SpäťÚvod / Články / Naše projekty
Predch6 / 20Nasledujúca stránka

Naše projekty (576)

Sú priestorom v ktorom spoločný záujem o rodinu sa mení na konkrétne slová a činy.

zoradenie: Dátum Nadpis

Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc

20. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 3, 31 - 36 „Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery." ...

Identita synov a dcér

19. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Identita synov a dcér

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 3, 16 - 21 „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal...

Mesiáš na kríži

18. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Mesiáš na kríži

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 3, 7 - 15 „A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby...

Pravda je krásna

16. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Pravda je krásna

Úvaha k dnešnému evanjeliu od Richarda Čemusa zo 7. apríla 2013: Jn 20, 19-31 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu...

Skúsme to inak

14. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Skúsme to inak

Úvaha k dnešnému evanjeliu od Richarda Čemusa z 12. apríla 2013: Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon...

Spustite siete z pravej strany

14. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Spustite siete z pravej strany

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 21, 1 - 14 Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Toto Učiteľ prikazuje každému, dáva...

Vyrovnávanie účtov

14. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Vyrovnávanie účtov

Film Umučenie Krista je jedným z umeleckých diel ktoré nás mnohých zasiahlo a stále zasahuje. Mel Gibson a jeho kolegovia našli spôsob ako dať tomuto dielu...

Obrátenie - zmena mentality

13. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Obrátenie - zmena mentality

Zastavme sa pri závere dnešného evanjelia, lebo je tu poverenie, ktoré Učiteľ dáva svojim učeníkom, teda veriacim všetkých čias: skutočnosť, že v mene...

Uskutočniť svoje meno ...

11. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Uskutočniť svoje meno ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 20, 11 - 18 Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v...

Ján videl a uveril

9. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Ján videl a uveril

Jána stretnutie s Ježišom zasiahlo natoľko, že si spomína ešte aj na hodinu kedy sa tak stalo (boli 4 hodiny popoludní). Bol dokonca prvým apoštolom, ktorý...

Šunka s chrenom

9. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Šunka s chrenom

Na záver obradov veľkonočnej vigílie kňaz s prekvapením zvolal do polorozídeného davu: "Aha, tak predsa ešte na niečo sme zabudli," dvíhajúc...

Čo je pravda?

7. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Čo je pravda?

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 18, 1 - 19, 42 Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som...

Ježiš a Judáš

6. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Ježiš a Judáš

Biblický komentár k evanjeliu: Jn 6, 70 Nevyvolil som si vás azda Dvanástich? No jeden z vás je diabol. Ježiš, ktorý „vedel, čo je v...

Umývanie nôh - služba, ktorá druhého pozdvihuje

6. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Umývanie nôh - služba, ktorá druhého pozdvihuje

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 13, 1 - 15 Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil,...

Démoni moci, slávy a peňazí

5. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Démoni moci, slávy a peňazí

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 26, 14 - 25 Čo mi dáte, a ja vám ho vydám? Týmito slovami Judáš predá Učiteľa,...

Kúsok chleba pre najvzácnejšieho hosťa domu

4. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Kúsok chleba pre najvzácnejšieho hosťa domu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 13, 21 - 33.36 - 38 Keď to Ježiš povedal, veľmi sa znepokojil a vyhlásil: „Veru, veru hovorím vám:...

Kvalitatívna novosť

4. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Kvalitatívna novosť

Slovo "milovať" má dva významy. Na jednej strane službu, a na druhej strane láskavú a nevzdávajúcu sa odpoveď na prejavy nenávisti. ... pozrime čo viac...

Spoločenstvo s chudobnými

3. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Spoločenstvo s chudobnými

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 12, 1 - 11 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Ale ako, Učiteľ? Nie si azda...

Súlad medzi posolstvom a životom

31. marec 2023 / duchovné cvičenia

Súlad medzi posolstvom a životom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 10, 31 - 42 "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!" ...

Transformácia posolstva do praxe

29. marec 2023 / duchovné cvičenia

Transformácia posolstva do praxe

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 8, 31 - 42 "Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi...

Dôstojnosť človeka na prvom mieste

27. marec 2023 / duchovné cvičenia

Dôstojnosť človeka na prvom mieste

Kristus oslovil cudzoložnicu najdostôjnejším oslovením tej doby. ... pozrime čo o úcte k človeku hovorí dnešná dobrá zvesť a jej...

Kde je život, nie je smrť

26. marec 2023 / duchovné cvičenia

Kde je život, nie je smrť

K dnešnému evanjeliu o Lazárovi, Márii a Marte, biblický komentár Alberta Maggi: Jn 11, 1-45 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny...

Každodenná skúsenosť

24. marec 2023 / duchovné cvičenia

Každodenná skúsenosť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 7, 1 - 2.10.25 - 30 Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som...

Zviditeľňovať tvár Otca

23. marec 2023 / duchovné cvičenia

Zviditeľňovať tvár Otca

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 5, 31 - 47 "Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec....

... a tí, čo ho počujú, budú žiť

22. marec 2023 / duchovné cvičenia

... a tí, čo ho počujú, budú žiť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 5, 17 - 30 "Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má...

Boh oslobodzuje

21. marec 2023 / duchovné cvičenia

Boh oslobodzuje

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 5, 1 - 16 Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri...

Svätý bohorúhač

21. marec 2023 / duchovné cvičenia

Svätý bohorúhač

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu, z knihy Ako čítať evanjelium a nestratiť vieru: Jn 5, 1-3. 5 - 16 Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do...

Boh sa stal človekom

20. marec 2023 / duchovné cvičenia

Boh sa stal človekom

Komentár p. Alberto Maggi OSM Mt 01, 01-16.18-23 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub...

Jozef, muž spravodlivý

20. marec 2023 / duchovné cvičenia

Jozef, muž spravodlivý

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 1, 16.18 - 21.24 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. ...

Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci

19. marec 2023 / duchovné cvičenia

Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 9, 1 - 41 Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho...

N