SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Moc blahoslavenstiev
Každodenná skúsenosťKúsok chleba pre najvzácnejšieho hosťa domu

Moc blahoslavenstiev

6. marec 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Moc blahoslavenstiev

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: 

Mt 5, 17 - 19

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
 
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
 
Takto Ježiš hovorí hneď potom, ako vyhlásil Blahoslavenstvá. Na ne sa treba odvolávať, aby sme správne pochopili, čo chce povedať. Istým spôsobom sú určené všetkým nostalgikom, ktorí plačú za "poriadkom a disciplínou", všetkým, ktorí identifikujú Ježišovho Boha s Bohom zákonodarcom, ktorí od svojich veriacich vyžaduje slepú a absolútnu poslušnosť a trestá večným zatratením.
 
"Zákon a Prorokov" je možné pochopiť a prekonať len Ježišovou ponukou, ktorá sa nachádza v Blahoslavenstvách. "Najmenšie príkazy" na ktoré poukazuje sú vlastne Blahoslavenstvá a nič iné.
 
Kto to chápe tak, že sa Ježiš odvoláva na najmenšie prikázania Zákona, je úplne mimo. Tvrdohlavosť tých, ktorí ešte stále veria vo víziu zmierenia medzi Starým zákonom a Ježišovou ponukou je protievanjeliová. V istých aspektoch aj Dekalóg je zmenený: pred Blahoslavenstvami aj Desať slovom bledne.
 
Prečo stále ponúkame "spytovanie svedomia" založené na Desatore?
 
Pokračujeme v podrobnom spytovaní svedomia s chirurgickou presnosťou, zatiaľ čo Blahoslavenstvá nás pozývajú prijať úplne iný životný štýl. Štýl života, v ktorom sme pozvaní ako "veriaci" stať sa "synmi a dcérami"; kde životný štýl nie je viac orientovaný na poslušnosť, ale na podobnosť Otcovej láske. Pričom Ježiš zaplatil životom za svoju ponuku! My nie, ešte stále uprednostňujeme Zákon Desatora a moc Blahoslavenstiev nechávame "snílkom". Ach, jaj...
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N