SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Stávať sa chlebom pre druhých ...
Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdcŽivotný štýl sebadarovania

Stávať sa chlebom pre druhých ...

24. apríl 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Stávať sa chlebom pre druhých ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: 

Jn 6, 22 - 29

Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.
 
Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.
 
Celá 6. kapitola je dialógom plným nedorozumení o chlebe, ako predtým s Nikodémom o „narodení“ a so Samaritánkou o „vode“. Nedorozumenie vzniká kvôli dvojakému významu: slovo má všeobecný význam, ale aj iný, dôležitejší, ktorý treba objaviť a vtedy sa stáva znamením.
 
Schopnosť symbolicky čítať skutočnosť vytvára rozdiel medzi človekom a zvieraťom. Každá vec nie je len sama sebou, ale aj odkazom na niečo iné. Kto tomu nerozumie, je „živočíšny človek“, ktorý nerozumie Božím veciam, ale ani ľudským.
 
V jednej rovine ide o majetky, ktoré je treba vlastniť, aby sme mohli žiť, v druhej rovine je tu príležitosť podeliť sa s nimi z lásky. V skutočnosti si človek zachráni život, ak ho spraví darom pre druhých, a stratí ho, ak sa ho pokúsi vlastniť len pre seba.
 
Učiteľ vysvetľuje, že chlieb, ktorý naozaj utíši hlad človeka, je život ako syna/dcéry a brata/sestry. Je ho ten, kto prijíma Ježiša, Otcovho milovaného Syna, ktorý miluje svojich bratov a sestry. Ježiš hovorí, že chliebom, symbolom života, je on, Syn, miluje Otca a bratov/sestry.
 
Ľudský život sa totiž skladá z tých vzťahov lásky, ktoré ho robia ľudským a žiteľným: „Kto nemiluje, zostáva v smrti“ (1Jn 3, 14b).
 
Zástupy hľadajú Ježiša, lebo jedli. Chcú si zabezpečiť svoj materiálny život; ešte nepochopili, že ľudský život má vstúpiť do vzťahu s Ním a žiť ako On, Syn, ktorý sa stáva chlebom pre svojich bratov a sestry. Netúžia ani tak po Ňom, ako po tom, čo pochádza od neho; a chcú si privlastniť zdroj chleba. Stále sú živočíšni, keďže ich cieľom je pominuteľný pokrm. Ignorujú chlieb, ktorý nepominie, ten, ktorý uvádza do spoločenstva s Bohom a ľuďmi.
 
Cirkev žije v stále väčšej plnosti „nadbytku“ chleba, ktorý nazbierala v Ježišovom dare. Tým, že ho slávi ako pamiatku, uskutočňuje neustály exodus od sebectva, ktoré dehumanizuje k láske, ktorá zbožstvuje človeka a dáva mu jeho pravú identitu syna v Synovi.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: https://www.unilabs.sk/
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N