Pokoj je ovocím láskyNový vzťah s Bohom

Prinášať ovocie

10. máj 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Prinášať ovocie
Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: 
 

Jn 15, 1 - 8

 
Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.
On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.
 
 
Učiteľ hovorí, že my sme ratolesti a on je vinič. Ratolesť je spojená s viničom, ale na viniči sú aj suché ratolesti, ktoré neprinášajú ovocie a tie treba orezať; je to prvá práca, ktorú vinohradník robí na konci zimy. Čo nám toto slovo hovorí?
 
Nestačí len byť kresťanom, nestačí ani naozaj pravoverne veriť v Ježiša ba dokonca nestačí ani milovať ho. Je potrebné prinášať ovocie a ovocím je konkrétna láska k blížnemu.
 
Ak opravdivo nemilujeme svojho blížneho, nemilujeme Pána, ktorý dal svoj život za bratov. Zjednotenie s Ježišom teda nemá len charakter mystického zjednotenia pre privilegovaných ľudí, ktorí sú dobrí, majú veľké city a dvíhajú sa od zeme.
 
Nie, spojenie s Ježišom, Božím Synom, je účinné a uskutočňuje sa tým, že robíme to, čo on, čiže milujeme svojich bratov. Bez tejto konkrétnej lásky k bratom, ktorá nie je ani tak emotívna, ale predovšetkým operatívna, môžeme byť pokrstení, môžeme byť kňazmi, môžeme byť pápežmi, môžeme byť všetkým, čím len chceme, stále budeme suchými ratolesťami, ktorú treba spáliť. To znamená, že neprinášame ovocie, nedodržiavame základné prikázanie, ktorým je život.
 
Teda tragédiou je, že človek môže byť kresťanom bez toho, aby prinášal ovocie, byť kresťanom len podľa mena.
 
Práve preto Učiteľ hovorí: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“. To znamená, že Slovo evanjelia je neustály exorcizmus, ktorý nás oslobodzuje od nášho sebectva, zjavuje nám pravdu o Bohu Otcovi, ktorý je láska, a tá nás oslobodzuje. Preto základy čistoty, čiže schopnosti vstúpiť do spoločenstva s Bohom, sú už v nás.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N