SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Prijatie a praktizovanie JEHO lásky
Zavolajte na svadbu všetkýchHovoria a nekonajú

Prijatie a praktizovanie JEHO lásky

29. október 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Prijatie a praktizovanie JEHO lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: 

 

Mt 22, 34-40

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal:

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.

 

Evanjelium tejto nedele predstavuje posledný útok duchovných vodcov ľudu, farizejov, na Ježiša. Ježiš ich v chráme obvinil, že sú zlodeji a vrahovia. Zlodeji, lebo si privlastnili ľud, ktorí patrí Bohu a vrahovia, lebo to urobili násilne.

Tak sa rozpúta celá séria útokov voči Ježišovi, ktorých cieľom je delegitimizovať ho pred zástupom. Avšak pri každom útoku je v skutočnosti víťazom Ježiš, z čoho je zástup čoraz viac nadšený.

Počujme, čo nám hovorí Matúš v 22 kapitole, verše 34 - 40. „Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov“ výsledok útoku saducejov, ktorí vytiahli argument vzkriesenia, aby zosmiešnili Ježiša je, že na zástupy jeho učenie urobilo ešte väčší dojem. Čím viac sa snažia Ježiša zdiskreditovať, tým viac nadchýňa ľudí.

„Zišli sa“, tu evanjelista cituje žalm 2, kde sa v 2 verši hovorí, že králi zeme sa zhromaždili proti Pánovi a jeho Pomazanému. Králi zeme si chcú udržať vládu nad ľudom a idú proti Pánovi, ktorý ho miesto toho chce oslobodiť.

„A jeden z nich, učiteľ zákona“, keď farizeji videli, ako to zle dopadlo s argumentom o platení dane cisárovi, teraz sa posilnili a berú so sebou odborníka, učiteľa zákona, dôležitú osobu, jedného z tých, ktorých slovo malo rovnakú hodnotu ako Božie slovo: "sa ho spýtal, aby ho pokúšal".

Sloveso "pokúšať" sa po prvý raz objavilo v 4 kapitole ako postoj pokušiteľa diabla, satana na púšti a potom ho evanjelista použije na definovanie konania farizejov a saducejov.

Duchovní vodcovia ľudu, tí, ktorí tvrdili, že sú najbližšie k Bohu, sú vlastne nástrojmi  diabla, satana. Pretože? Zatiaľ čo Ježišov Boh je láska, ktorá sa dáva do služby, ich bohom je moc, ktorá chce vládnuť a každý, kto stojí po boku moci, je diablovým nástrojom.

Pokušenie je teda toto: „Učiteľ“, po tretí raz sa obracajú na Ježiša s týmto titulom, vždy v ústach jeho nepriateľov alebo ľudí, ktorí sú voči nemu nevraživí. „ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“. Pozor, otázka nie je položená pre lepšie pochopenie učenia, ale na odsúdenie. Vedia, ktoré je veľké prikázanie, najdôležitejšie: zachovávanie sobotného odpočinku, lebo je to jediné prikázanie, ktoré zachováva aj sám Boh.

Boh a anjeli v sobotu v nebi nevykonávajú žiadnu činnosť. Dodržanie tohto jedného prikázania zodpovedalo dodržaniu celého Zákona, prestúpenie tohto prikázania zodpovedalo prestúpeniu celého Zákona, preto za porušenie soboty bol stanovený trest smrti.

Prečo však kladú Ježišovi túto otázku? Lebo Ježiš má prinajmenšom nezáväzný prístup k prikázaniam. Sobotu veľkolepo ignoruje a pokračuje vo svojom konaní v prospech človeka a keď sa ho bohatý mladík pýtal, ktoré prikázania treba dodržiavať, aby získal večný život, Ježiš v zozname, ktorý urobil, vynechal prvé tri najdôležitejšie, ktoré boli výhradnou výsadou Izraela a poukázal na tie, ktoré boli dedičstvom všeobecnej kultúry „nezabiješ“, „nepokradneš“, „nescudzoložíš“.

Takže otázka je zameraná na odsúdenie Ježiša. Ježiš opäť položí na lopatky svojho partnera v rozhovore: pýtali sa ho, ktoré prikázanie je najdôležitejšie, v odpovedi Ježiš necituje žiadne prikázanie, ale vyslovuje vetu, ktorou sa začína vyznanie viery Izraela. „Počúvaj Izrael“, prevzaté z knihy Deuteronómium, ktorá znie takto: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“.

Deuteronómium má však na treťom mieste „všetkými svojimi silami“, čo označovalo majetky, ekonomické možnosti človeka, ale Ježiš nahradzuje sily „celou tvojou mysľou“. Prečo Ježiš vynecháva sily? Pretože Ježišov Boh nie je Bohom ktorý absorbuje energie ľudí, ale je Bohom, ktorý ponúka ľuďom a dáva im svoje sily. Boh Ježiša sa nevyžaduje, je Bohom, ktorý dáva.

Ježiš hovorí: „To je najväčšie a prvé prikázanie“. Ale to nebolo prikázanie. Ježiš povyšuje na úroveň prikázania absolútnu lásku k Bohu. Hneď potom však dodáva: „Druhé je mu podobné“. A tu vezme pravidlo z knihy Levitikus: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“. Pre Ježiša láska k Bohu nie je skutočná, ak sa nepremieňa na lásku k blížnemu.

Ježiš uzatvára: „Na týchto dvoch prikázaniach“, opakujem, že to nie sú prikázania, ale Ježiš povyšuje lásku k Bohu, ktorá sa potom prejavuje v láske k blížnemu na úroveň najdôležitejších prikázaní, „spočíva celý Zákon i Proroci“.

Zákon a proroci je výraz používaný na označenie Biblie, ktorú nazývame Starý zákon, zostavenej práve zo Zákona a prorokov. Takže ešte raz je tu otázka, ktorej cieľom je diskreditovať Ježiša. Ježiš z nej vychádza víťazne a ohlasuje novú skutočnosť s Bohom, ktorá už nie je založená na dodržiavaní prikázaní, ale na prijatí a praktizovaní jeho lásky.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N