SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Učil ich ako ten, čo má moc
Podniknúť vlastnú cestuSlužba a človečina

Učil ich ako ten, čo má moc

10. január 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Učil ich ako ten, čo má moc

bilický komentár k dnešnému evanjeliu...

Mk 01, 21-28 

Prišli do Kafarnauma. V sobotu vošiel do synagógy a hneď učil. Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako učitelia Zákona. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: "Čo chceš s nami, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z neho!" Nečistý duch s ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci žasli a jeden druhého sa vypytovali: "Čo je to? Je to nové učenie, podávané s autoritou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho." A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Evanjelium nám predstavuje začiatok Ježišovej činnosti; sme v prvej kapitole Markovho evanjelia od 21 verša. Ježiš povolal prvých štyroch učeníkov a pozval ich, aby boli rybármi ľudí. Vysvetlili sme si, že loviť ľudí znamená vyťahovať ich z vody, ktorá im môže spôsobiť smrť a dať im život. Ježiš teda s týmito štyrmi učeníkmi začína s rybolovom ľudí, ale kam ich ide loviť, vytiahnuť z  prostredia smrti, aby im dal život? Na miesto, ktoré by sme najmenej čakali; nejde na neslávne známe miesta frekventované hriešnikmi, ale do Kafarnauma, do synagógy.

Čítajme čo píše evanjelista: „Prišli do Kafarnauma. V sobotu vošiel do synagógy“, sobota je dňom kultu v synagóge, „a hneď učil“.  Evanjelista použil výraz „hneď“, čím naznačuje, že Ježiš sa nezúčastňuje bohoslužieb v synagóge, začína bezprostredne učiť. A vidíme reakciu: „Žasli nad jeho učením“,  prečo?  „lebo ich učil ako ten, čo má moc (autoritu), a nie ako učitelia Zákona“. To neznamená, že Ježiš učil autoritatívne; autorita bola božským mandátom, ktorý Boh dal prorokom a potom prešiel na učiteľov Zákona, aby oznamovali jeho vôľu a jeho slovo. Zrazu ľudia v synagóge pocítia, že Ježišovo učenie má božský mandát, lebo v každom človeku je túžba po plnosti života a Ježišovo slovo je odpoveďou na túto plnosť života.

Žasli teda nad touto novinou a hovorili, že učil s autoritou a nie ako tí, ktorí to mali robiť, čiže ich učitelia Zákona. Zákonníci boli považovaní za nástupcov prorokov, boli ľudia, ktorým po dlhom štúdiu Písma bol odovzdaný Mojžišov duch a tak tvorili neomylný učiteľský úrad tej doby; ich slovo bolo považované za Božie slovo. Akonáhle Ježiš začne učiť a len čo dôjde k návalu nadšenia, hneď je problém. Evanjelista píše: „A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom“. Slovo duch vyjadruje „silu, energiu“, ak tento duch pochádza od Boha, nazýva sa Svätý, lebo oddeľuje človeka od sféry temnôt a hriechu, keď pochádza od skutočnosti, ktorá je v rozpore s Bohom, nazýva nečistý a drží človeka v tme a hriechu. Čiže  evanjelista nám v synagóge predstavuje  človeka s nečistým duchom, prečo? Je to náboženská inštitúcia, ktorá svojím učením miesto toho, aby približovala ľudí k Bohu ich od neho vzďaľuje.

Teda tento človek s nečistým duchom začne kričať, neznesie ani Ježišovo učenie, ani nadšenie ostatných prítomných, začne kričať a hovorí: „Čo chceš“, a je zvláštne, že hovorí v množnom čísle: „s nami“. Prečo hovorí jednotlivec v množnom čísle? A potom mu pripomína: „Ježiš Nazaretský?“, pripomína mu jeho pôvod, z Nazareta, brloha bojovných nacionalistov; „Prišiel si nás zničiť?“, opäť hovorí v množnom čísle. Ale koho Ježiš svojim učením ničí? Ježiš svojim učením ničí prestíž zákonníkov, ktorí si nárokovali, že majú Božie poverenie učiť. Kto je teda tento človek posadnutý nečistým duchom? Je to človek, ktorý sa nekriticky drží učenia zákonníkov a keď vidí, že ho ohrozuje Ježišovo učenie, sám sa cíti v ohrození.

Potom pripomína Ježišovi: „Viem, kto si: Boží Svätý“. Svätým Božím bol mesiáš, ktorý mal verne dodržiavať zákon a zabezpečiť jeho dodržiavanie, namiesto toho Ježiš od zákona oslobodzuje. Ježiš nepripúšťa žiadny dialóg, prikazuje:"„Mlč a vyjdi z neho!" Nečistý duch s ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel". Prečo lomcovanie? Prísť do životného bodu kedy musí  človek pripustiť, že náboženské učenie, ktorému veril a na ktorom bol založený jeho život, nielenže nepochádza od Boha, ale je v rozpore s Bohom, a oslobodiť sa od neho, to s človekom zalomcuje.

„Všetci žasli a jeden druhého sa vypytovali: "Čo je to? Je to nové učenie, podávané s autoritou“, nová doktrína; nie nové učenie, ale nová doktrína. Výraz „nové“, ktorý tu  evanjelista používa, označuje kvalitu, ktorá nahrádza všetko ostatné. A čo je tou novou doktrínou? To, že Boh sa nezjavuje v učení zákonníkov, ale v oslobodzujúcom Ježišovom konaní, preto Ježiš vyzval svojich učeníkov, aby boli rybármi ľudí. Ježišovo učenie je slovo s autoritou, ktoré keď je prijaté, mení život tých, ktorí ho prijímajú.

preklad, Rastislav Dvorový

Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N