SpäťÚvod / Články / Naše projekty
1 / 19Nasledujúca stránka

Naše projekty (547)

Sú priestorom v ktorom spoločný záujem o rodinu sa mení na konkrétne slová a činy.

zoradenie: Dátum Nadpis

Aby v nás bol život

8. jún 2023 / duchovné cvičenia

Aby v nás bol život

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 52 - 59 Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe...

Byť chlebom pre druhých

8. jún 2023 / duchovné cvičenia

Byť chlebom pre druhých

Boh nežiada dary od človeka, on nie je vzdialený aby ho bolo potrebné dosahovať ... Naopak, Boh zostupuje, aby sa stretol s človekom v človeku. ... pozrime čo o dnešnej dobrej zvesti...

Boh premieňa skartáciu na spásu

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

Boh premieňa skartáciu na spásu

Často na Ježíše nedbáme, protože Jej nepoznáváme v nezdaru. Láska Boha k člověku však vítězí právě ve zdánlivém nezdaru...

... odmietnutie Boha

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

... odmietnutie Boha

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 1 - 12 „Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude...

Vstaň a choď

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

Vstaň a choď

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mk 2, 1-12 „Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a...

Večný život je už prítomná možnosť

4. jún 2023 / duchovné cvičenia

Večný život je už prítomná možnosť

Dnešná dobrá zvesť a jej komentár - o tom do koho je Boh zamilovaný a aj o tom, že večný život je už prítomná možnosť... Jn 3, 16 - 20 Boh...

Cesty k bratstvu

31. máj 2023 / duchovné cvičenia

Cesty k bratstvu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 32 - 45 Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži...

Nie moc, ale služba

31. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nie moc, ale služba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 35 - 45 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: "Učiteľ, chceme, aby si...

K slobode vedie chudoba

30. máj 2023 / duchovné cvičenia

K slobode vedie chudoba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 28 - 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední...

Nestačí vedieť, treba zakúsiť

28. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nestačí vedieť, treba zakúsiť

"Z bezpodmienečnej lásky sa nikto nesmie cítiť vylúčený, akékoľvek by bolo jeho správanie a konanie..." Hm, ak toto naliehanie má byť naplnené...

Rozpoznávací znak - služba

26. máj 2023 / duchovné cvičenia

Rozpoznávací znak - služba

Májové ducháče 2008 - Miša a Zuzku sme poprosili o službu v kuchyni. Začalo to dobre - Mišo nám na vlastnej panvici urobil hromadu palaciniek. Ostatné chody si už...

Bůh je láska a neustále nás očekává

25. máj 2023 / duchovné cvičenia

Bůh je láska a neustále nás očekává

K dnešnému evanjeliu príhovor Jezuitu Richarda Čemusa z 10. mája 2013: Jaký to papež ten František! Staré, známé a tradiční se...

Nebo je už tu a teraz

24. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je už tu a teraz

K dnešnému evanjeliu príhovor kardinála Tomáša Špidlíka z 26. mája 2006: Jn 17, 11b - 19: Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa:...

Skutočná láska sa premieňa na službu

14. máj 2023 / duchovné cvičenia

Skutočná láska sa premieňa na službu

K dnešnému evanjeliu biblický komentár Alberta Maggiho: Jn 14, 15 - 21 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje...

Nový vzťah s Bohom

11. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nový vzťah s Bohom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 15, 9 - 11 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania...

Prinášať ovocie

10. máj 2023 / duchovné cvičenia

Prinášať ovocie

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 15, 1 - 8 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na...

Vlastníme len to, čo sme darovali

10. máj 2023 / duchovné cvičenia

Vlastníme len to, čo sme darovali

... nechajme sa znova prekvapiť sviežosťou DOBRÝCH SPRÁV na dnes, a pozrime čo o nich hovorí biblický komentár Alberta Maggiho: Jn 15, 1 – 8 Ja som...

Pokoj je ovocím lásky

9. máj 2023 / duchovné cvičenia

Pokoj je ovocím lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 27 - 31 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet...

Byť pospolu

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Byť pospolu

Úvaha k dnešnému evanjeliu od Richarda Čemusa z 3. mája 2013: Jn 14, 23-26 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje...

Kľaknúť k nohám bratov a sestier

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Kľaknúť k nohám bratov a sestier

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 21 - 26 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Zredukovať Učiteľovu ponuku na...

Radikálna zmena

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Radikálna zmena

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 23 - 29 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec...

Niet kam ujsť

7. máj 2023 / duchovné cvičenia

Niet kam ujsť

Pár ľudí čaká na autobusovej zastávke. Postupne prichádzajú ďalší a ďalší. Rad narastá. A hoci sa ešte nenastupuje - vy sa postupne...

V dome Otca je mnoho príbytkov

5. máj 2023 / duchovné cvičenia

V dome Otca je mnoho príbytkov

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 1 - 6 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem...

Najväčší je ten, kto vie slúžiť

4. máj 2023 / duchovné cvičenia

Najväčší je ten, kto vie slúžiť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 13, 16 - 20 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je...

Túžba vidieť otca

3. máj 2023 / duchovné cvičenia

Túžba vidieť otca

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 1 - 14 Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Filip, jeden z prvých učeníkov,...

Viera sa ukazuje v praxi

2. máj 2023 / duchovné cvičenia

Viera sa ukazuje v praxi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 10, 22 - 30 V Jeruzaleme boli sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v...

Života sa smrť nedotkne

2. máj 2023 / duchovné cvičenia

Života sa smrť nedotkne

Boh je láska, ktorá sa dáva do služby ľuďom. On nie je tým, kto by sa potreboval vyvyšovať nad ľudí alebo ich ovládať. K rovnakému životnému projektu...

Dobrý pastier

1. máj 2023 / duchovné cvičenia

Dobrý pastier

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 10, 11 - 18 Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nebudem sa venovať otázke, čo znamená...

Už žiadne istoty

1. máj 2023 / duchovné cvičenia

Už žiadne istoty

Ježiš neponúka istoty. Ponúka štýl života, hodnoty, seba samého, lebo chce priviesť človeka k plnej dospelosti, k plnému rastu. A stávame sa dospelými...

Kde je plnosť slobody, tam je dôstojnosť

30. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Kde je plnosť slobody, tam je dôstojnosť

"Ľud je možné si podriadiť prostredníctvom strachu, ale nikdy to nebude jeho voľba. Ľud môže byť ovládaný, podmanený, ale keď konečne počúva posolstvo...

N