SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc
Transformácia posolstva do praxeStávať sa chlebom pre druhých ...

Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc

11. apríl 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Jn 3, 31 - 36

„Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery."
 
Mojžiš a proroci sú zem. Od nich pochádza zákon a svedectvo o svetle. Nie sú však ani životom, ani svetlom.
 
Čo sa narodilo z tela, je telo. Od Ježiša však dostávame milosť za milosťou, lebo on je svetlo a život: on nám dáva dar Ducha, ktorý nás rodí zhora a robí z nás Božích synov a dcéry.
 
Jednorodený Syn, Slovo, ktoré bolo vždy obrátené k Otcovi, sa teraz obracia k nám a svedčí o tom, čo nikto nikdy nevidel. V skutočnosti hovorí o tom, čo dobre pozná.
 
Výrazy „svedok“, „dať/prijať“, „pečať“ (potvrdiť), „vernosť“ (byť pravdivý), pripomínajú zmluvu. Prijatie Ježišovho svedectva znamená spečatenie zmluvy s Bohom, potvrdenie, že je pravdivý a verný svojim prisľúbeniam. Veď v ňom dostávame nové srdce, lebo nám dáva Ducha bez miery.
 
Boží posol už nie je len sprostredkovateľom zmluvy: je sám účastníkom zmluvy, jednorodeným Synom, Slovom, ktoré vyjadruje Boha, samotným Bohom, ktorý sa spája so svojím ľudom. Zmluva sa už neuzatvára písmenami vyrytými do kameňa, ale Duchom živého Boha, vyliatym do našich sŕdc.
 
Duch Syna prebýva v každom, kto prebýva v Synovi.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N