Dôvera budujeChudobní majitelia kráľovstva

Na rybačke

6. február 2022 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Na rybačke

Ako sa stretnúť s človekom tak, aby bol priestor pre zmysluplnú činnosť a zmysluplný dialóg? Vytvárajme príležitosti.

Jeden z výborných nápadov ako sa stretnúť s puberťákmi je napr. založiť na škole krúžok - turistický, grafiťácky, šermiarsky, letecký, rybársky... akýkoľvek - spravidla podľa toho, čím puberťáci žijú.

Kolega Ivan mi hovoril ako mal rybársky krúžok a chodil s chlapcami na ryby. Dobrá rybačka, sa stala krásnou príležitosťou ako hodiť reč, a zatiahnuť na hlbinu.

Tu sa odohrávajú mnohé prekvapujúce objavy ...

Pozrime sa, či dnešná dobrá zvesť prináša nové objavy do našich životov....

 

Lk 5, 1-11

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.

Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“

Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“

A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

 

Bohu nie je nič nemožné. Toto je odpoveď anjela na začiatku evanjelia podľa Lukáša (Lk 1, 37). A v piatej kapitole, z ktorej čítame prvých 11 veršov, evanjelista začína poukazovať na to, čo všetko je možné Bohu, keď človek prijme silu Jeho lásky.

Evanjelista nám rozpráva, že okolo Ježiša sa zišiel zástup, pretože ohlasoval Božie slovo. Božie slovo je odpoveď Boha na potrebu naplnenia života každého človeka, ktorý ju nosí vo svojom vnútri. A ľud vníma v jeho posolstve to, čo potrebuje. Práve kvôli tomuto je okolo Ježiša taký zástup.

Ježiš pokračuje v učení a predkladá svoje posolstvo, čiže Dobrú Správu, a kvôli tomu nastupuje na jednu loďku, ktorá patrí Šimonovi. Keď skončil s vyučovaním, on - človek z vnútrozemia, človek zo zeme, riskuje, keď dáva rady rybárovi ako je Šimon. Hovorí mu: "Zatiahni na hlbinu a spustite vaše siete." A odpoveď Šimona je pochopiteľne trochu skeptická. Šimon namieta: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali", a je to práve noc, ktorá je najvhodnejším obdobím na lov. Práve vtedy lode vyrážali za úlovkom. "A neulovili sme nič", v podstate už boli pri pevnine, aby umyli svoje siete. No Šimon sa rozhodne dôverovať, Šimon začal vnímať, že v týchto Ježišových slovách je akási moc, plnosť života, ktorá - ak je skutočne počúvaná - môže dať rozkvitnúť novým a neslýchaným formám života.

"Na tvoje slová spustím siete." Urobí to, a úlovok je taký veľký, že musia žiadať o pomoc aj ďalšiu loď. "Veľký úlovok" je konštantou pri činnosti, ktorá je vykonávaná podľa Ježišových slov, pretože slová Ježiša, ako sme povedali na začiatku, sú odpoveďou Boha na potrebu človeka. Slovo, ktoré nie je nanútené, ale ponúknuté. Je to vyjadrenie posolstva lásky a toto Slovo môže byť človeku predložené no nikdy nie so silou / s nátlakom.

Aká je Šimonova reakcia? Je obeťou nejakého náboženstva, ktoré vštepuje osobám pocit viny a nehodnosti tvárou v tvár božskému? Reakcia Petra je hodenie sa Ježišovým nohám a vyznanie: "Pane odíď odo mňa, pretože som hriešny".

Radšej ako cítiť sa priťahovaný Ježišom, Peter sa mu chce takmer vyhýbať, chce sa od neho vzdialiť, len preto, že sa cíti nehodný. No Ježiša nezaujíma že Peter je hriešnik, Ježiša nezaujíma vzťah Petra k náboženstvu alebo k Bohu; Ježiša zaujíma nie Petrova hriešnosť, ale to, že je rybár, čiže jeho vzťah s ľuďmi, s ľudstvom.

Preto mu Ježiš vraví "Neboj sa", čiže netráp sa tým či si alebo nie si hriešnikom, "od teraz", čo znamená, nepozeraj na svoju minulosť, ale sústreď sa na prítomnosť a budúcnosť, "budeš rybárom ľudí". Čo znamená byť rybárom ľudí? Kým chytať ryby znamená vytiahnuť rybu z jej prirodzeného prostredia s cieľom zabiť ju, byť rybárom ľudí predstavuje ťahať ľudí z vody a teda dávať im život.

A naozaj, evanjelista pracuje s doslovným spojením "budeš brať ľudí do života". Čiže sa jedná o šírenie Božieho slova ľuďom, ktorí ak ho prijmú, pomôže im vyjsť z močiara smrti, z toho toxického prostredia, ktoré im bráni v tom, aby ich život prekvital.

Záver evanjelistu: "Pristáli s loďkami pri brehu a zanechali všetko", znamená, že už tu nie je iba Šimon Peter, ale aj Jakub a Ján, ktorí sa rozhodnú nasledovať ho.

Tento úryvok poukazuje na silu Božieho Slova, ktoré sa prejaví, ak je Slovo prijaté. Dáva kvitnúť novým formám plnohodnotného života. A toto je dobrá správa pre celé ľudstvo.

 

Preklad: Hugo Gloss

 

Celý komentár na stiahnutie tu...

Autor úvodného slova: Anastázia Strečková

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Rybár z jazera Inle (Burma) www.ephoto.sk
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N