SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Nový vzťah s Bohom
Prinášať ovocieK slobode vedie chudoba

Nový vzťah s Bohom

11. máj 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Nový vzťah s Bohom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Jn 15, 9 - 11

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. 
 
Ježiš nám odovzdal a zjavil milosrdnú lásku Otca, do ktorej je ponorený a do ktorej nás pozýva, aby sme sa ponorili.
 
Konkrétny spôsob, ktorý uschopňuje jeho učeníkov, nám, prebývať v tejto láske, je „zachovávanie jeho prikázaní“. O akých prikázaniach však Ježiš hovorí? 
 
V Jánovom evanjeliu dal svojmu spoločenstvu len jedno prikázanie („milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“). O akých prikázaniach teda hovorí?
 
Bolo by ľahké, a niektorí to robia, stotožniť tieto prikázania s desatorom: je to „najbezpečnejší“ spôsob, všetko je tam napísané, všetko dobre usporiadané. Ale ak by to tak bolo, prečo Ježiš hovorí o „novom“ prikázaní (novom nie v zmysle „pridané k predchádzajúcim“ (neos). Výraz, ktorý použil Ján (kainos), označuje absolútnu novinku, novosť takej kvality, ktorá prevyšuje to, čo bolo predtým.
 
Takže s Ježišom nemáme 11 prikázaní, ale iba jedno, to Jeho. Výraz „prikázania“ sa preto používa v protiklade k „prikázaniam“ Tóry, lebo vyjadruje úplne nový vzťah s Bohom - Otcom, a k druhým - bratom.
 
Už nejde o to „zaslúžiť si“ Božiu lásku a zhovievavosť tým, že budeme žiť ako poslušní zachovávatelia prikazaní, ale ide o to, aby sme lásku Otca prijali a odovzdávali stávajúc sa „podobnými“ Otcovi ako jeho synovia a dcéry, ktorí sa Mu podobajú, ktorí s Ním a ako On milujú. Takto láska, ktorá zachraňuje a sprostredkúva Otcov život, koluje medzi jeho synmi a dcérami, aby sa vyliala na celé ľudstvo.
 
Okrem toho výraz „prikázania“, ktorý Ježiš použil v množnom čísle, môže naznačovať tvorivosť milosrdnej lásky, ktorá sa neobmedzuje len na to, čo je treba urobiť, čo sa vyžaduje, ale presahuje potreby a požiadavky a prejavuje sa tvorivo.
 
Tradícia nám dala 14 skutkov milosrdenstva, ale neobmedzuje sa len na ne. Je to pozvanie byť tvorivými v láske a milosrdenstve, vedieť „tvorivo“ pracovať s Otcom a ako On na novom stvorení. To je dôvod, prečo byť kresťanom nie je pre tých, ktorí sú spokojní s minimálnym nevyhnutným.
 
Ježišovými učeníkmi sú muži a ženy, ktorí sa rozhodli pre viac, stať sa úplným darom a to aj vtedy, keď ten dar nie je prijatý, či dokonca odmietnutý. Preto nás Ježiš pozýva milovať aj svojich nepriateľov: lebo sila tejto lásky, ktorú Otec vlial do každého z nás, ​​bude vždy silnejšia než akékoľvek zlo, ktoré môžeme zakúsiť.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N