SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Života sa smrť nedotkne
Dialóg treba viesť s Bohom aj s ľuďmiSkutočná láska sa premieňa na službu

Života sa smrť nedotkne

2. máj 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Života sa smrť nedotkne

Boh je láska, ktorá sa dáva do služby ľuďom. On nie je tým, kto by sa potreboval vyvyšovať nad ľudí alebo ich ovládať. K rovnakému životnému projektu pozýva aj nás... a dôsledok? Kto žije pre druhých má tak plný život, že sa ho nedotkne ani smrť.

K dnešnému evanjeliu biblický komentár Alberta Maggiho:

 

Jn 10, 27-30

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“

 

Pri poslednej návšteve Jeruzalemského chrámu sa náboženské autority snažili Ježiša zabiť, pretože ho obvinili z rúhania. Aby sme porozumeli veršom dnešného Jánovho čítania, musíme ich vložiť do kontextu. Aký je kontext?

Je to sviatok Posvätenia chrámu[1]. Vzniká konflikt medzi Ježišom, ktorý je skutočným chrámom a z ktorého vyžaruje láska, milosrdenstvo, Otcov súcit, a medzi chrámom v Jeruzaleme, kde je bohom pohodlie, vplyvy a peniaze.

Náboženské autority obkolesili Ježiša a spýtali sa ho doslovne: „Ako dlho nás budeš držať v neistote?“ Čo to znamená? Ježiš prišiel, aby dal ľudstvu život – povedal, že on sám „dá život za ľudí, aby mali život v hojnosti“ – to znamená vytrhnúť ich náboženskej inštitúcii, ktorá sa snaží podmaniť si ich a ovládať ich.

Pýtajú sa Ježiša, či je skutočný Mesiáš. Ježiš odpovedá, že dôveryhodnosť jeho slov je v jeho skutkoch. „Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca.“ (Jn 10, 24). Ježišove skutky sú skutkami Otca, ktorý komunikuje ľudstvu život, život vracia a obohacuje. Skutky Syna sú tie, podľa ktorých možno posúdiť či osoba je od Boha – ponúka život, alebo nie – a ponúka len teóriu a doktrínu.

Keď činy komunikujú život, tak skutky človeka prichádzajú od Boha, lebo Boh je tvorcom života. A Ježiš o nich hovorí: „...neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.“ (Jn 10, 26) To sú hrozné Ježišove slová. Ježišovo obvinenie je veľmi závažné: ak nie sú súčasťou Božieho stáda, znamená to, že sú zlodeji, zbojníci a vražední vlci.

Preto Ježiš odsudzuje najvyššie náboženské autority, ktoré nepatria k stádu, Božiemu ľudu, ale sú jeho nepriateľmi na smrť.

A tu sú verše, ktoré nám predkladá liturgia. „Moje ovce počúvajú môj hlas...“ Prečo počujú Ježišov hlas? Lebo posolstvo Ježiša nie je nanútené, ale ponúknuté. Ježiš nerobí nátlak, ale ponúka. Jeho posolstvo je odpoveďou Boha na potrebu plnosti života, ktorú má každá ľudská bytosť vo svojom vnútri: „...a ja ich poznám“ – sloveso „poznať“ znamená hlboké, dôverné poznanie, intímne poznanie – „...a ony idú za mnou.“

Prečo idú za ním? Lebo mu dôverujú. Dôverujú pastierovi, ktorý je pripravený dať život za svoje stádo. A Ježiš pokračuje „Dávam im večný život“. Nasledovanie Krista orientuje náš život na dobro ľudstva, na spoluprácu s ním pri pretváraní, zlepšovaní života a prinášaní života iným. Vtedy má náš život v sebe kvalitu, ktorá je nezničiteľná.

Kto žije pre druhých má tak plný život, že sa ho nedotkne ani smrť: „...a nikdy nezahynú“, ubezpečuje Ježiš. Potom varuje náboženské autority, aby nebrali späť stádo, ktoré oslobodil:  „...a nikto mi ich nevezme z ruky.“ Preto Ježiš varuje náboženské autority, aby nechceli späť ľudí, ktorých on oslobodil.

„Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetko, nikto mu ich nevezme z rúk“Ježiš hovoril o stáde, ktoré je v jeho rukách, teraz hovorí ktoré je v rukách Otca. Ježiš a Otec sú jedno, čo Ježiš sám potvrdzuje: “Ja a Otec sme jedno.“

Ježiš si nárokuje svoju Božskú prirodzenosť. To je rúhanie! Ježiš sa rúha, sme v chráme a text pokračuje: “Židia vzali kamene a chceli ho kameňovať.“ (Jn 10, 31) Ježiš im odpovedá ironicky, „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov, za ktorý ma chcete ukameňovať? Židia mu odpovedali, „Nie pre dobré skutky ale pre rúhanie, lebo si človek a vydávaš sa za Boha.“ (Jn 10, 32-33)

Výpoveď evanjelistu je veľmi závažná. Najvyššie náboženské autority, ktoré by mali poznať Božiu vôľu, ktorá sa prejavovala v Ježišovi – a Božou vôľou je, že každý človek, cez prax lásky rovnako ako Ježiš,  sa týmto stáva jeho synom – oni to považujú za rúhanie, kriminálny čin hoden smrti.

Táto evanjelistova výpoveď je významná. Náboženské autority vnímajú Boží projekt ako útok. Čo? Oni sú tí, ktorí sú nad ľuďmi, Boh je ten, kto ich oslobodzuje, oni sú tí, čo kážu, Pán je ten, kto slúži. V Božom projekte realizovanom cez Ježiša vidíme sťažnosť na ich životný štýl.

Boh je láska, ktorá sa dáva do služby ľuďom, avšak tí, ktorí prehlasujú, že ju zastupujú/ reprezentujú, sú tí, ktorí sa vyvyšujú a ovládajú ľudí. A Ježiš sa snaží znova, aby pochopili, lebo ponúka lásku aj nepriateľom: “...ak neveríte mne, verte kvôli skutkom.“ Skutky sú kritériom autentickosti človeka.

Ale nič sa nestane. Ako povedal: “...nie ste z mojich oviec.“ Nepočujú hlas Boha ani hlas Ježiša. „Znova ho chceli zatknúť, ale on im utiekol.“ (Jn 10, 39)

Ježišove skutky, ktoré sú projektom pre každého človeka, sú pre náboženské autority útokom na ich bezpečnosť a vždy sa snažia sa Ho zbaviť a protirečiť mu. Ale nemajú nič, čo by mohli proti Ježišovi použiť alebo proti tým, ktorí sa Mu zverili.

 

 

Preklad: Martinka Paľová

Poznámky pod čiarou: tím ZAOSTRI / DC[1]Hebrejsky „Hanukkah“, je to sviatok svetla. Počas 8 dní sa zapaľujú 8 ramenné svietniky, ktoré osvetľujú celé mesto. Pripomína sa znovuposvätenie chrámu Júdom Makabejským v roku 165 p.K. (chrám bol znesvätený pohanmi).

 

 

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: archív DC - Ranč, jar 2007
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N