SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Chudobní majitelia kráľovstva
Na rybačkeIdem ja

Chudobní majitelia kráľovstva

13. september 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Chudobní majitelia kráľovstva

Sean Devereux, dobrovoľník v Somálsku (1964 - 1993)

Vyrástol v Anglicku. Ako 24-ročný šiel ako dobrovoľník do Libérie, kde si hneď vybudoval vzťah k 900 živým deťom. Tu v roku 1990 vypukla občianska vojna, školy zatvorili. Sean pracoval pre stredisko utečencov a získaval späť chlapcov, ktorých si vzali povstalci ako svojich vojakov.

Neustále mal nepríjemnosti s vojakmi – pre svoju naliehavosť s akou sa dožadoval svojich práv. Bol týraný a väznený.

Našli ho zavraždeného 2. januára 1993. Bol zastrelený odzadu.

Jeho otec spomenul Seanove slová: „Kým mi srdce bije, musím robiť to, čo myslím, že môžem urobiť: pomáhať všetkým, čo sú menej šťastní ako my.“

Sean dal prednosť pred MAŤ, jednoduchému BYŤ, a  konkrétne byť s tými, ktorí nič nemajú.


... spomenuli sme si na tento príbeh Seana pri čítaní biblického komentára na dnešný deň. Jeho príbeh len potvdzuje slová Krista - ten, kto sa rozhodol stať sa chudobným, aby zmieroval utrpenie chudobných, ten je šťastným už tu a teraz. A nie je to klišé, ľudia ako Sean sú skutočne šťastní už tu a teraz... žijú život naplno a sú plní radosti.

   Túto hlbokú radosť a život žitý s nadšením vidíme aj na:

  • statočnom novinárovi Jamesovi Foley, ktorého 19. augusta 2014 popravili irackí militanti v Iraku (jeho príbeh a svedectvo tu).
  • troch talianskych misionárkach, ktoré pracovali 7 rokov v misii v Kongu - 7. septembra 2014 ich brutálne zavraždili v Burundi.
  • a mnohých iných...

Je zaujímavé sledovať, že všetky tieto životy skončili násilnou smrťou - pravým prorokom sa to stáva...

 

Lk 6, 17. 20 – 26

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia.

On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.

Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!

Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!

Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!

Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

 

Blahoslavenstvá u Matúša a Lukáša v podstate vyjadrujú to isté iba to, že u Lukáša sa Ježiš obracia a oslovuje učeníkov ktorí už opustili všetko, aby ho nasledovali. V Matúšovom evanjeliu sa Ježiš obracia so svojou ponukou na tých ktorí ešte stoja pred rozhodnutím či sa stanú Jeho učeníkmi, ale význam je rovnaký.

Blahoslavenstvá sú prítomné v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, ale sú formulované rôznymi spôsobmi, no predstavujúcimi ten istý odkaz. Kým Matúš zasahuje tých, čo stoja pred rozhodnutím, či sa stanú jeho učeníkmi; Lukáš naproti tomu, adresuje blahoslavenstvá tým, ktorí ho už nasledujú.

"Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení"". Stav blaženosti bol výhradnou výsadou bohov. Podľa predstáv a myslenia ľudí tých čias bohovia požívali veľké privilégiá, nesmrteľnosť a jedným z nich bolo extrémne šťastie, šťastie, ktoré si strážili a nedovolili, aby ho dosiahol niekto na zemi. Keď si bohovia uvedomovali, že človek na zemi dosiahol istú pre nich netolerovateľnú hranicu šťastia, okamžite zasiahli nejakým nešťastím. Ježiš však božský stav, čiže absolútnu plnosť šťastia ponúkol svojim učeníkom.
Ježiš teda oslovuje učeníkov: "Blahoslavení vy chudobní". Prečo chudobní? Pretože kvôli nasledovaniu Ježiša, zasiahnutí Jeho radostným posolstvom, sa už rozhodli zanechať všetko. Dajme však pozor, aby sme dobre porozumeli blahoslavenstvám, nad ktorými sa teraz zamýšľame, lebo často sa to tak neinterpretovalo: blahoslavenstvo sa netýka prvého slova, v tomto prípade chudobných, ale opačne (chudobní, blahoslavení) teda poukazuje na dôvod prečo sú blahoslavení. Ježiš nehovorí, že sú blahoslavení, lebo sú chudobní, ale sú blahoslavení, lebo sa dobrovoľne rozhodli neobohacovať sa. Potom treba text interpretovať takto: vy, ktorí ste sa rozhodli mne obohacovať sa a s tým čo mate a čím ste podeliť sa s druhými (chudobní), ste blahoslavení, čiže plne šťastní! Prečo? "lebo vaše je" (Pozor, sloveso je v prítomnom nie budúcom čase! To nie je Ježišov prísľub, ale okamžité konštatovanie), "Božie kráľovstvo".
Čo je Božie kráľovstvo? Božie kráľovstvo znamená, že Boh je kráľom. Po neúspešnej historickej skúsenosti s monarchiu v Izraeli Boh už nechce monarchiu pre svoj ľud. Už viac netoleruje, aby tu bol človek, ktorý sa stavia nad ostatných.
Teda prvé blahoslavenstvo hovorí: vy, ktorí ste sa rozhodli, pretože práve o to ide, prijať zodpovednosť za šťastie druhých, rozhodli ste sa starať o ich dobro a blaho a tak ste si vybrali stav chudoby, ste blahoslavení, prečo?
Pretože Boh je vašim kráľom, čo znamená, že Boh sa o vás stará. Je to mimoriadna zmena v živote. Ľudia sa tejto perspektíve bránia, odmietajú ju, keď sa však odhodlajú pre konkrétnu skúsenosť, život sa mení. Od tej chvíle, to nie je sľub do budúcnosti, Ježiš nehovorí, bude, je! Od chvíle, keď sa rozhodneme prijať zodpovednosť a usilovať sa o dobro a blaho druhých, v tom okamihu sa o nás Boh môže starať. Je to úžasná zmena!
Sme obmedzení a to znamená, že pokiaľ sa staráme sami o seba robíme to obmedzeným spôsobom. Od chvíle keď sme odhodlaní starať sa o druhých, dovoľujeme Bohu aby sa o nás postaral. Život sa mení, lebo prichádza pokoj, šťastie, netreba sa o nič starať. Usilujem sa dobro druhých a o mňa, o moje potreby sa stará Boh a robí to nekonečne väčším spôsobom ako by som to ja nikdy nebol schopný urobiť.
Ježiš nám teda predkladá tento návrh: starajte sa o ostatných a tak konečne dovolíte Bohu, aby sa o vás postaral. Čo sa teda stane? So slovom „otec“ treba mať skúsenosť. Drámou našich katechizmov je, že správne učia, že Boh je Otec, ale neposkytujú nástroje aby sme s tým mali skúsenosť. Koľkokrát sa pýtajte ľudí: veríte, že Boh je Otec? Každý vám odpovie, áno, ťažko nájsť kresťana ktorý by povedal, nie. Skúste sa však spýtať: povedz mi, kedy si mal naposledy skúsenosť s tým, že Boh je Otec? Ach... akú dôležitosť má viera v to, že Boh je Otec, ak v živote nemáme konkrétnu skúsenosť, že je taký? Či veríš, či neveríš, stále je to to isté. Nestačí veriť, že Boh je Otec, je nevyhnutné mať s Ním ako Otcom skúsenosť v našich životoch. Ak ju chcete zažiť, musíte urobiť tento krok.
Prvé blahoslavenstvo prináša plnosť šťastia, neobyčajného šťastia, prečo? Lebo Boh sa o vás stará. A tak možné negatívne dôsledky chudoby sú okamžite utlmené a eliminované prítomnosťou Otca.
Toto rozhodnutia sa pre chudobu však nie je bezbolestné. Ježiš pokračuje: "Blahoslavení vy, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení." Blahoslavenstvo nespočíva v hladovaní, ale nasytení do prasknutia. Je zrejmé, že následky chudoby môžu viesť k negatívnym problémom. Ježiš hovorí: nemajte strach, nebojte sa. Kto sýti hlad druhých utíši aj svoj vlastný hlad, takže sa nemusíte obávať.
Ježiš pokračuje: "Blahoslavení vy, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať". Plač je podobný výraz je zármutok, útlak, ale od plaču sa prechádza k smiechu. Opäť zdôrazňujeme: nie sme blahoslavení lebo sme chudobní, ale preto, lebo sme sa rozhodli pre chudobu, sme blahoslavení, lebo Boh sa o nás stará. Nie sme blahoslavení, lebo máme hlad, ale preto, lebo rozhodnutie sa pre chudobu zahŕňa aj hlad, ktorý bude odstránený, lebo budeme nasýtení až do prasknutia. Ak rozhidnutie sa pre chudobu prinesie chvíle útlaku, ktoré spôsobia zármutok v ktorom vyplačeme všetko naše poníženie, nebojíme sa, lebo sa budeme smiať, veď Boh sa o nás stará.
Zarmútení, plačúci sú obeťami nespravodlivosti. Prečo? Ježiš to vysvetľuje: "Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť", nejde o bezbolestné rozhodnutie. Kto sa rozhodol prijať Ježišovu ponuku ide proti spoločnosti, ide proti prúdu ktorý riadi svet a spoločnosť, preto pracovať pre utláčaných nevyhnutne znamená znepokojovať utláčateľov. Keď budete znepokojovať utláčateľov, nejakým spôsobom za to zaplatíte. Ježiš nám tu hovorí: keď sa stanú tieto veci, nebuďte prekvapení a nečudujte sa, ako a čo sa to stalo.
Ježiš nám už v programe povedal: "Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť" Kto nás bude nenávidieť? Tí, ktorí sú príčinou hladu, ktorí sú príčinou plaču a cítia sa ohrození. Pozor, blahoslavenstvá nie sú pre jednotlivca, ale pre spoločenstvo. Samotný jednotlivec ich nedokáže žiť, lebo spoločnosť zmetie, rozdrví. Potrebujeme spoločenstvo. Jednotlivec ktorý žije blahoslavenstvá bude svätý, ale neovplyvní, nezmení spoločnosť. Keď ich realizuje spoločenstvo začne ovplyvňovať a meniť spoločnosť.
"keď vás vylúčia spomedzi seba", vylúčenie bola exkomunikácia, vylúčenie znamenalo, že s exkomunikovanou osobou ste nemohli mať žiadny vzťah, museli ste udržiavať vzdialenosť dva metre, nemohli ste od nej nič kúpiť, ani jej nič predať - "potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno", čiže budú vás mať za zloducha, doslova Zlého. Zlý je meno diabla - "pre Syna človeka".
Je to paradox: tí, ktorí sa oddali Ježišovi, tomu ktorý sám seba definuje ako Syn človeka, čiže človek, ktorý dosiahol plnosť božského stavu, budú protivníkmi považovaní za diablov. V skutočnosti sú diablami tí, ktorí vynášajú také súdy. Ježiš hovorí: Nebojte sa, keď sa toto všetko stane, je to forma blahoslavenstva, prečo?
"Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi." Znovu dávajme pozor, keď počujeme slovo nebo, nebesia. Tento termín neoznačuje "onen svet". Nebo znamená Boh. Teda Boh je vašou odmenou. Hľa, kam nás chcel evanjelista priviesť: "Veď to isté robili ich otcovia prorokom".
Vždy keď Boh posielal ľudí, prorokov, aby oznámili Jeho vôľu, napomínali, naprávali, usmerňovali, vždy boli odmietnutí, potupení, vylúčení, prenasledovaní a keď to bolo možné aj zabití.
Ježiš hovorí, že s jeho učeníkmi sa bude zaobchádzať ako s prorokmi, čo naznačuje, že úlohou učeníka je byť prorokom. Čo to znamená byť prorokom, pretože je dôležité stanoviť rozmanitosť úloh. Nie je to tak, že niektorí učeníci sú proroci. Každý učeník je povolaný byť prorokom. Učeník = prorok.
Pripomeňme si, že prorok nie je ten kto predpovedá a oznamuje budúcnosť. Je to ten kto zjavuje Božiu vôľu a na rozdiel od kňazov to vždy robí novými, tvorivými formami. Kňaz je človekom doktríny, človekom kultu, nerobí nič iné len opakuje, opakuje veci z minulosti, prorok je ten, kto tvorí veci nové.
Medzi kňazmi a prorokmi vždy bude existovať rivalita, nevraživosť a nepriateľstvo. Kňazi budú vždy prenasledovať prorokov a ak to bude možné, na čas ich aj odstránia. Na krátky čas, lebo neskôr ich generácie uznajú ako prorokov a kňazi ich budú uctievať a ako hovorí Ježiš, postavia im pomníky atď. Avšak v mene proroka minulosti, ktorý už tu bol budú naďalej zabíjať prorokov ktorí prídu. Preto pozor na tento mechanizmus, lebo je diabolský.
Ježiš hovorí: "Veď to isté robili ich otcovia prorokom". Kresťanské spoločenstvo stojí pred veľkou výzvou. Musí sa rozhodnúť: buď bude spoločenstvom kňazov, ktorí stále opakujú... pozrite, ide o spokojné spoločenstvo, nie sú tam žiadne problémy, počúvajte, čo hovoria autority, čo najvernejšie opakujte doktrínu a nebudete mať problém. Nebude žiadne nepriateľstvo, žiadne prenasledovanie, naopak, budete uznaní, budete mať výhody, takže ak chcete pokojný život, jednoducho sa zapojte línie kňazov: zachovávajte, opakujte, poslúchajte a život bude pokojný.
Dobre, snáď nie od všetkých sa vyžaduje odvaha; kto nemá odvahu, nemôže ju dať. Ako uvidíme v druhej časti, Ježiš hovorí, že taký život vedie k smrti. Ježiš nás vyzýva, aby sme boli prorokmi, to znamená, aby sme zjavovali Boha v nových, tvorivých formách a v tom boli proroci vždy odmietnutí a brzdení. Môžeme sa pozrieť aj do dejín cirkvi až po dnešné dni. Potom však, po nejakej dobe ich náboženské spoločenstvo rehabilituje, keď už je neskoro.
 

 

Preklad: Rasťo Dvorový


Projekty a aktivity ZAOSTRI NA RODINU

môžete podporiť aj vy - ĎAKUJEME

 

 

Autor úvodného slova: Anastázia Strečková

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: www.donboscoliberia.org
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N