SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Zviditeľňovať tvár Otca
... a tí, čo ho počujú, budú žiťKaždodenná skúsenosť

Zviditeľňovať tvár Otca

23. marec 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Zviditeľňovať tvár Otca
Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:
 

Jn 5, 31 - 47

 
"Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec.
Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec". 
 
Ako kritérium pre pochopenie svojho spásonosného a božského poslania Ježiš ponúka svoju činnosť, "skutky", ktoré koná. Treba pripomenúť, že tento text je "komentárom" k uzdraveniu chorého človeka pri rybníku Betsata, neďaleko Ovčej brány.
 
Ježiš sa nestratí v nezdvorilých úvahách, netočí sa okolo prikázania soboty, neskĺzne na úroveň právnej kazuistiky: poukazuje na svoj životný štýl ako kritérium pre pochopenie jeho poslania.
 
V tomto prípade sa vracia k téme, o ktorej sa už Ján v Prológu k svojmu evanjeliu vyjadril: pokračovanie v diele stvorenia, čiže v sprostredkovaní plnosti života a slobody pre človeka, pre každého človeka.
 
To čo bolo obsiahnuté v Starej zmluve (a proroci o tom veľa hovorili), sa v Ježišovi stáva plným a definitívnym: Ježiš pokračuje v stvoriteľskej činnosti Otca, obracajúc svoju pozornosť, predovšetkým k tým kategóriám ľudí, ktoré inštitúcie pravidelne ignorujú, alebo vylučujú v mene „skresleného“ poznania posolstva Písma. "Vodcovia" ľudu absolutizovali to, čo bolo iba jednou etapou v dejinách spásy: ignorujúc Božie oslobodzujúce posolstvo, znovu oživili a vytvorili ten "Egypt", z ktorého ich sám Boh vyslobodil.
 
S Ježišom sa Boží plán opäť vracia k životu. Nebude to ľahké a všetci vieme, ako to dopadne.
 
Preto tu môžeme vidieť výzvu k obráteniu pre naše kresťanské spoločenstvá, pre kresťanské spoločenstvá dnes. Ak si stále budeme myslieť, že „študujeme Písma“, aby sme v nich našli oporu a ospravedlnenie nášho uvažovania a postojov vylučovania, pohŕdania, výsmechu, ľahostajnosti, uzavretosti, odcudzenia, nebudeme ďaleko od toho, čo robili Ježišovi odporcovia.
 
Učiteľ pozýva toho, kto ho chce nasledovať k práci na diele stvorenia, aby každá žena a každý muž mali prístup k základnej dôstojnosti a slobode, ktoré charakterizujú Otcových synov a dcéry. „Súcitného a milosrdného“ Boha, ktorého už ohlásil Mojžiš ešte aj dnes poslušní služobníci nehľadajú. Hľadajú ho synovia a dcéry, ktorí dovoľujú aby sa v ich "skutkoch" zviditeľnila tvár Otca.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N