SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia
1 / 11Nasledujúca stránka

duchovné cvičenia (306)

Hľadáme zmysel svojho života a v tomto hľadaní sa orientujeme hlavne podľa Božieho Slova a v otvorenom dialógu

zoradenie: Dátum Nadpis

Mýtnici a neviestky vás predchádzajú ...

1. október 2023 / duchovné cvičenia

Mýtnici a neviestky vás predchádzajú ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 21, 28 - 32 Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch...

Netreba mať zásluhy, stačia potreby

24. september 2023 / duchovné cvičenia

Netreba mať zásluhy, stačia potreby

V septembri 2014 Maroš Kuffa v Šaštíne hovoril, že práve stavia nový dom na Ukrajine - lebo vie, že je blízko čas, kedy mnohí ľudia budú na...

Odpustenie pre všetkých

17. september 2023 / duchovné cvičenia

Odpustenie pre všetkých

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 18, 21 - 35 Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi,...

Hľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka!

15. september 2023 / duchovné cvičenia

Hľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka!

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 19, 25 - 27 "Pri Ježišovom kríži stáli jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária...

Život je nezničiteľný

14. september 2023 / duchovné cvičenia

Život je nezničiteľný

Biblický komentár Alberta Maggi k dnešnému evanjeliu - stretnutie s Nikodémom: Jn 3, 13 - 17 Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do...

Blahoslavenstvá

13. september 2023 / duchovné cvičenia

Blahoslavenstvá

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 17. 20 – 26 Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho...

Chudobní majitelia kráľovstva

13. september 2023 / duchovné cvičenia

Chudobní majitelia kráľovstva

Sean Devereux, dobrovoľník v Somálsku (1964 - 1993) Vyrástol v Anglicku. Ako 24-ročný šiel ako dobrovoľník do Libérie, kde si hneď vybudoval vzťah k 900...

Idem ja

10. september 2023 / duchovné cvičenia

Idem ja

Život do našich vzťahov prináša nezhody rôzneho druhu. Vždy je to veľká výzva pre obe strany konfliktu - ako naložia s novou situáciou. V saleziánskej...

Choď mi z cesty, Satan

3. september 2023 / duchovné cvičenia

Choď mi z cesty, Satan

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 16, 21 - 27 Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od...

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba

3. september 2023 / duchovné cvičenia

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 16, 21 - 27 Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od...

Život ráta so zajtrajškom a očakáva ho

2. september 2023 / duchovné cvičenia

Život ráta so zajtrajškom a očakáva ho

K dnešnému evanjeliu Mt 25, 14-30 príhovor Tomáša Špidlíka: Mt 25, 14-30 Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý...

Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

1. september 2023 / duchovné cvičenia

Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 25, 1 - 13 Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať...

Trpaslíci a tanečnice

29. august 2023 / duchovné cvičenia

Trpaslíci a tanečnice

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 6, 17 - 29 Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa,...

Ty si Peter... na skale postavím Cirkev...

27. august 2023 / duchovné cvičenia

Ty si Peter... na skale postavím Cirkev...

K dnešnému evanjeliu biblický komentár Alberta Maggiho: Mt 16, 13-19 Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich...

... v službe človeku

26. august 2023 / duchovné cvičenia

... v službe človeku

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 23, 1 - 12 Vtedy Ježiš hovoril zástupom a svojim učeníkom: "Učitelia Zákona a farizeji si zasadli...

Nedáš čo nemáš

25. august 2023 / duchovné cvičenia

Nedáš čo nemáš

Príhovor Richarda Čemusa k dnešnému evanjeliu: Mt 22, 34-40 Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa...

Čo z toho budeme mať?

22. august 2023 / duchovné cvičenia

Čo z toho budeme mať?

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 19, 27 - 29 Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme...

Darovať seba samého

21. august 2023 / duchovné cvičenia

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 19, 16 - 22 Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby...

Nech je tak ako chceš

20. august 2023 / duchovné cvičenia

Nech je tak ako chceš

... komentár k dnešnému evanjeliovému príbehu o uzdravení Sýrofeničanky: Mt 15, 21-28 Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu...

Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode

13. august 2023 / duchovné cvičenia

Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 14, 22 - 36 Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a...

Premenenie

6. august 2023 / duchovné cvičenia

Premenenie

Rozhodnutie byť vo vzťahoch nie dominujúc, ale milujúc, nie berúc život, ale ponúkajúc svoj vlastný, spôsobuje premenenie - stávame sa...

Pšenica a kúkoľ

31. júl 2023 / duchovné cvičenia

Pšenica a kúkoľ

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 13, 24 - 43 Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa...

Kto nájde na poli poklad, predá všetko, čo má a pole kúpi

30. júl 2023 / duchovné cvičenia

Kto nájde na poli poklad, predá všetko, čo má a pole kúpi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 13, 44-52 Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v...

O rozsievačovi

16. júl 2023 / duchovné cvičenia

O rozsievačovi

K dnešnému evanjeliu o rozsievačovi biblický komentár Alberta Maggi: Mt 13, 1-23 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili...

Nebojte sa!

15. júl 2023 / duchovné cvičenia

Nebojte sa!

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 10, 26 - 33 Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa...

Prečo vŕtať studne?

9. júl 2023 / duchovné cvičenia

Prečo vŕtať studne?

„Odkrúcal som si na Trnavskej univerzite civilnú službu. Celý čas som stál pri kopírke a kopíroval som. To bola náplň mojej práce. Raz tam prišiel...

Kvalita lásky

8. júl 2023 / duchovné cvičenia

Kvalita lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 9, 14 - 15 K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme,...

Okruh vplyvu

3. júl 2023 / duchovné cvičenia

Okruh vplyvu

Schopnosť a moc odpustiť dostal každý z nás. Je to naša zodpovednosť - darovať odpustením pokoj tým, ktorí o to stoja. ... viac o dnešnej dobrej zvesti...

Prišiel Ježiš a stal si doprostred ...

3. júl 2023 / duchovné cvičenia

Prišiel Ježiš a stal si doprostred ...

Biblický komentár k II. veľkonočnej nedeli (zdroj textu z 8. 4. 2018) Jn 20, 19 - 31 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi...

Podať pohár vody ...

2. júl 2023 / duchovné cvičenia

Podať pohár vody ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 10, 37 - 42 Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto...

N