SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Ponúknuť väčšie dobro
Zákon bez ducha je mŕtvyAko uvidieť chudobného?

Ponúknuť väčšie dobro

19. jún 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Ponúknuť väčšie dobro

V. E. Frankl vo svojich spomienkach skúsenosti života z Osvienčimu hovorí zaujímavú poznámku: "tí najlepší neprežili" (viď. kniha ... a přesto říci životu ANO)

... pozrime čo o tom, ako sa stavať voči zlu, hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár.

 

Mt 5, 38-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.

Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

 

Ježišovo pozvanie, ktoré čítame v Matúšovom evanjeliu, môže vyznieť odradzujúco:Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“, pretože hneď myslíme na Božiu dokonalosť, predstavujeme si Božiu moc a veľkosť.

Skúsme sa ale pozrieť, čo touto výzvou k dokonalosti myslí evanjelista. Ide o Matúšovo evanjelium – kapitolu 5. a 38. verš. Ježiš sa stále väčšmi vzďaľuje od Mojžišovho zákonodarstva, a predstavuje nám alternatívnu spoločnosť, nový spôsob vzťahu s Pánom. Ježiš hovorí: Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!“.

Mojžišov zákon bol v skutočnosti veľkým krokom vpred v oblasti spravovania pomsty, ktorá bola pred tým neobmedzená. V Biblii je známy Lamechov výrok, kniha Genezis 4, 23, kde Lamech hovorí: „Zabijem muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie“.

Pomsta bola teda neobmedzená. Mojžiš sa však pokúsil stanoviť hranice, oko za oko, zub za zub. Ježiš sa ale od toho dištancuje a žiada urobiť krok vpred. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému“. Toto Ježišovo pozvanie neznamená, že máme pasívne prijímať násilie. Byť kresťanom neznamená toto. Byť kresťanom znamená prelomiť kruh násilia, ponúkať iniciatívy dobra, lásky a pokoja, ktoré môžu zneškodniť nenávisť a násilie obrátené voči tebe.

Preto keď Ježiš hovorí Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé“, to neznamená robiť zo seba hlupákov. Ježiš od nás nežiada, aby sme boli hlúpi, ale aby sme boli nesmierne dobrí. A vskutku, keď v Jánovom evanjeliu jediný raz dostane Ježiš facku, nenastavil druhé líce, ale povedal: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!“

Ježiš nás teda pozýva, aby sme proti násiliu nebojovali násilím, lebo inak násilie iba nekonečne vzrastá, a násilie plodí iba násilie. Ježiš nás teda nežiada – opakujem – aby sme boli hlúpi, ale dobrí, aby sme zneškodnili násilie ponúknutím ešte väčšieho dobra.

Veriaci je ten, kto zoči-voči násiliu komunikuje toto posolstvo: “Pozri, tvoja schopnosť chcieť mi ublížiť nebude nikdy taká veľká ako moja schopnosť chcieť a konať tvoje dobro”. Toto je Ježišovo pozvanie. Nasledovne sa Ježiš dotýka jedného zo základov židovskej spirituality, Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho...»”, láska k blížnemu bola veľmi obmedzená, pretože dosahovala iba tam, kde existoval pojem blížneho, ktorý bol veľmi relatívny.

V najužšom zmysle je blížnym ten, kto patrí do môjho rodinného klanu, v trochu širšom zmysle je to môj kmeň a v ešte širšom zmysle je to Izraelský národ, ale nič viac. Bola to teda obmedzená láska. A nenávidieť svojho nepriateľa“. Nenávisť voči nepriateľom bola v tejto spoločnosti normálna, ale predovšetkým bola ospravedlňovaná nenávisťou, ktorú mal Boh voči hriešnikom. Typický je žalm 139, 21-22, v ktorom sa spieva: „Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane, a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?“.

Niet lepšej nenávisti, ako keď sa nenávidí v Božom mene, pretože sa cítime ospravedlnení v tejto nenávisti. Ježiš sa však od tohto všetkého dištancuje: Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov“. Ježiš nám teda ponúka lásku vyššej úrovne, ktorá nielenže nepozná hranice lásky ktorá siaha iba po blížneho, ale ich prekračuje. Ježišovou výlučnou novotou je láska, ktorá zahrňuje aj nepriateľa.

A pre výraz “milovať” Ježiš nezvolil grécke sloveso „fileo“, od ktorého odvodzujeme filozofiu, filantropiu, blahosklonnú lásku, ktorá vždy dostane niečo za odmenu, ale zvolil sloveso „agapao“, a výraz agape všetci poznáme – znamená lásku, ktorá nezávisí od toho, komu je určená, nezávisí od toho, či nachádza odpoveď. Je to láska, ktorá nehľadí na zásluhy človeka, ktorý je milovaný, láska, ktorá je plodená preto, že ju ten druhý potrebuje, a nie pre to, že v ňom nachádza odpoveď.

“A modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“, je teda jasné, že za nepriateľa je považovaný ten, kto prenasleduje kresťanské spoločenstvo. Ježiš nás teda žiada urobiť krok vpred, táto láska sa stáva skutočnou až vtedy, keď sa premieňa na lásku voči tým, ktorí ju prenasledujú. Ak sa tak stane, život veriaceho sa premieňa: aby ste boli synmi svojho Otca“.

Vo vtedajšej kultúre byť synom znamenalo podobať sa otcovi správaním. Ak sa teda Otcovi podobá ten, kto miluje nepriateľov a modlí sa za nepriateľov, znamená to, že Božia láska je presne takáto, zahŕňa každého človeka, aj tých, ktorí sú považovaní za jeho nepriateľov.

Ježiš nám potom ponúka obraz toho, čo znamená takáto láska: Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých“, je to ponuka života pre všetkých. Ježišov Boh nie je iba dobrý, je nesmierne dobrý, nehľadí na zásluhy človeka, ale na jeho potreby. Nie je to Boh, ktorý odmeňuje dobrých a trestá zlých, ale tak dobrým, ako aj zlým, ponúka svoju lásku.

A potom Ježiš ponúka iný príklad: Posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“. Tieto príklady, pochopiteľne pre všetkých, ako je slnko a dážď, znamenajú, že Božia láska je pre všetkých, nikto nie je vylúčený. Ježiš nerozlišuje tých, čo si ju zaslúžia a čo nie, medzi čistých a nečistých, jeho láska je pre všetkých.

A potom Ježiš hovorí: Lebo ak milujete a pozdravujete“, a zahŕňa tu kategórie, ktoré boli považované za najvzdialenejšie od Boha, mýtnikov, ktorí boli nečistí až do podstaty svojej osoby, a pohanov, ktorí mali iné božstvá. „Ak milujete a pozdravuje tých, ktorí vás milujú a pozdravujú, čo zvláštne robíte? Ste presne ako pohania, hlboko nečistí a bez Boha“.

A nakoniec Ježišovo pozvanie: Buďte dokonalí..., čo znamená plní, úplní, “ako je dokonalý váš nebeský Otec“. Po tomto všetkom konečne dobre chápeme, čo znamená toto pozvanie k dokonalosti. A toto nie je čnosť, neobyčajné hrdinstvo možné iba niektorým, byť nesmierne dobrými je v možnostiach a schopnostiach každého človeka.

A keď sa tak stane, život veriaceho sa prepletá s Bohom a dokonale sa zjednocujú; človek umožňuje Bohu byť mu Otcom a zakusuje jeho intímnu, hlbokú prítomnosť v každej udalosti svojej existencie a svojho života.

 

Preklad: Zuzana Černá

 

 

Celý komentár na stiahnutie tu...

Autor úvodného slova: Anastázia Strečková

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: archív ZAOSTRI
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N