SpäťÚvod / Články / Naše projekty
1 / 18Nasledujúca stránka

Naše projekty (512)

Sú priestorom v ktorom spoločný záujem o rodinu sa mení na konkrétne slová a činy.

zoradenie: Dátum Nadpis

Kde je život, nie je smrť

26. marec 2023 / duchovné cvičenia

Kde je život, nie je smrť

K dnešnému evanjeliu o Lazárovi, Márii a Marte, biblický komentár Alberta Maggi: Jn 11, 1-45 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny...

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

25. marec 2023 / duchovné cvičenia

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Lk 01, 26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária....

Zviditeľňovať tvár Otca

23. marec 2023 / duchovné cvičenia

Zviditeľňovať tvár Otca

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 5, 31 - 47 "Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec....

... a tí, čo ho počujú, budú žiť

22. marec 2023 / duchovné cvičenia

... a tí, čo ho počujú, budú žiť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 5, 17 - 30 "Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má...

Boh oslobodzuje

21. marec 2023 / duchovné cvičenia

Boh oslobodzuje

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 5, 1 - 16 Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri...

Svätý bohorúhač

21. marec 2023 / duchovné cvičenia

Svätý bohorúhač

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu, z knihy Ako čítať evanjelium a nestratiť vieru: Jn 5, 1-3. 5 - 16 Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do...

Boh sa stal človekom

20. marec 2023 / duchovné cvičenia

Boh sa stal človekom

Komentár p. Alberto Maggi OSM Mt 01, 01-16.18-23 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub...

Jozef, muž spravodlivý

20. marec 2023 / duchovné cvičenia

Jozef, muž spravodlivý

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 1, 16.18 - 21.24 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. ...

Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci

19. marec 2023 / duchovné cvičenia

Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 9, 1 - 41 Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho...

Otec nepozerá na zásluhy, ale na potreby

18. marec 2023 / duchovné cvičenia

Otec nepozerá na zásluhy, ale na potreby

K Bohu nie je možné "vystúpiť" za vlastné zásluhy. Boha treba prijať. Otvoriť mu dvere. Vytvoriť mu miesto aby vstúpil a bol... Boh s nami. Pretože Boh miluje človeka,...

Milovať nepriateľov - dá sa to?

17. marec 2023 / duchovné cvičenia

Milovať nepriateľov - dá sa to?

Príhovor kardinála Tomáša Špidlíka k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 28b-34 Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a...

Život posúvajú dopredu svätí, nie mocní

16. marec 2023 / duchovné cvičenia

Život posúvajú dopredu svätí, nie mocní

Ráno 12. marca 2015 v príhovore na sv. omši v kaplnke Domu sv. Marty hovoril svätý otec František o tom, že... ... buď budeme světci nebo zhoubci, třetí...

Zákon bez ducha je mŕtvy

15. marec 2023 / duchovné cvičenia

Zákon bez ducha je mŕtvy

Pozvanie na dnes: Ak je v tvojom živote postoj alebo správanie, o ktorom vieš, že ti môže byť prekážkou k plnosti bytia, odstráň ho... Pozrime na dnešnú...

Srdce - miesto pre každého

13. marec 2023 / duchovné cvičenia

Srdce - miesto pre každého

Boh nerobí rozdiely, vie zasahovať v prospech kohoľvek, aj pohanov. A nám je to stále tak ťažké pochopiť - že sme tu pre kohoľvek, a nielen pre tých, ktorých si vyberieme...

Prameň

12. marec 2023 / duchovné cvičenia

Prameň

Dnes známy príbeh stretnutia Krista so Samaritánkou pri studni. Kto ho číta v pôvodnom jazyku vie, že Samaritánka hovorí o vode zo studne a Ježiš hovorí o...

Stolovanie - znak našich vzťahov

11. marec 2023 / duchovné cvičenia

Stolovanie - znak našich vzťahov

Ak sa otrok nechce stať synom... zostáva otrokom... ... pozrime čo o slobodnom vzťahu otec a syn hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár. Lk 15, 1-3....

Príťažlivé istoty

10. marec 2023 / duchovné cvičenia

Príťažlivé istoty

Caravaggio v jednom zo svojich diel zobrazil sv. Matúša v momente kedy je Kristom pozývaný k nasledovaniu. Je tu jasne vidieť Matúšovo prekvapenie aj...

Ako uvidieť chudobného?

9. marec 2023 / duchovné cvičenia

Ako uvidieť chudobného?

... pozrime čo o tom, ako sa stavať voči chudobe, hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár. Lk 16, 19-31 Ježiš povedal farizejom: „Bol istý...

Otec sa nezaujíma o seba, ale o druhých

9. marec 2023 / duchovné cvičenia

Otec sa nezaujíma o seba, ale o druhých

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 16, 19 - 31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho...

Ponúknuť seba samého

8. marec 2023 / duchovné cvičenia

Ponúknuť seba samého

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 20, 17 - 28 "Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť...

Srdce mamy

8. marec 2023 / duchovné cvičenia

Srdce mamy

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 20, 17 - 28 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa,...

Učme sa konať dobre

7. marec 2023 / duchovné cvičenia

Učme sa konať dobre

Z ranného kázania v Dome sv. Marty 3. 3. 2015, k evanjeliu: Mt 23, 1 - 12 Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na...

... v službe človeku

7. marec 2023 / duchovné cvičenia

... v službe človeku

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 23, 1 - 12 Vtedy Ježiš hovoril zástupom a svojim učeníkom: "Učitelia Zákona a farizeji si zasadli...

Duchovnosť pred / po Ježišovi

6. marec 2023 / duchovné cvičenia

Duchovnosť pred / po Ježišovi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 27 – 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím:...

Milosrdenstvo uzdravuje

6. marec 2023 / duchovné cvičenia

Milosrdenstvo uzdravuje

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 36 - 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš...

Potvrdzovať dôstojnosť

6. marec 2023 / duchovné cvičenia

Potvrdzovať dôstojnosť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 27 - 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte...

Premenenie

5. marec 2023 / duchovné cvičenia

Premenenie

Rozhodnutie byť vo vzťahoch nie dominujúc, ale milujúc, nie berúc život, ale ponúkajúc svoj vlastný, spôsobuje premenenie - stávame sa...

Ponúknuť väčšie dobro

4. marec 2023 / duchovné cvičenia

Ponúknuť väčšie dobro

V. E. Frankl vo svojich spomienkach skúsenosti života z Osvienčimu hovorí zaujímavú poznámku: "tí najlepší neprežili" (viď. kniha ... a přesto...

Pokonaj sa včas ...

3. marec 2023 / duchovné cvičenia

Pokonaj sa včas ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 5, 20 - 26 „Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude...

Sviežosť

2. marec 2023 / duchovné cvičenia

Sviežosť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 7, 7 - 12 "Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" Páči sa mi...

N