SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Život v prospech druhých
Najvyšší čas otvoriť sa životuNové výzvy z Kány Galilejskej

Život v prospech druhých

21. január 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Život v prospech druhých

Dobrá správa (nielen) pre dnešný deň + jej komentár: 

 

Mk 1, 14 - 20

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

  

Evanjelista Marek odsudzuje hlúposť moci. Vždy, keď si niekto mocný myslí, že môže udusiť hlas obžaloby, Pán vzbudzuje oveľa silnejší hlas. Marek o tom píše vo svojom evanjeliu v 1. kapitole, od 14. verša.

“Keď Jána uväznili”, nachádzame tu prvý konflikt medzi mocou a Božím poslom. Ale Boh zakaždým vzbudzuje ešte silnejší hlas.“Keď Jána uväznili”doslova “keď bol vydaný”“prišiel Ježiš do Galiley”. Ježiš začína v oblasti vzdialenej od židovskej náboženskej inštitúcie, v oblasti, ktorá je v kontakte s pohanmi, a kde teda mohol nájsť otvorenejšiu mentalitu.

“A hlásal Božie evanjelium” čiže dobrú novinu Boha. A akú má Boh dobrú novinu? Že Boh je iný, než ako ho ľudu predstavili veľkňazi. Je to úplne odlišný Boh. Nie je to Boh, čo žiada, ale Boh, ktorý dáva. Nie je to Boh, čo trestá, ale Boh, ktorý odpúšťa. Nie dobrý Boh, ale výlučne dobrý Boh.

Toto je náplňou dobrej noviny Božieho evanjelia, ktoré bude Ježiš ohlasovať. Boh je láska a jeho láska je bezpodmienečne ponúkaná každej osobe. Toto je dobrá novina ohlasovaná Ježišom. Hovoril: Naplnil sa čas”Na označenie času používa evanjelista výraz, ktorý nesie význam premárnenej príležitosti, priaznivého momentu, ktorý treba okamžite využiť, lebo sa už nemusí viac vrátiť.“Priblížilo sa Božie kráľovstvo”.

Božie Kráľovstvo znamená nastolenie Božej vlády. V novom vzťahu s Bohom, čiže s Otcom, ktorý ponúka Ježiš, už neexistuje zákon, vonkajšie predpisy, ktoré má človek dodržiavať, ale prijatie a uskutočňovanie lásky podobnej jeho. Ježišov Boh nevládne nad ľuďmi ustanovovaním zákonov, ktoré majú dodržiavať, ale tak, že im odovzdáva tú istú vnútornú silu, toho istého Ducha, ktorý ich činí schopnými štedro milovať, ako sa aj oni sami cítia byť milovaní.

Božie kráľovstvo sa priblížilo, ale aby sa stalo skutočnosťou, vyžaduje si rozhodnutie zo strany človeka, obrátenie sa. Evanjelista nepoužíva sloveso obrátiť sa, ktoré označuje návrat k náboženstvu, k Bohu, ale ktoré naznačuje zmenu mentality, ktorá zasahuje hlboko do správania, je zrieknutím sa nespravodlivosti a nasmerovaním svojej existencie pre dobro druhých.

Ježiš nás volá a pozýva k takémuto obráteniu, aby sa Božie kráľovstvo stalo skutočnosťou. Božie kráľovstvo v tomto evanjeliu znamená alternatívnu spoločnosť, spoločnosť, v ktorej sa namiesto stúpania uskutočňuje schádzanie, kde namiesto rozkazovania je služba, a najma kde namiesto zhromaždovania bohatstiev existuje zdieľanie. Aby sa to mohlo uskutočniť, je naozaj potrebné obrátenie, zmena smeru.

A Ježiš pozýva uveriť v túto dobrú novinu. A čo je to za dobrú novinu? Že Boh vedie ľudí a že je možné vytvoriť alternatívnu spoločnost. Ale aby sa tak stalo, Ježiš potrebuje spoluprácu ľudí. A práve preto keď prechádzal popri Galilejskom mori..." Evanjelista tu hovorí o Galilejskom mori, ale v skutočnosti je to jazero. Prečo teda evanjelista používa výraz “more”? Pretože more bolo hranicou pohanskej zeme, ale najma more museli prekročiť židia, aby mohli vstúpiť do zasľúbenej zeme.

Evanjelista teda rozširuje obzory Ježišovho posolstva, ktoré nie je určené iba pre Galileu, ale pre celý pohanský svet. “…videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej”; sú to dve mená gréckeho pôvodu, čiže sa jedná o komunitu s otvorenejšou mentalitou.“…spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári.  Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou”, toto je pozvanie, ktoré Ježiš neustále opakuje v evanjeliu tak včera ako aj dnes: ísť za ním, pretože on vie, ako uskutočniť túto alternatívnu spoločnosť, Božie kráľovstvo.

“A urobím z vás rybárov ľudí”. Evanjelista tu naráža na 47. kapitolu knihy proroka Ezechiela, kde sú predstavované páry bratov, ktoré dostávajú zasľúbenú zem. Božie kráľovstvo je teda skutočnosťou, ktorá sa už teraz začína vynárať prostrednícvom povolania bratov. Prečo ich ale Ježiš volá, aby sa stali rybármi ľudí? Ježiš ich nepozýva, aby sa stali pastiermi, nepozýva ich, aby sa stali vodcami, nepozýva ich, aby sa stali učiteľmi, ale rybármi.

Čo to znamená? Uloviť rybu znamená vytiahnuť zviera z jeho prirodzeného prostredia a navodiť tak jeho smrť. Robí sa tak vo vlastnom záujme, človek loví pre svoj prospech. Loviť ľudí znamená vytiahnuť ich z vody, kde im hrozí smrť; ide teda o prostredie človeku neprajné, o prostredie, v ktorom môže človek zahynúť, a nerobí sa tak vo vlastnom záujme, ale v záujme druhých.

A toto je obrátenie. Obrátenie, ku ktorému nás Ježiš volá a pozýva: kým doteraz si žil pre vlastný prospech, teraz ži pre prospech druhých; Kým doteraz si lovil pre seba, teraz lov pre druhých, aby si odovzdával život druhým. Ježiš ich teda pozýva, aby s ním spolupracovali na ponúkaní a konkrétnom uskutočňovaní odlišného životného štýlu, ktorý umožňuje existenciu altrenatívnej spoločnosti, nazývanej Božím kráľovstvom, a prvý krok spočíva v odňatí človeku toho, čo môže spôsobiť jeho smrť. Ak zrieknutie sa vlastných záujmov prináša život, potom žiť výlučne sústredení na vlastné záujmy a výhody prináša smrť.

A Ježišovými najúhlavnejšími nepriateľmi budú práve tí, ktorí sú sústredení na svoje výhody a záujmy.

Hneď zanechali siete a nasledovali ho”, títo ľudia, títo prví učeníci teda okamžite prijímajú Ježišovo pozvanie, ale Ježiš pokračuje. Tentokrát sa obracia na dvoch bratov s hebrejskými menami; sú to Jakub a Ján, oveľa väčšmi naviazaní na tradíciu, a ktorí neskôr v evanjeliu preukážu väčšie ťažkosti v nasledovaní Ježiša. Ale aj oni okamžite “zanechali svojho otca Zebedeja s nádenníkmi na lodi a odišli za ním”.  

Ježiš má teda v úmysle povolať ľudí, aby s ním spolupracovali, a aby sa stali nositeľmi života pre tých, čo žijú v prostredí smrti.

Preklad: Zuzana Černá

 

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

 

Podobenstvá ako kamene

rok vydania: 2017

predajná cena 7,90 €

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 120, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-89931-01-9    EAN 9788089931019

e-kniha len za 5,90 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Adrika Nováková
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N