SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Chudobní majitelia kráľovstva
Na rybačkeIdem ja

Chudobní majitelia kráľovstva

13. február 2022 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Chudobní majitelia kráľovstva

Sean Devereux, dobrovoľník v Somálsku (1964 - 1993)

Vyrástol v Anglicku. Ako 24-ročný šiel ako dobrovoľník do Libérie, kde si hneď vybudoval vzťah k 900 živým deťom. Tu v roku 1990 vypukla občianska vojna, školy zatvorili. Sean pracoval pre stredisko utečencov a získaval späť chlapcov, ktorých si vzali povstalci ako svojich vojakov.

Neustále mal nepríjemnosti s vojakmi – pre svoju naliehavosť s akou sa dožadoval svojich práv. Bol týraný a väznený.

Našli ho zavraždeného 2. januára 1993. Bol zastrelený odzadu.

Jeho otec spomenul Seanove slová: „Kým mi srdce bije, musím robiť to, čo myslím, že môžem urobiť: pomáhať všetkým, čo sú menej šťastní ako my.“

Sean dal prednosť pred MAŤ, jednoduchému BYŤ, a  konkrétne byť s tými, ktorí nič nemajú.


... spomenuli sme si na tento príbeh Seana pri čítaní biblického komentára na dnešný deň. Jeho príbeh len potvdzuje slová Krista - ten, kto sa rozhodol stať sa chudobným, aby zmieroval utrpenie chudobných, ten je šťastným už tu a teraz. A nie je to klišé, ľudia ako Sean sú skutočne šťastní už tu a teraz... žijú život naplno a sú plní radosti.

   Túto hlbokú radosť a život žitý s nadšením vidíme aj na:

  • statočnom novinárovi Jamesovi Foley, ktorého 19. augusta 2014 popravili irackí militanti v Iraku (jeho príbeh a svedectvo tu).
  • troch talianskych misionárkach, ktoré pracovali 7 rokov v misii v Kongu - 7. septembra 2014 ich brutálne zavraždili v Burundi.
  • a mnohých iných...

Je zaujímavé sledovať, že všetky tieto životy skončili násilnou smrťou - pravým prorokom sa to stáva...

 

Lk 6, 17. 20 – 26

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia.

On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.

Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!

Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!

Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!

Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

 

Po zvolení Dvanástich na hore – hore, ktorá je miestom Božej prítomnosti [1] – evanjelista píše, že “zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov”, a oni sú adresátmi učenia týkajúceho sa blahoslavenstiev.

Blahoslavenstvá sú prítomné v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, ale sú formulované rôznymi spôsobmi, no predstavujúcimi ten istý odkaz. Kým Matúš zasahuje tých, čo chcú dosiahnuť stav blaženosti; Lukáš naproti tomu, adresuje blahoslavenstvá tým, ktorí ho už nasledujú.

A evanjelista píše, “On uprel oči na svojich učeníkov”, a to je veľmi dôležité. Ježiš neoslovuje zástup, ľud vo všeobecnosti, ale tých, čo všetko zanechali a nasledovali ho. A hovorí «Blahoslavení»– čo znamená ‘úplne a v prehojnej miere šťastní’, - vy, ktorí ste «chudobní»”, mysliac tu na svojich učeníkov [2]; Ježiš nemá v úmysle oslavovať chudobu ako takú! Chudobní sú nešťastní a kresťanské spoločenstvo má povinnosť oslobodiť ich z tohto ich stavu.

V evanjeliách na žiadnom mieste Ježiš nevyhlasuje, že chudobní sú požehnaní! Byť chudobným je niečo negatívne a Ježiš chce tento stav vykoreniť s pomocou tých, ktorí sú pripravení mu pomôcť. Ale tu Ježiš myslí tých učeníkov, ktorí – ako sme videli v kapitole 5, verši 11 – zanechali všetko a nasledovali ho, dobrovoľne sa stanúc chudobnými.

Takže Ježiš garantuje „ vy, chudobní, čo ste zanechali všetko a nasledujete ma, vy ste blahoslavení, pretože vaše je kráľovstvo nebeské“. Nebeské kráľovstvo tu nie je odkazom na nejakú geografickú lokalitu, ale predstavuje miesto, kde Boh kraľuje, teda je to miesto, kde sa Otec stará o každého. Všetky negatívne následky, ktoré môžu vyvstať z tohto výberu chudoby, z tohto rozhodnutia nasledovať Ježiša, budú zmiernené starostlivosťou Otca o teba.

Evanjelista vyhlasuje: “tí z vás, ktorí sa rozhodli pre iných, sa nemajú strachovať, pretože Boh sa o nich postará“; to je to, prečo sú blahoslavení – lebo sám Boh je s nimi.

Potom evanjelista rozoberá niektoré dôsledky plynúce z tohto rozhodnutia: hlad, plač, prenasledovanie. Ale, pre každý z týchto elementov sú učeníci požehnaní, lebo Otec sa o nich postará; nakŕmi ich, keď budú hladní,  poteší ich, keď budú plakať, a keď budú prenasledovaní, vždy budú cítiť, že ich Otec je na ich strane – vzhľadom na to že prenasledovanie sa očividne vyskytne pre meno Syna Človeka.

V skutočnosti Ježiš hovorí „Radujte sa v dňoch prenasledovania a bolesti“, nie preto, že by ste boli masochistami, ale pretože „lebo máte veľkú odmenu v nebi“.

Slovo „nebo“ je spôsob odkazovania na Boha - „Boh je na tvojej strane, Boh sa o teba stará“. Potom prichádza veľmi dôležité Ježišove vyhlásenie: „Veď to isté robili ich otcovia prorokom“. Je zvláštne,  že Ježiš nehovorí „naši otcovia“, ale separuje sa od svojho ľudu: „ich otcovia prorokom“. Ježiš spája rolu učeníkov a prorokov v SZ do jednej línie.

Kto je prorok? Ten, ktorý svojím viditeľným životom sprítomňuje obraz neviditeľného Boha.Jeho rozhodnutie nasledovať Ježiša, mení učeníka na proroka. Tak, ako ani proroci neboli prijatí alebo pochopení, ale prenasledovaní, to isté sa stane aj vám – ktorí sa rozhodnete nasledovať Ježiša.

Potom sa tón Ježišovej reči mení, ale Ježiš nepoužíva výraz „beda“ [3]! Grécky výraz Ouai, pripomína Hebrejské slovo Hôi, ktoré sa používalo v žalospevoch (lamentáciách). Ježiš nikdy nezastrašuje, ale ich oplakáva akoby boli mŕtvi. Nie je to zastrašovanie určitej skupiny ľudí, ale On oplakáva tých, ktorí myslia iba na seba [4], kým učeníci si vybrali život, ponúkajúc seba pre iných. Takže žiadne zastrašovanie, ale lamentovanie.

Mohli by sme to preložiť trochu inak, aby sme to zdôraznili:

Ach vy“ – nie „beda“ – „ktorí ste bohatí“, čo sú tí, ktorí spôsobujú chudobu,

Ach vy, ktorí ste nasýtení“, čo sú tí, ktorí spôsobujú hlad,

„Ach vy, ktorí sa smejete“, tí, čo spôsobujú utrpenie.

A Ježišov záver jeAch vy, keď vás budú všetci ľudia chváliť“.

Základom pre dôveryhodnosť proroka je jeho vzťah k systému moci ktorý vládne. Ak ťa povzbudzuje, chváli alebo schvaľuje, znamená to, že nie si verný Ježišovmu odkazu. Ak naopak systém moci ti odporuje, prenasleduje ťa alebo očierňuje, raduj sa, lebo si môžeš byť istý, že si na Pánovej strane!

Lebo tak robili ich otcovia“ opäť sa Ježiš oddeľuje – „falošným prorokom“. Takže ak moc (autorita) schvaľuje jednotlivca, môžeme si byť istí, že on zrádza odkaz Ježiša, správa sa tak ako falošný prorok. Kým prorok robí viditeľným neviditeľného Boha, zatiaľ falošný „omieta svoje zlé činy“ – ako zvykol hovoriť prorok.

 

Preklad: Mária Veličková[1] a teda stretnutia človeka s Bohom – Mojžiš „systematicky“ vystupoval na horu aby sa stretol s Bohom

[2] ktorí dobrovoľne prijali chudobu

[3] slovenský výraz „beda vám“ evokuje vyhrážku – ale tu nejde o vyhrážku

[4] lebo sú mŕtvi – lebo ak život nežijú ako dar pre iných, tak ho ani nemajú

Projekty a aktivity ZAOSTRI NA RODINU

môžete podporiť aj vy - ĎAKUJEME

 

 

celý komentár na stiahnutie tu ...

Autor úvodného slova: Anastázia Strečková

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: www.donboscoliberia.org
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N