SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia
Predch3 / 11Nasledujúca stránka

duchovné cvičenia (306)

Hľadáme zmysel svojho života a v tomto hľadaní sa orientujeme hlavne podľa Božieho Slova a v otvorenom dialógu

zoradenie: Dátum Nadpis

Radikálna zmena

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Radikálna zmena

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 23 - 29 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec...

Niet kam ujsť

7. máj 2023 / duchovné cvičenia

Niet kam ujsť

Pár ľudí čaká na autobusovej zastávke. Postupne prichádzajú ďalší a ďalší. Rad narastá. A hoci sa ešte nenastupuje - vy sa postupne...

V dome Otca je mnoho príbytkov

5. máj 2023 / duchovné cvičenia

V dome Otca je mnoho príbytkov

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 1 - 6 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem...

Najväčší je ten, kto vie slúžiť

4. máj 2023 / duchovné cvičenia

Najväčší je ten, kto vie slúžiť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 13, 16 - 20 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je...

Túžba vidieť otca

3. máj 2023 / duchovné cvičenia

Túžba vidieť otca

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 1 - 14 Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Filip, jeden z prvých učeníkov,...

Viera sa ukazuje v praxi

2. máj 2023 / duchovné cvičenia

Viera sa ukazuje v praxi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 10, 22 - 30 V Jeruzaleme boli sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v...

Života sa smrť nedotkne

2. máj 2023 / duchovné cvičenia

Života sa smrť nedotkne

Boh je láska, ktorá sa dáva do služby ľuďom. On nie je tým, kto by sa potreboval vyvyšovať nad ľudí alebo ich ovládať. K rovnakému životnému projektu...

Dobrý pastier

1. máj 2023 / duchovné cvičenia

Dobrý pastier

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 10, 11 - 18 Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nebudem sa venovať otázke, čo znamená...

Už žiadne istoty

1. máj 2023 / duchovné cvičenia

Už žiadne istoty

Ježiš neponúka istoty. Ponúka štýl života, hodnoty, seba samého, lebo chce priviesť človeka k plnej dospelosti, k plnému rastu. A stávame sa dospelými...

Kde je plnosť slobody, tam je dôstojnosť

30. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Kde je plnosť slobody, tam je dôstojnosť

"Ľud je možné si podriadiť prostredníctvom strachu, ale nikdy to nebude jeho voľba. Ľud môže byť ovládaný, podmanený, ale keď konečne počúva posolstvo...

Pozvanie k tancu stvorenia

27. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Pozvanie k tancu stvorenia

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 44 - 51 U Prorokov je napísané: Všetkých bude učiť Boh. Každý, kto počúva Otca a...

Životný štýl sebadarovania

26. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Životný štýl sebadarovania

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 35 - 40 Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude...

Stávať sa chlebom pre druhých ...

24. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Stávať sa chlebom pre druhých ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 22 - 29 Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a...

A spoznali ho

23. apríl 2023 / duchovné cvičenia

A spoznali ho

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 24, 13 - 35 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň...

Stretnutie

23. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Stretnutie

Žiadny z evanjelistov neopisuje Ježišovo vzkriesenie, ale všetci ponúkajú možnosť stretnúť ho už ako Zmŕtvychvstalého. Lukáš to robí opisom...

Plnosťou života je láska a zdieľanie

21. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Plnosťou života je láska a zdieľanie

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 1 - 15 Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: "Je tu chlapec, ktorý má...

Rozdával sediacim koľko chceli

21. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Rozdával sediacim koľko chceli

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 1 - 15 Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadského mora. Šlo za...

Dialóg treba viesť s Bohom aj s ľuďmi

20. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Dialóg treba viesť s Bohom aj s ľuďmi

Kdo nechce vést dialog, odpírá poslušnost Bohu a brání těm, kdo hlásají novost Boží – zdôraznil svätý otec František...

Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc

20. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Duch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 3, 31 - 36 „Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery." ...

Identita synov a dcér

19. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Identita synov a dcér

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 3, 16 - 21 „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal...

Mesiáš na kríži

18. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Mesiáš na kríži

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 3, 7 - 15 „A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby...

Pravda je krásna

16. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Pravda je krásna

Úvaha k dnešnému evanjeliu od Richarda Čemusa zo 7. apríla 2013: Jn 20, 19-31 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu...

Skúsme to inak

14. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Skúsme to inak

Úvaha k dnešnému evanjeliu od Richarda Čemusa z 12. apríla 2013: Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon...

Spustite siete z pravej strany

14. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Spustite siete z pravej strany

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 21, 1 - 14 Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Toto Učiteľ prikazuje každému, dáva...

Vyrovnávanie účtov

14. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Vyrovnávanie účtov

Film Umučenie Krista je jedným z umeleckých diel ktoré nás mnohých zasiahlo a stále zasahuje. Mel Gibson a jeho kolegovia našli spôsob ako dať tomuto dielu...

Obrátenie - zmena mentality

13. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Obrátenie - zmena mentality

Zastavme sa pri závere dnešného evanjelia, lebo je tu poverenie, ktoré Učiteľ dáva svojim učeníkom, teda veriacim všetkých čias: skutočnosť, že v mene...

Uskutočniť svoje meno ...

11. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Uskutočniť svoje meno ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 20, 11 - 18 Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v...

Ján videl a uveril

9. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Ján videl a uveril

Jána stretnutie s Ježišom zasiahlo natoľko, že si spomína ešte aj na hodinu kedy sa tak stalo (boli 4 hodiny popoludní). Bol dokonca prvým apoštolom, ktorý...

Šunka s chrenom

9. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Šunka s chrenom

Na záver obradov veľkonočnej vigílie kňaz s prekvapením zvolal do polorozídeného davu: "Aha, tak predsa ešte na niečo sme zabudli," dvíhajúc...

Čo je pravda?

7. apríl 2023 / duchovné cvičenia

Čo je pravda?

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 18, 1 - 19, 42 Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som...

N