SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Identita synov a dcér
Mesiáš na krížiSúlad medzi posolstvom a životom

Identita synov a dcér

10. apríl 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Identita synov a dcér

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Jn 3, 16 - 21

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
 
Boh vždy miloval svet, hoci ho svet odmieta. Otcova láska je nezištná a bezpodmienečná. Syn, ktorý to vie a to žije, svedčí o tom z kríža.
 
Tento verš nás vovádza do samého jadra Jánovho evanjelia: „A my sme poznali lásku, ktorú má Boh k nám, a uverili sme v ňu“.
 
Naozaj „Boh je láska“ (1Jn 4, 16). Len v tomto svetle môžeme správne pochopiť celé zjavenie a korigovať každú jeho interpretáciu. Prečo Otec posiela Syna?  Nemohol prísť a vziať si telo sám?
 
Dal nám Syna, lebo iba v ňom, ktorý miluje tak, ako je milovaný, vidíme svoju identitu ako synovia a dcéry Otca. Ježiš, ako syn, žil to, čo sme povolaní žiť aj my: „synovstvo/dcérstvo“ a z toho vyplývajúce bratstvo/sesterstvo. Miluje nás tou istou láskou, akú má Otec k nemu a uisťuje nás, že Otec nás miluje tak, ako on, láskou, ktorú mal ešte pred stvorením sveta.
 
Spása je viera v ukrižovaného Ježiša, vyzdvihnutého Syna človeka: on je Slovo, svetlo a život každého z nás, ktoré sa stalo telom, aby nám hovorilo o absolútnej láske Otca. V ňom je nám daná naša identita ako synov/dcér a sme tým, čím sme. Mimo neho sme to, čo nie sme, ničotou seba samých.
 
Preto prijať jeho, Syna, znamená nájsť seba samých; odmietnuť ho znamená stratiť seba samých.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Danka Mederová
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N