SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Čo vychádza z ľudského srdca ...
Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti... priblížilo sa Božie kráľovstvo

Čo vychádza z ľudského srdca ...

7. február 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Čo vychádza z ľudského srdca ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

 

Mk 7,14 - 23

Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.

 

Potom Ježiš opäť zvoláva zástup a oslovuje všetkých.

Hovorí „počúvajte ma“.

Je to pozvanie pozorne počúvať, nielen počúvať, ale aj pochopiť, a Ježiš robí niečo vážne, niečo také vážne, že potom bude musieť utiecť do zahraničia. „Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka.“ A kniha Levitikus?

Kniha Levitikus obsahuje mnoho kapitol, ktoré poukazujú na to, čo je nečisté, a vstupom do človeka znemožňuje spoločenstvo s Bohom. Evanjelista tu dáva komentár, ktorý sa nachádza len v Markovom evanjeliu a je veľmi vážny: „Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté“. To znamená, že Ježiš popiera knihu Levitikus, Ježiš popiera Božie Slovo. To, čo je obsiahnuté v knihe Levitikus so zoznamom všetkých čistých a nečistých jedál, nezodpovedá vôli Božej. To je tak závažné, že Ježiš potom bude musieť utiecť do Týru.

Podľa Ježiša to, čo určuje vzťah s Bohom, nie je pre človeka niečo vonkajšie, ani sa to netýka kultu, ale sú to všetky zlé postoje, ktoré ubližujú druhým. Ježiš tu vymenúva dvanásť postojov, všetky proti človeku a žiadny proti náboženstvu.

Prvým je – nie smilstvá, ako sa prekladá – ale „prostitúcie“ a pod prostitúciami nemáme na mysli len vykonávanie prostitúcie, ale to keď človek predáva seba samého pre kariérny postup, predáva seba pre úspech, pre svoje ambície a podobne.

Existuje dvanásť postojov, žiadny z nich sa netýka Boha. Keď sa vytváral zoznam, ktorý si bolo potrebné zapamätať, prvý a posledný bod boli najdôležitejšie, lebo práve tie zostali v pamäti najlepšie. Prvým je „prostitúcie“, posledným „hlúposť“.

Hlúpy v evanjeliách je ten, kto žije len pre seba. Tí, ktorí myslia len na svoj zisk a nevšímajú si potreby a požiadavky iných. Preto pre Ježiša rozdiel medzi čistým a nečistým nepochádza od Boha, ale nečistota vyplýva zo zlého vzťahu človeka k iným ľuďom.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N