SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Zborte tento chrám, lebo postavím nový
Pravda na hore premenenia II.Milovať nepriateľov - dá sa to?

Zborte tento chrám, lebo postavím nový

3. marec 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Zborte tento chrám, lebo  postavím nový

... pozrime čo o vyhnaní kupcov z chrámu - ktorý má byť domom modlitby - hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár:

 

Jn 2, 13 – 22

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“

Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“

Ale on hovoril o chráme svojho tela.

Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

 

Nový vzťah, ktorý Ježiš ponúka medzi Bohom a ľuďmi, má za následok vymiznutie inštitúcií starej zmluvy, medzi ktoré patrí aj chrám, ako to Ján prezentuje vo svojom evanjeliu. Kým proroci pranierujú pokrytecké kulty a ohlasujú nutnosť očistenia chrámu, Ježiš ide o krok vpred, Ježiš ho chce zrušiť.

Čítame o tom v 2. kapitole Jánovho evanjelia, verš 13-22: Blízko bola židovská Veľká noc.” Evanjelista tu má trochu polemický tón, pretože Veľká noc je v Starom Zákone vždy označovaná ako “Pánova Veľká noc”, ale pre Jána je to “Veľká noc Židov”. Výraz židia v tomto evanjeliu neoznačuje židovský národ, ale skôr jeho autority, náboženských vodcov.

Už to nie je sviatok oslobodenia ľudu, ale je to sviatok vládcov ľudu. Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel…” v chráme nenachádza modliacich sa ľudí, ale trhovníkov, obchodníkov. “V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli”, čiže boli tam usadení. Pravým Bohom chrámu sú peniaze.

“Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu.” Mesiáš bol často zobrazovaný s bičom, s korbáčom, ktorým mal vyhnať z chrámu tých, ktorí boli z neho vylúčení – hriešnikov. Ježiš tu však s bičom vyháňa tých, ktorí boli dušou chrámu.

“Všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce...” Ako prvé sú ovce, ktoré sú zobrazením ľudu, a ktorý je skutočným obetným zvieraťom. Ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly”; Ježiš neprijíma obety Bohu, ktoré nie sú nezištné.“A predavačom holubov povedal…” Je zvláštne, že sa Ježiš obracia práve na predavačov holubov, a nie dobytka. Hovorí: "Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!"  

Prečo sa Ježiš osopuje práve na predavačov holubov? Pretože holuby sú zvieratá, ktoré mohli obetovať chudobní. Ježiš nedokáže tolerovať, aby boli chudobní zneužívaní v Božom mene. Cituje proroka Zachariáša keď hovorí, že dom jeho Otca nesmie byť miestom obchodov a zárobkov.

Jeho učeníci ale nechápu správne Ježišovo gesto a myslia si, že Ježiš je istým druhom Eliáša, ktorý mal svojou násilnou horlivosťou pripraviť cestu mesiášovi; jeho učeníci si dokonca “spomenuli, že je napísané: ´Strávi ma horlivosť za tvoj dom.´" Židia, čiže vodcovia,“sa ho opýtali: ´Aké znamenie... čiže “akú autoritu” ... nám ukážeš, že môžeš toto robiť?´”

“Ježiš im odpovedal…” A ak chceme pochopiť Ježišovu odpoveď, musíme rozlišovať dva odlišné výrazy, ktoré používa evanjelista. Jedným je grécky výraz ieros, chrám, ktorý označuje celý posvätný priestor, ale druhý výraz v Ježišovej odpovedi je naos, ktorý označuje svätyňu tohto chrámu, čiže miesto, ktoré označovalo prítomnosť a sídlo Boha v tomto chráme.

A v Ježišovej odpovedi sa objavuje práve tento druhý výraz. "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím." Pre Ježiša bude smrť najvyšším zjavením Boha. Židia, vodcovia, ale nechápu. "Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?" Ale on hovoril o chráme svojho tela.

V Ježišovi sa mení vzťah s Bohom. V Ježišovi pravý chrám, z ktorého Boh prejavuje a vyžaruje svoje milosrdenstvo a súcit, nie je svätyňa postavená rukami človeka, kam majú ľudia chodiť a prinášať obety, ale jedinou pravou svätyňou je Ježiš a všetci tí, ktorí ho prijmú za vzor života, svätyňa, ktorá nečaká na ľudí, ale ktorá im vychádza v ústrety. V ústrety komu? Tým, ktorí boli z chrámu vylúčení, ktorí boli vyradení náboženstvom.

Táto nová svätyňa nežiada obety, ale ponúka lásku všetkým ľuďom.

Preklad: Zuzana Černá

 

celý komentár na stiahnutie tu...

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Milan
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N