Jozef, muž spravodlivý... a tí, čo ho počujú, budú žiť

Boh oslobodzuje

21. marec 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Boh oslobodzuje

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Jn 5, 1 - 16

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých.
 
Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ (...)
 
Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. 
 
Už vidím rôznych "expertov" každodennej teológie (chytro prezlečených za mystikov, hoci v skutočnosti sú len zavádzajúcimi mystifikátormi, akákoľvek podobnosť je čisto náhodná a neúmyselná) ako kričia: "Vidíte! Mali sme pravdu! Ježiš človeka uzdravuje a žiada ho, aby nehrešil, lebo znova ochorie. Takže ak sme chorí je to preto, že nás Boh trestá za naše hriechy!".
 
Áno, má to však jeden háčik: Ježiš požiadal človeka, uzdraveného v sobotu, aby nehrešil, čo v podstate znamená, aby už nepadol do špinavej hry náboženstva, ktoré utláča a neoslobodzuje, náboženstva, ktoré ho 38 rokov držalo v nehybnosti takmer ako suvenír, ktorý pripomína, že choroba je ovocím hriechu, (čiže nedodržiavania predpisov Zákona), toho náboženstva, kde Božie miesto prebrali tí, ktorí by mali uľahčiť stretnutie s Bohom a nezťažovať ho, pochovávajúc ho pod tonami zákonov, predpisov, povolení, zákazov, certifikátov, pečiatok, podpisov a byrokracie rôzneho druhu.
 
Ježiš žiada uzdraveného, aby sa držal ďaleko od toho všetkého: keď sa raz stretol s Bohom, ktorý oslobodzuje, znovu vracia život, obnovuje pošliapanú dôstojnosť, dáva srdcu schopnosť milovať, potom hriech spočíva v návrate do bahna inštitucionálneho náboženstva, ktoré do klietky zatvára srdce Otca a transformuje ho na večne nespokojné a požadovačné božstvo, nie na Otca, ktorý dáva bez výhrad. 38 rokov... celý život!  Koľko cesty je ešte pred nami ...
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N