježiš a monsignor

8. marec 2024 / duchovné cvičenia

Ježiš a monsignor

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 28b - 34 Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré...

Milovať nepriateľov - dá sa to?

8. marec 2024 / duchovné cvičenia

Milovať nepriateľov - dá sa to?

Príhovor kardinála Tomáša Špidlíka k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 28b-34 Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a...

Život posúvajú dopredu svätí, nie mocní

7. marec 2024 / duchovné cvičenia

Život posúvajú dopredu svätí, nie mocní

Ráno 12. marca 2015 v príhovore na sv. omši v kaplnke Domu sv. Marty hovoril svätý otec František o tom, že... ... buď budeme světci nebo zhoubci, třetí...

Moc blahoslavenstiev

6. marec 2024 / duchovné cvičenia

Moc blahoslavenstiev

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 5, 17 - 19 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale...

Odpustenie pre všetkých

5. marec 2024 / duchovné cvičenia

Odpustenie pre všetkých

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 18, 21 - 35 Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi,...

Srdce - miesto pre každého

4. marec 2024 / duchovné cvičenia

Srdce - miesto pre každého

Boh nerobí rozdiely, vie zasahovať v prospech kohoľvek, aj pohanov. A nám je to stále tak ťažké pochopiť - že sme tu pre kohoľvek, a nielen pre tých, ktorých si vyberieme...

Srdce - vnútorný chrám

3. marec 2024 / duchovné cvičenia

Srdce - vnútorný chrám

Príhovor kardinála Tomáša Špidlíka k dnešnému evanjeliu: Jn 2, 13-22 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil...

Zborte tento chrám, lebo postavím nový

3. marec 2024 / duchovné cvičenia

Zborte tento chrám, lebo  postavím nový

... pozrime čo o vyhnaní kupcov z chrámu - ktorý má byť domom modlitby - hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár: Jn 2, 13 –...

Stolovanie - znak našich vzťahov

2. marec 2024 / duchovné cvičenia

Stolovanie - znak našich vzťahov

Ak sa otrok nechce stať synom... zostáva otrokom... ... pozrime čo o slobodnom vzťahu otec a syn hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár. Lk 15, 1-3....

Príťažlivé istoty

1. marec 2024 / duchovné cvičenia

Príťažlivé istoty

Caravaggio v jednom zo svojich diel zobrazil sv. Matúša v momente kedy je Kristom pozývaný k nasledovaniu. Je tu jasne vidieť Matúšovo prekvapenie aj...

Ako uvidieť chudobného?

29. február 2024 / duchovné cvičenia

Ako uvidieť chudobného?

... pozrime čo o tom, ako sa stavať voči chudobe, hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár. Lk 16, 19-31 Ježiš povedal farizejom: „Bol istý...

Ponúknuť seba samého

28. február 2024 / duchovné cvičenia

Ponúknuť seba samého

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 20, 17 - 28 "Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť...

Hovoria a nekonajú

27. február 2024 / duchovné cvičenia

Hovoria a nekonajú

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 23,1-12 Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na...

Učme sa konať dobre

27. február 2024 / duchovné cvičenia

Učme sa konať dobre

Z ranného kázania v Dome sv. Marty 3. 3. 2015, k evanjeliu: Mt 23, 1 - 12 Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na...

... v službe človeku

27. február 2024 / duchovné cvičenia

... v službe človeku

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 23, 1 - 12 Vtedy Ježiš hovoril zástupom a svojim učeníkom: "Učitelia Zákona a farizeji si zasadli...

Milosrdenstvo uzdravuje

26. február 2024 / duchovné cvičenia

Milosrdenstvo uzdravuje

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 36 - 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš...

Pravda na hore premenenia

25. február 2024 / duchovné cvičenia

Pravda na hore premenenia

... komentár k dnešnému evanjeliovému príbehu o premenení na hore: Mk 9, 2-10 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a...

Ponúknuť väčšie dobro

24. február 2024 / duchovné cvičenia

Ponúknuť väčšie dobro

V. E. Frankl vo svojich spomienkach skúsenosti života z Osvienčimu hovorí zaujímavú poznámku: "tí najlepší neprežili" (viď. kniha ... a přesto...

Pokonaj sa včas ...

23. február 2024 / duchovné cvičenia

Pokonaj sa včas ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 5, 20 - 26 „Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude...

Ty si Peter... na skale postavím Cirkev...

22. február 2024 / duchovné cvičenia

Ty si Peter... na skale postavím Cirkev...

K dnešnému evanjeliu biblický komentár Alberta Maggiho: Mt 16, 13-19 Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich...

Boh prekvapení

21. február 2024 / duchovné cvičenia

Boh prekvapení

Ráno 13. okóbra 2014 v príhovore na sv. omši v kaplnke Domu sv. Marty odporúčal svätý otec František ... ... otevřít se Božímu...

Znamenie Božieho milosrdenstva

21. február 2024 / duchovné cvičenia

Znamenie Božieho milosrdenstva

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 11, 29 - 32 Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie....

Nebuďme naivní

20. február 2024 / duchovné cvičenia

Nebuďme naivní

Křesťan si má uvědomovat, že bez Boží pomoci, nemůže kráčet životem - konstatoval papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty (18. 6....

Odpúšťame, lebo nám bolo odpustené ...

20. február 2024 / duchovné cvičenia

Odpúšťame, lebo nám bolo odpustené ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 6, 7 - 15 "Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí....

N