SpäťÚvod / Ľudia v ZAOSTRI

Ľudia v ZAOSTRI

Mgr. Juraj Hajkovský vyštudoval psychológiu na Trnavskej univerzite. Pracuje ako konzultant v oblasti ľudských zdrojov.

V občianskom združení ZAOSTRI NA RODINU sa venuje najmä projektu OtcaSy a budovaniu komunít otcov. Spolu s manželkou Dominikou majú päť detí a s rodinou žijú v Banskej Bystrici. Sú zakladajúcimi členmi o.z. ZAOSTRI NA RODINU.

Memento vivere (Nezabudni žiť)

Juro, OTCaSY


 

Mgr. Dominika Hajkovská vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite.

V súčasnosti sa popri rodičovskej dovolenke venuje v občianskom združení ZAOSTRI NA RODINU poradenstvu, diskusiám, prednáškam i písaniu a to najmä rodinným, manželským a výchovným témam. Spolu s manželom Jurajom majú päť detí a žijú v Banskej Bystrici. Sú zakladajúcimi členmi o.z. ZAOSTRI NA RODINU.

 

Nika, autorka


 

Ing. Anastázia Strečková študovala strojársku technológiu a doplnkové pedagogické štúdium na MtF STU v Trnave.

Pôsobila 13 rokov ako učiteľka na SOU energetickom Trnava a 2 roky ako metodička v DOMKE. Piaty rok sa stará o ťažko chorého otca vo Zvolene a popri tom sa angažuje pre ZAOSTRI NA RODINU, ktorého je zakladajúcou členkou.

Verí že ... najdôležitejšou realitou sú naše sny...

Nasťa, inšpirátor


 

Mgr. Eva Šarközyová študovala učiteľstvo I. stupeň ZŠ, školská logopédia.

Od roku 2001 je inštruktorkou Symptotermálnej metódy PPR, zakladajúcou členkou ELEP o.z.

V súčasnosti sa popri rodičovskej dovolenke venuje diskusiám, prednáškam pre mladých, snúbencov..., poradenstvu ohľadne Symptotermálnej metódy v občianskom združení ELEP o.z.

Spolu s manželom vychovávajú 6 detí a žijú v Trnave.

Evka, autorka


 

Mgr. Martin Slíž, vyštudoval doplňujúce pedagogické štúdium (2004), vysokoškolské vzdelanie fakulta teológie – Cremisan Betlehem, detašované  pracovisko UPS Rím (1999). Po nostrifikácii diplomu udelený titul magister katolíckej teológie.

Od 15. augusta 1992 člen rehole saleziánov dona Bosca na Slovensku v rôznych funkciách. V súčastnosti žije v Novej Dubnici v komunite Saleziánov.

 

Maťo, poradca


 

Marek Domes, vyučený kuchár-čašník (s maturitou), pracuje na Trnavskej univerzite ako vodič-údržbár.

Pre ZAOSTRI NA RODINU rozvíja projekt OtcaSy v Trnave a je spoluatorom projektu/metodiky Drakobíjec.
 
S milovanou manželkou Soňou majú tri deti.
 
Na vrchu Pán sa stará!

Marek, Drakobijec


 

Ing. Juraj Vojtáš, vyštudoval medzinárodné podnikanie na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. 

V ZAOSTRI NA RODINU napísal dobrodružný román pre mladých Odvážne srdce. Vo voľnom čase cestovateľ a dobrodruh, pracuje ako ekonóm.

S manželkou Ivanou majú dvoch synov a bývajú v Žiline.

 
Život je ešte krajší, než si dokážeme predstaviť!

Juraj, Odvážne srdce


 

PS:  Radi Vám povieme aj kto je ZAOSTRI, čo robí a predstavíme Výročné správy.

 


 

 


N