SpäťÚvod / Články / Naše projekty
1 / 20Nasledujúca stránka

Naše projekty (577)

Sú priestorom v ktorom spoločný záujem o rodinu sa mení na konkrétne slová a činy.

zoradenie: Dátum Nadpis

Máte niečo na jedenie?

14. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Máte niečo na jedenie?

Stav vzkrieseného Krista nie je zmazaním jeho fyzického tela, ale jeho rozšírením a premenením. Ježiš sa po vzkriesení zásadne stavia vždy...

Obrátenie - zmena mentality

14. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Obrátenie - zmena mentality

Zastavme sa pri závere dnešného evanjelia, lebo je tu poverenie, ktoré Učiteľ dáva svojim učeníkom, teda veriacim všetkých čias: skutočnosť, že v mene...

Vzkriesenie - reálny návrat do života

14. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Vzkriesenie - reálny návrat do života

K dnešnému evanjeliu príhovor Tomáša Špidlíka: Lk 24, 35-48 Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali...

Plnosťou života je láska a zdieľanie

12. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Plnosťou života je láska a zdieľanie

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 1 - 15 Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: "Je tu chlapec, ktorý má...

Rozdával sediacim koľko chceli

12. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Rozdával sediacim koľko chceli

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 1 - 15 Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadského mora. Šlo za...

Dialóg treba viesť s Bohom aj s ľuďmi

11. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Dialóg treba viesť s Bohom aj s ľuďmi

Kdo nechce vést dialog, odpírá poslušnost Bohu a brání těm, kdo hlásají novost Boží – zdôraznil svätý otec František...

Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc

11. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 3, 31 - 36 „Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery." ...

Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna ...

10. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna ...

Biblický komentár p. Alberta Maggiho OSM Jn 03, 14 - 21 Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť...

Identita synov a dcér

10. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Identita synov a dcér

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 3, 16 - 21 „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal...

Večný život je už prítomná možnosť

10. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Večný život je už prítomná možnosť

Dnešná dobrá zvesť a jej komentár - o tom do koho je Boh zamilovaný a aj o tom, že večný život je už prítomná možnosť... Jn 3, 16 - 20 Boh...

Mesiáš na kríži

9. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Mesiáš na kríži

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 3, 7 - 15 „A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby...

Okruh vplyvu

7. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Okruh vplyvu

Schopnosť a moc odpustiť dostal každý z nás. Je to naša zodpovednosť - darovať odpustením pokoj tým, ktorí o to stoja. ... viac o dnešnej dobrej zvesti...

Prišiel Ježiš a stal si doprostred ...

7. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Prišiel Ježiš a stal si doprostred ...

Biblický komentár k II. veľkonočnej nedeli (zdroj textu z 8. 4. 2018) Jn 20, 19 - 31 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi...

Rozpoznávací znak - služba

5. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Rozpoznávací znak - služba

Májové ducháče 2008 - Miša a Zuzku sme poprosili o službu v kuchyni. Začalo to dobre - Mišo nám na vlastnej panvici urobil hromadu palaciniek. Ostatné chody si už...

Vyrovnávanie účtov

5. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Vyrovnávanie účtov

Film Umučenie Krista je jedným z umeleckých diel ktoré nás mnohých zasiahlo a stále zasahuje. Mel Gibson a jeho kolegovia našli spôsob ako dať tomuto dielu...

A spoznali ho

3. apríl 2024 / duchovné cvičenia

A spoznali ho

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 24, 13 - 35 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň...

Stretnutie

3. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Stretnutie

Žiadny z evanjelistov neopisuje Ježišovo vzkriesenie, ale všetci ponúkajú možnosť stretnúť ho už ako Zmŕtvychvstalého. Lukáš to robí opisom...

Uskutočniť svoje meno ...

2. apríl 2024 / duchovné cvičenia

Uskutočniť svoje meno ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 20, 11 - 18 Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v...

Ján videl a uveril

31. marec 2024 / duchovné cvičenia

Ján videl a uveril

Jána stretnutie s Ježišom zasiahlo natoľko, že si spomína ešte aj na hodinu kedy sa tak stalo (boli 4 hodiny popoludní). Bol dokonca prvým apoštolom, ktorý...

Šunka s chrenom

31. marec 2024 / duchovné cvičenia

Šunka s chrenom

Na záver obradov veľkonočnej vigílie kňaz s prekvapením zvolal do polorozídeného davu: "Aha, tak predsa ešte na niečo sme zabudli," dvíhajúc...

Čo je pravda?

29. marec 2024 / duchovné cvičenia

Čo je pravda?

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 18, 1 - 19, 42 Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som...

Démoni moci, slávy a peňazí

27. marec 2024 / duchovné cvičenia

Démoni moci, slávy a peňazí

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 26, 14 - 25 Čo mi dáte, a ja vám ho vydám? Týmito slovami Judáš predá Učiteľa,...

Kúsok chleba pre najvzácnejšieho hosťa domu

26. marec 2024 / duchovné cvičenia

Kúsok chleba pre najvzácnejšieho hosťa domu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 13, 21 - 33.36 - 38 Keď to Ježiš povedal, veľmi sa znepokojil a vyhlásil: „Veru, veru hovorím vám:...

Spoločenstvo s chudobnými

25. marec 2024 / duchovné cvičenia

Spoločenstvo s chudobnými

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 12, 1 - 11 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Ale ako, Učiteľ? Nie si azda...

Súlad medzi posolstvom a životom

22. marec 2024 / duchovné cvičenia

Súlad medzi posolstvom a životom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 10, 31 - 42 "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!" ...

Transformácia posolstva do praxe

20. marec 2024 / duchovné cvičenia

Transformácia posolstva do praxe

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 8, 31 - 42 "Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi...

Boh sa stal človekom

19. marec 2024 / duchovné cvičenia

Boh sa stal človekom

Komentár p. Alberto Maggi OSM Mt 01, 01-16.18-23 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub...

Jozef, muž spravodlivý

19. marec 2024 / duchovné cvičenia

Jozef, muž spravodlivý

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 1, 16.18 - 21.24 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. ...

Dôstojnosť človeka na prvom mieste

18. marec 2024 / duchovné cvičenia

Dôstojnosť človeka na prvom mieste

Kristus oslovil cudzoložnicu najdostôjnejším oslovením tej doby. ... pozrime čo o úcte k človeku hovorí dnešná dobrá zvesť a jej...

Kto dáva, získava

17. marec 2024 / duchovné cvičenia

Kto dáva, získava

Život vlastníme do takej miery, nakoľko ho dávame. Pozrime čo o dnešnej dobrej zvesti hovorí biblický komentár Alberta Maggiho: Jn 12, 20-33 Niektorí...

N