SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Kúsok chleba pre najvzácnejšieho hosťa domu
Moc blahoslavenstievSpoločenstvo s chudobnými

Kúsok chleba pre najvzácnejšieho hosťa domu

26. marec 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Kúsok chleba pre najvzácnejšieho hosťa domu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: 

Jn 13, 21 - 33.36 - 38

Keď to Ježiš povedal, veľmi sa znepokojil a vyhlásil: „Veru, veru hovorím vám: Jeden z vás ma vydá.“
 
Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov stoloval s hlavou pri Ježišovej hrudi; bol to ten, ktorého Ježiš miloval. Jemu dal Šimon Peter pokyn, aby sa opýtal, kto je to, o kom hovorí. On sa teda jednoducho sklonil dozadu na Ježišovu hruď a povedal mu: „Pane, kto to je?“
 
Ježiš mu odpovedal: „Je to ten, komu namočím kúsok chleba a podám mu ho“. 
 
Prvý kúsok chceba, ktorý namočil pán domu - hostiteľ, bol ponúknutý najvzácnejšiemu hosťovi.
 
Do poslednej chvíle sa Ježiš pokúša vytiahnúť Judáša z tmy (preto evanjelista poukazuje na to, že len čo Judáš vzal namočený kúsok chleba, vyšiel von "a bola noc"). Až do poslednej chvíle mu ponúka možnosť vstúpiť do Otcovho svetla ako synovi; Judáš sa rozhodol, že zostane v temnote lži, takže sa nechá  udusiť chápadlami náboženskej moci, ktoré zasiahnu aj samého Ježiša.
 
Dnešné zamyslenie sa však obmedzí na Ježišom ponúknutý "kúsok namočeného chleba". Jeho ponuka je vždy ponukou života (chápaná ako ponuka Svojho života, aj ako ponuka spôsobu života pre každého): jeho chlieb je chlebom, ktorý rodí život, ktorý otvára cesty života, solidarity a ľudskosti.
 
Nie vždy však je to tak v našich spoločenstvách, kde často ponúknuté kúsky sú otrávené: nie je to chlieb, ktorý sýti život, ale vytvára zatrpknutosť, rozdelenie, závisť, žiarlivosť. Kúsky chleba, ktoré kolujú v našich spoločenstvách sú často kúskami, ktoré nevydávajú svetlo, ale produkujú tmu: tmu zotročenej lži v službách moci, temnotu nárokovania si na vlastnenie pravdy, temnotu tvrdosti srdca, pre ktorú sa moja pravda, môj spôsob myslenia stávajú dôvodom zavretých dverí pre môjho brata či sestru a to až do tej chvíle, kým sa im nepodriadia.
 
Učiteľ nám vždy ponúka svoj "namočený kúsok chleba pre najvzácnejšieho, najdôležitejšieho hosťa": ako ho použijeme?
 
Sme ochotní stať sa "sústami života", alebo radšej budeme "otrávenými fašírkami"?
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N