SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Podať pohár vody ...
Ako bratov nediskvalifikovať z našej láskyČo z toho budeme mať?

Podať pohár vody ...

2. júl 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Podať pohár vody ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

 

Mt 10, 37 - 42

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

 

Nové víno do nových mechov! Toto je Ježišovo ohlasovanie. Čo to znamená? Nový vzťah s Bohom, ktorý Ježiš prišiel ponúknuť je nezlučiteľný so žiadnym náboženským, sociálnym, či rodinným systémom, ktorý je založený na poslušnosti a moci. Ježiš svojim ohlasovaním, ponukou nového vzťahu s Bohom, ktorý už nie je založený na poslušnosti jeho zákonom, ale na prijatí jeho lásky, tvrdo zasiahne tri sväté hodnoty, na ktorých stojí spoločnosť. Sväté hodnoty o ktorých sa nediskutuje: Boh, vlasť, rodina. A Ježiš začína práve od rodiny, kde sa nediskutovalo a nepochybovalo o nadradenosti a moci manžela nad manželkou, otca nad deťmi. Hľa, prečo Ježiš citujúc proroka Micheáša ohlásil, že pôsobenie mesiáša prinesie rozdelenie. Oddelí, postaví sa syn proti otcovi, dcéra proti matke, nevesta proti svokre, čiže nové bude oddelené od starého, ktoré neprijíma túto novosť.

V úryvku, ktorý nám dnes ponúka liturgia, Ježiš vyhlasuje: "Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden"; čo to znamená? Prvé Ježišovo posolstvo sa obracia na deti až potom na rodičov, ale majú rovnaký význam: oslobodiť človeka od tých vzťahov, ktoré zväzujú. Ježiš nechce spútaných ľudí, Ježiš chce slobodných ľudí. Prvé posolstvo, prvá veta je teda pre deti, aby rozviazali putá poslušnosti, závislosti na rodičoch, ktoré im bránia v raste, v sebarealizácii. Potom sa Ježiš obracia aj na rodičov, aby sa vzdali tých pút s deťmi, ktoré spôsobujú, že zabúdajú na skutočnosť, že prv než rodičia, sú manžel a manželka. Ježiš teda pozýva k plnej slobode.

Prirodzene, kto prijme toto Ježišovo posolstvo, bude považovaný za blázna, bude spoločnosťou, ktorá existenčne závisí na týchto svätých hodnotách poslušnosti odmietnutý. Začína prenasledovanie. Práve preto, a je to po prvý raz čo v Matúšovom (Markovom) evanjeliu, Ježiš vyhlasuje: "Kto neberie svoj kríž", kríž nedáva Boh, kríž netreba prijať, kríž má človek vziať. Ježiš tu odkazuje na horizontálne brvno kríža, ktoré odsúdenec v momente rozsudku berie na svoje plecia, aby bol potom odvedený na miesto popravy. Kríž znamenal odmietnutie Bohom a ľuďmi, teda znamená úplnú stratu dobrého mena, reputácie. Napriek tomu Ježiš chce slobodných ľudí, schopných stratiť aj osobnú reputáciu.

Preto Ježiš pokračuje: "Kto nájde svoj život", nájsť svoj život znamená držať si ho len seba, "stratí ho", naopak, "a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho", čo tým chce Ježiš povedať? Tam, kde je bezhraničná láska, je aj život bez hraníc, preto ten, kto myslí len na seba sa zničí, kto však myslí na druhých sa naplno realizuje.

Teraz je tu prekvapenie. Ježiš hovorí: "Kto vás prijíma, mňa prijíma", Ježiš tu hovorí o tých, ktorí prijali kríž, ktorý vzali vo svojom živote. Ten však, kto nesie kríž nie je, ako sa verilo, Bohom prekliaty, ale je viditeľným zjavením samého Boha. Preto Ježiš hovorí: "A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal". Čiže prijatie, vzatie kríža, byť považovaní za Bohom prekliatych, spoločnosťou odmietnutých, v skutočnosti poukazuje na Božiu prítomnosť.

Potom sa Ježiš prihovára typicky rabínskym jazykom, hovorí: "Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka", to isté platí aj o spravodlivom. Nakoniec sa očakáva, že znova zaznie "kto prijme", dať pohár vody znamená prijať učeníka ako učeníka a taký bude mať odmenu učeníka, ale nie je to tak, je tu záverečné Ježišovo prekvapenie: "A kto by dal piť jednému z týchto maličkých", maličký po grécky mikron znamená neviditeľný, patriť do skupiny Ježišových učeníkov znamená byť na okraji, odmietnutý spoločnosťou, "čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi", je to učeník, ktorý na seba vzal kríž, "veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu". Kto prijme učeníka, nebude mať odmenu učeníka, ale samú prítomnosť Ježiša a Otca.

Posolstvo tohto evanjeliového úryvku je veľmi, veľmi jasné: žiadne putá, Ježiš potrebuje slobodných ľudí. Žiadne pútanie sa na Boha, lebo Boh nepohlcuje človeka, ale ho posilňuje. Boh neviaže ľudí na seba, ale ich oslobodzuje. Boh nezadržiava osoby, ale ich pozýva, aby šli s ním a ako on v ústrety ľudstvu. 

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Kaja Kováčová
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

18. september 2022 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N