SpäťÚvod / Články / Naše projekty
Predch7 / 20Nasledujúca stránka

Naše projekty (576)

Sú priestorom v ktorom spoločný záujem o rodinu sa mení na konkrétne slová a činy.

zoradenie: Dátum Nadpis

Otec nepozerá na zásluhy, ale na potreby

18. marec 2023 / duchovné cvičenia

Otec nepozerá na zásluhy, ale na potreby

K Bohu nie je možné "vystúpiť" za vlastné zásluhy. Boha treba prijať. Otvoriť mu dvere. Vytvoriť mu miesto aby vstúpil a bol... Boh s nami. Pretože Boh miluje človeka,...

Milovať nepriateľov - dá sa to?

17. marec 2023 / duchovné cvičenia

Milovať nepriateľov - dá sa to?

Príhovor kardinála Tomáša Špidlíka k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 28b-34 Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a...

Moc blahoslavenstiev

15. marec 2023 / duchovné cvičenia

Moc blahoslavenstiev

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 5, 17 - 19 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale...

Zákon bez ducha je mŕtvy

15. marec 2023 / duchovné cvičenia

Zákon bez ducha je mŕtvy

Pozvanie na dnes: Ak je v tvojom živote postoj alebo správanie, o ktorom vieš, že ti môže byť prekážkou k plnosti bytia, odstráň ho... Pozrime na dnešnú...

Prameň

12. marec 2023 / duchovné cvičenia

Prameň

Dnes známy príbeh stretnutia Krista so Samaritánkou pri studni. Kto ho číta v pôvodnom jazyku vie, že Samaritánka hovorí o vode zo studne a Ježiš hovorí o...

Otec sa nezaujíma o seba, ale o druhých

9. marec 2023 / duchovné cvičenia

Otec sa nezaujíma o seba, ale o druhých

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 16, 19 - 31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho...

Srdce mamy

8. marec 2023 / duchovné cvičenia

Srdce mamy

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 20, 17 - 28 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa,...

Duchovnosť pred / po Ježišovi

6. marec 2023 / duchovné cvičenia

Duchovnosť pred / po Ježišovi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 27 – 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím:...

Potvrdzovať dôstojnosť

6. marec 2023 / duchovné cvičenia

Potvrdzovať dôstojnosť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 27 - 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte...

Sviežosť

2. marec 2023 / duchovné cvičenia

Sviežosť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 7, 7 - 12 "Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" Páči sa mi...

Vyslobodzovať z biedy

27. február 2023 / duchovné cvičenia

Vyslobodzovať z biedy

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 25,31 - 46 Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo...

Duch vyviedol Ježiša na púšť ...

26. február 2023 / duchovné cvičenia

Duch vyviedol Ježiša na púšť ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 04, 1 - 11 Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní...

Kto má moc, pokúša

26. február 2023 / duchovné cvičenia

Kto má moc, pokúša

... a kto má autoritu, slúži. K dnešnému evanjeliu o pokúšaní Ježiša na púšti, biblický komentár Alberta Maggiho: Mt 4,...

Pôst 2023

22. február 2023 / duchovné cvičenia

Pôst 2023

Dnes sa začína pôstne obdobie 2023. Teda ŠTYRIDSAŤDŇOVÝ PÔST ... Štyridsať dní. Dôležité obdobie plné odkazov a odpovedí, ozvien,...

Obliecť si zásteru služby

21. február 2023 / duchovné cvičenia

Obliecť si zásteru služby

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 9, 30 – 37 Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo...

Vydať sa na cestu viery

20. február 2023 / duchovné cvičenia

Vydať sa na cestu viery

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 9, 14 – 29 „Neveriace a zvrátené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte...

Kríž ako opovrhnutie

17. február 2023 / duchovné cvičenia

Kríž ako opovrhnutie

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 8, 34 – 9, 1 Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za...

Za koho ma pokladáte?

16. február 2023 / duchovné cvičenia

Za koho ma pokladáte?

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 8, 27 – 33 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa...

Spoločenstvo oživované Duchom

15. február 2023 / duchovné cvičenia

Spoločenstvo oživované Duchom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 8, 22 – 26 Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol....

Božie kráľovstvo začína láskou

7. február 2023 / duchovné cvičenia

Božie kráľovstvo začína láskou

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 7, 1-13 Potom sa k nemu zhromaždili farizeji a niektorí zákonníci, čo prišli z Jeruzalema. ...

Boží plán

15. január 2023 / duchovné cvičenia

Boží plán

biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 1, 29-34 „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech...

Prijať vlastnú slabosť

13. január 2023 / duchovné cvičenia

Prijať vlastnú slabosť

K dnešnému evanjeliu príhovor Tomáša Špidlíka: Mk 2, 1-12 Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v...

Dobro človeka na prvom mieste

11. január 2023 / duchovné cvičenia

Dobro človeka na prvom mieste

K dnešnému evanjeliu o uzdravení Šimonovej svokry, biblický komentár Alberta Maggiho: Mk 1, 29-39 Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy,...

Tam, kde prekvitá život ...

11. január 2023 / duchovné cvičenia

Tam, kde prekvitá život ...

Biblicky komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 1, 29-39 „Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a...

Synovský vzťah

10. január 2023 / duchovné cvičenia

Synovský vzťah

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mk 1, 21b-28 "V sobotu vošiel Ježiš [v Kafarnaume] do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo...

Kristus pokrstený. Prečo?

8. január 2023 / duchovné cvičenia

Kristus pokrstený. Prečo?

Prečo sa Kristus prichádza dať pokrstiť? Potreboval obrátenie? Nie. Potreboval odpustenie hriechov? Nie. Tak aký význam... a symbolom čoho je jeho krst? Mt 3,...

Podniknúť vlastnú cestu

5. január 2023 / duchovné cvičenia

Podniknúť vlastnú cestu

biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 1,43-51 Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ V...

Kde bývaš?

4. január 2023 / duchovné cvičenia

Kde bývaš?

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 1,35-42 „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ...

Ako čítať Evanjelium

3. január 2023 / publikujeme

Ako čítať Evanjelium

Množstvo ťažkostí a nejasností, ktoré spôsobuje čítanie evanjelií, vyvoláva otázku, či je možný prístup, v ktorom by sa okrem osvietenia Duchom...

Stavanie oltárov - komu?

2. január 2023 / duchovné cvičenia

Stavanie oltárov - komu?

biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 1, 19-28 „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali...“ Text dnešného...

N