SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Život je nezničiteľný
Dotkni sa ma!A tí deviati sú kde?

Život je nezničiteľný

14. september 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Život je nezničiteľný

Biblický komentár Alberta Maggi k dnešnému evanjeliu - stretnutie s Nikodémom:

 

Jn 3, 13 - 17

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

 

V rozhovore s farizejom Nikodémom, jedným zo židovských predstavených, Ježiš spomína príbeh známy z histórie Izraela, ktorý sa nachádza v Knihe Numeri.

V tretej kapitole, v 14. verši evanjelista píše: ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada“; hady boli zoslané Bohom, aby potrestali židovský národ podľa klasickej schémy „trest - záchrana/odpustenie“. V Ježišovi je však len záchrana.

„...tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka...“, Ježiš tu rozpráva o svojej smrti na kríži a hovorí o Synovi človeka, čiže človeku, v ktorom je plnosť božskej prirodzenosti. „...aby každý, kto verí, mal v ňom večný život“veriť v Syna človeka znamená ašpirovať na plnosť človeka, ktorá z neho vyžaruje.

Po prvýkrát sa v tomto evanjeliu objavuje téma, ktorá je evanjelistovi veľmi drahá – téma večného života. Večný život nie je, ako to vyučovali farizeji, nejaká budúca prémia za dobré správanie v súčasnosti, ale rozmer života už v prítomnosti. A „večný“ sa nazýva nie pre svoje trvanie bez konca, ale pre jeho vlastnosť, ktorou je jeho nezničiteľnosť.

A tento večný život sa netýka budúcnosti, ale môžeme ho mať už teraz. Ktokoľvek sa pridá k Ježišovi, smeruje k plnosti človeka, ktorá sa v ňom nachádza.

 „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna...“, Boh Ježiša nie je Bohom, ktorý vyžaduje, ale Bohom, ktorý ponúka, ktorý prichádza až do bodu, v ktorom ponúka seba samého „...aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“

Večný život, na rozdiel od toho, ako kázali farizeji, sa nezískava dodržiavaním zákonov, čiže niečoho, čo je mimo človeka, ale prostredníctvom zjednocovania sa s Ježišom. A Ježiš sa tu zjavuje ako dar Božej lásky pre ľudí. Boh je láska, ktorá sa túži zjavovať a sprostredkovávať sa. A Ježiš je najväčším vyjadrením tejto lásky Boha „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil...“

Ježiš v tomto rozhovore s farizejom opäť rozbíja ich (židov) očakávania mesiáša ako sudcu národa. Čiže Syn neprišiel na svet, aby ho súdil, „ale aby sa skrze neho svet spasil.“ Boh je láska, v ktorej nie je súdu ani odsúdenia, ale len ponuka života.

Preklad: Hugo Gloss

 

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Danka Mederová
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N