SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Nový vzťah s Bohom
Prinášať ovocieK slobode vedie chudoba

Nový vzťah s Bohom

11. máj 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Nový vzťah s Bohom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Jn 15, 9 - 11

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. 
 
Ježiš nám odovzdal a zjavil milosrdnú lásku Otca, do ktorej je ponorený a do ktorej nás pozýva, aby sme sa ponorili.
 
Konkrétny spôsob, ktorý uschopňuje jeho učeníkov, nám, prebývať v tejto láske, je „zachovávanie jeho prikázaní“. O akých prikázaniach však Ježiš hovorí? 
 
V Jánovom evanjeliu dal svojmu spoločenstvu len jedno prikázanie („milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“). O akých prikázaniach teda hovorí?
 
Bolo by ľahké, a niektorí to robia, stotožniť tieto prikázania s desatorom: je to „najbezpečnejší“ spôsob, všetko je tam napísané, všetko dobre usporiadané. Ale ak by to tak bolo, prečo Ježiš hovorí o „novom“ prikázaní (novom nie v zmysle „pridané k predchádzajúcim“ (neos). Výraz, ktorý použil Ján (kainos), označuje absolútnu novinku, novosť takej kvality, ktorá prevyšuje to, čo bolo predtým.
 
Takže s Ježišom nemáme 11 prikázaní, ale iba jedno, to Jeho. Výraz „prikázania“ sa preto používa v protiklade k „prikázaniam“ Tóry, lebo vyjadruje úplne nový vzťah s Bohom - Otcom, a k druhým - bratom.
 
Už nejde o to „zaslúžiť si“ Božiu lásku a zhovievavosť tým, že budeme žiť ako poslušní zachovávatelia prikazaní, ale ide o to, aby sme lásku Otca prijali a odovzdávali stávajúc sa „podobnými“ Otcovi ako jeho synovia a dcéry, ktorí sa Mu podobajú, ktorí s Ním a ako On milujú. Takto láska, ktorá zachraňuje a sprostredkúva Otcov život, koluje medzi jeho synmi a dcérami, aby sa vyliala na celé ľudstvo.
 
Okrem toho výraz „prikázania“, ktorý Ježiš použil v množnom čísle, môže naznačovať tvorivosť milosrdnej lásky, ktorá sa neobmedzuje len na to, čo je treba urobiť, čo sa vyžaduje, ale presahuje potreby a požiadavky a prejavuje sa tvorivo.
 
Tradícia nám dala 14 skutkov milosrdenstva, ale neobmedzuje sa len na ne. Je to pozvanie byť tvorivými v láske a milosrdenstve, vedieť „tvorivo“ pracovať s Otcom a ako On na novom stvorení. To je dôvod, prečo byť kresťanom nie je pre tých, ktorí sú spokojní s minimálnym nevyhnutným.
 
Ježišovými učeníkmi sú muži a ženy, ktorí sa rozhodli pre viac, stať sa úplným darom a to aj vtedy, keď ten dar nie je prijatý, či dokonca odmietnutý. Preto nás Ježiš pozýva milovať aj svojich nepriateľov: lebo sila tejto lásky, ktorú Otec vlial do každého z nás, ​​bude vždy silnejšia než akékoľvek zlo, ktoré môžeme zakúsiť.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N