SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / V službách človeku
Milosrdenstvo voči malým ...Nové víno do nových mechov

V službách človeku

17. január 2023

Vytlačiť Vytlačiť
V službách človeku
Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:
 

Mk 2, 23 - 28

I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou“.
 
Myslím si, že najlepší komentár, ktorý možno k týmto slovám povedať, je podobenstvo o Samaritánovi z Evanjelia podľa Lukáša.
 
Čítajúc tento text veľmi dobre rozumieme, čo má Ježiš na mysli, keď hovorí, že „sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu“. Zakaždým, keď je náboženstvo odcudzené človeku, stáva sa najlepším spôsobom, ako umlčať Boha a vytvoriť „peklo“ na zemi.
 
V tvrdých Ježišových slovách počujeme ozvenu slov, ktoré pred stáročiami vyslovil „antiklerikál“ ante-litteram, ktorým bol prorok Izaiáš:
„Načo sú mi vaše početné obety?“ hovorí Jahve. „Omrzeli ma vaše celopaly baranov a býčieho tuku; nechcem krv býkov, jahniat a capov. Keď prichádzate predo mňa s obetami, kto žiada od vás, aby ste šliapali po mojich nádvoriach? Prestaňte prinášať zbytočné obety, obetný dym je mi odporný! Sviatky novomesiacov, sobôt a zhromaždenia? Nemôžem zniesť hriech a sviatočné oslavy. Nenávidím vaše novomesiace a výročité sviatky, na ťarchu sú mi, nemôžem ich zniesť. Keď dvíhate dlane pri modlitbe, odvrátim svoj zrak od vás. Keď sa budete aj modliť bez prestania, ja nebudem počúvať, veď ruky máte plné krvi! Umyte sa! Očistite sa! Odstráňte mi z očí vaše hriešne skutky! Prestaňte páchať hriech! Učte sa robiť dobre! Vyhľadávajte spravodlivosť, napomeňte utláčateľa! Sirote pomôžte k právu, zastaňte sa vdovy na súde!“ (Iz 1, 11-17).
 
Cirkev by mala byť jasným svedkom toho, že zákony musia byť vždy v službách ľudí.
 
Nebolo to vždy tak. Niekedy sme niektoré normy absolutizovali, lebo sme ich považovali za „poriadok, ktorý chce Boh“, bez toho, aby sme sa sami seba pýtali, či skutočne prispievajú k dobru veriacich (ktoré má Boh v prvom rade na srdci) a podporujú život. Nie zriedka sa kresťanstvo praktizuje ako „ďalší náklad praktík a povinností, ktoré robia bremeno spoločenského života, samo osebe ťažké, ešte tvrdším a ťažším“, povedal Teilhard de Chardin.
 
Nestačí podporovať a udržiavať disciplínu Cirkvi, ak táto disciplína v skutočnosti nepomáha žiť Evanjelium s radosťou a veľkodušnosťou. To evanjelium, ktorým chcel Ježiš rozhodne a jasne ukázať, že poslušnosť Bohu vždy a predovšetkým vedie k hľadaniu dobra človeka. Boh neexistuje sám pre seba, nehľadá svoju vlastnú slávu v akomsi „metafyzickom egoizme“, ako by povedal Maurice Blondel. Boh je Láska a jeho sláva spočíva práve v dobre jeho stvorení.
 
Preto Ježiš nestavia človeka pred náboženský zákon, ale pred Otca, ktorého hlavným záujmom nie je napĺňanie normy, ale snaha o dobro každého človeka. Poslúchame Boha, keď načúvame volaniu, ktoré k nám vysiela v núdznom a v ktorom sa nám predstavuje. Ako vždy, rozhodnutie je na nás.
 
Rastislav Dvorový
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N