SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Duchovnosť pred / po Ježišovi
Potvrdzovať dôstojnosťUčme sa konať dobre

Duchovnosť pred / po Ježišovi

6. marec 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Duchovnosť pred / po Ježišovi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Lk 6, 27 – 38

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

 

"γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν"

Cieľom duchovnosti antického človeka pred Ježišovým príchodom bolo dosiahnuť Boha, byť ním pohltený, absorbovaný. Čo sa však stane s človekom, keď bude stále viac Bohom pohlcovaný? Čím viac je človek Bohom vstrebávaný, tým viac sa nevyhnutne vzďaľuje od druhých. Čiže všetci títo duchovní ľudia naplno zaujatí Pánom, úplne pohltení Bohom, plne zaneprazdnení svojimi pobožnosťami, nemôžu vnímať potreby a utrpenie druhých, preto taká duchovnosť oddeľuje od druhých. Jedná sa o duchovnosť, pre ktorú byť úplne zjednotený s Bohom, (ktorý sa podľa ľudskej predstavy vždy nachádza vysoko) znamená pozdvihnúť sa, vystúpiť hore. Človek, ktorý sa chce povzniesť, aby dosiahol Boha, sa pomaly, pomaly vzďaľuje od ostatných.

Ježiš všetko mení: Lukáš nám dnes predstavuje novú duchovnosť, ktorú prináša Ježiš a jej novosť vykresľuje kontrastom medzi starozákonným vyhlásením: "Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý" (Lv 19, 2) a Ježišovým výrokom: "Buďte milosrdní/súcitní, ako je milosrdný/súcitný váš Otec" (Lk 6, 36).

S Ježišom tu už nie je Boh, ktorý pohlcuje človeka, aby ho mal pre seba, ale Boh, ktorý túži po prijatí, aby sa tak mohol zjednotiť s človekom a posilňovať ho. Toto je novosť, ktorú prináša Ježiš. Človek už nie je pohlcovaný Bohom, ale prijíma Boha a zjednocuje sa s ním, aby sa z dvoch stala jedna skutočnosť: človek v božskom stave. To je človek, ktorý orientuje svoj život na dobro druhých. Tu je celý prechod od "buďte svätí", k "buďte súcitní", teda od duchovnosti pred Ježišom, k duchovnosti po Ježišovi.

V duchovnosti pred Ježišom bol človek orientovaný na Boha, preto si neuvedomoval druhých podľa novej duchovnosti, ktorú priniesol Ježiš, človek prijíma Boha a s Ním a ako On, kráča v ústrety druhým, čo je jedinou zárukou spoločenstva s Bohom.

Na záver slová jedného z najväčších mystikov, akého dejiny cirkvi poznajú, Majstra Eckharta, ktorý hovorí: "Ak rozjímaš o Najsvätejšej Trojici a uvedomíš si, že tvoj brat potrebuje čaj - píše Eckhart - nechaj Trojicu a choď pripraviť čaj".

Prečo? Čo tým chce povedať? "Lebo Boh, ktorého stretneš (v bratovi) je istejší ako Boh, ktorého (v rozjímaní) zanecháš." Vízia Najsvätejšej Trojice pri rozjímaní totiž môže byť spôsobená poklesom hladiny cukru v krvi, či zvýšeným krvným tlakom, teda vždy je tu niečo neisté.

Konkrétne gesto, ktorým potešíš a poslúžiš svojmu bratovi, je stále isté, lebo je konkrétne. To sú dve duchovnosti: jedna orientovaná na Boha a druhá, ktorá sa s Bohom orientuje na človeka.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N