SpäťÚvod / Články / Naše projekty / OTCaSY - otcovia a synovia / Mužské archetypy - BOJOVNÍK
Otec a syn 2014 v ABELANDEMužské archetypy - MILOVNÍK

Mužské archetypy - BOJOVNÍK

9. jún 2014 / Podľa prednášok Richarda Rohra upravila Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
Mužské archetypy - BOJOVNÍK

Pokračovanie článkov o mužských archetypoch podľa "live" nahrávok z prednášok Richarda Rohra ktoré odzneli v Čechách na jeseň 2001.

 

BOJOVNÍK

Archetyp BOJOVNÍKA bol v Európe z pochopiteľných dôvodov po II. svetovej vojne odmietaný. Videli a prežili sme veľa zla. Pokiaľ však nenájdeme dobrú stránku BOJOVNÍKA, budeme nositeľmi jeho zlej stránky.

Skutočné učenie stať sa a byť BOJOVNÍKOM bolo naposledy realizované u stredovekých rytierov. Rytier než sa stal rytierom, musel stráviť celú noc na kolenách pred Eucharistiou a sľúbiť, že bude ochraňovať chudobných, ženy a Cirkev. Dnes je tu BOJOVNÍK v boji o peniaze, zisk a lakomstvo svojej krajiny.

 

ZHRNUTIE

pozitívna stránka

BOJOVNÍK / RYTIER

negatívna stránka

TEMNÝ BOJOVNÍK / ČIERNY RYTIER

 • je závislý na kráľovi - ktorý mu hovorí za čo sa oplatí bojovať a za čo nie (kráľ ho vovádza do širokej perspektívy),
 • bez kráľa bojovník strieľa okolo seba na všetky strany – chýba cieľ a nemá nadhľad,
 • chce sa obetovať pre veľké veci (ako sa testujú mladíci v športe - čo dokážu, koľko energie vynaložia, obetí...),
 • je tvrdo egocentrický – bojuje za svoje súkromné záležitosti a vlastný prospech (peniaze, moc, imidž),
 • má rešpekt - k svojmu nepriateľovi aj k sebe samému,
 • nie je schopný zraniteľnosti ani súcitu ani sympatie; necíti hanbu zo zabitia nepriateľa,
 • snaží sa niekam dostať - vie si stanoviť ciele a snaží sa ich dosiahnuť,
 • kráča cestou najmenšieho odporu – rozhoduje sa pre veci tu a teraz, a s najmenšou námahou,
 • vie ako sám sebe povedať „NIE“ (odložená odmena),
 • všetko si chce dopriať vtedy, keď má chuť,
 • s mudrcom/kráľom vníma svet farebne a spoznáva že nepriateľ s ktorým treba bojovať nie je „vonku“ ale „vo mne“,
 • bez mudrca vníma svet čiernobielo – chce vedieť ktorí sú dobrí a ktorí zlí aby vedel s kým bojovať,
 • zrodiť bojovníka = dať chlapcovi identitu a hranice, ktoré potom on potrebuje ochraňovať – vedomie cieľa a zverenej úlohy v ňom generuje energiu a rozhodnosť,
 • nie je osobne iným mužom prizvaný ku skutočnej výzve, nedostal identitu a ani hranice – a tak stráca povedomie o tom čo je dôležité a čo nie,
 • je loajálny, má hlboký zmysel pre vernosť,
 • je lojálny len voči sebe samému,
 • bojovník/rytier je poslušný a verný voči kráľovi – používa silu aby chránil druhých,
 • nie je poslušný/verný voči kráľovi – alebo slúži ZLÉMU kráľovi,  používa silu pre získanie slávy,
 • bojovník vie, že jeho jediná istota je jeho odvaha.
 • má strach – aj zo žien, bojí sa nežnosti, jemnosti...  tam totiž stráca svoju hrubú silu, stáva sa zraniteľným.

 

BOJOVNÍK je vedený k rešpektu ku svojmu nepriateľovi a k rešpektovaniu seba samého.

Vo väčšine historických kultúr BOJOVNÍK nebol len divoch. Bol jemný, nežný a niekedy to bol dokonca učenec. Vedel kedy silu použiť a kedy ju nepoužiť. A vedel tiež ako ju použiť, pretože poznal jej hranice.

BOJOVNÍK je závislý archetyp. Závislý na tom, aby mal KRÁĽA. Dobrý KRÁĽ hovorí BOJOVNÍKOVI: "Synak, táto bitka stojí za to, aby sa bojovala, ale táto bitka za to nestojí." Mladý muž nevie čo robiť so všetkým svojím testosteronom a všetkou svojou energiou - je ako "neriadená strela". KRÁĽ ho musí vovádzať do širokej perspektívy, k veľkému obrazu, a MUDRC ho musí učiť múdrosti. Nemať dobrého KRÁĽA, ktorý by bojovníkov viedol je veľké nebezpečie.

Šport je v skutočnosti ritualizovaná podoba vojny. Šport sa objavuje vo všetkých kultúrach - vyjadruje potrebu bezpečného spôsobu ako so všetkými BOJOVNÍKMI naložiť. Ale aj tu máme trénera alebo niekoho, kto mladých ľudí riadi a vedie.

BOJOVNÍK je tá časť vo vás, ktorá sa snaží sama seba niekam dostať. Rád sám od seba veľa vyžaduje. Ako starneme, začíname byť mäkší a "fľandraví", a už sami seba nikam netlačíme. Keď sa nikam nedostrkáte ako mladý muž, tak ako starý už to určite nedokážete. Bohaté krajiny neprodukujú príliš veľa skutočných BOJOVNÍKOV, pretože ich muži nemusia sami od seba veľa vyžadovať.

Muž sa vydá vždy cestou najmenšieho odporu, pokiaľ nie nejakým spôsobom naučený tomu, aby bol BOJOVNÍKOM. Starších mužov - ktorí ho učia ako má sám seba zatvrdiť a zakaliť - uctieva a rešpektuje, pretože vie, že to, čomu ho učia, potrebuje.

BOJOVNÍCKY archetyp je archetypom odvahy, vernosti a vytrvalosti. Jeho základným heslo je "No pain, no gain. / Žiadna námaha, žiadny zisk.".  Dokonca BOJOVNÍKOVI sa páči, ak môže cítiť trochu bolesti. Pripadá si ako hrdina a posilňuje to jeho mužskú energiu.

Ak v práci zostávate každý deň, je v tom kus BOJOVNEJ energie. Keď zostávate verní svojej žene, hoci vidíte okolo seba iné krásne ženy, je v tom energia BOJOVNÍKA. Bojovník vie, ako sám sebe povedať nie. Muž sa musí naučiť, ako sám sebe povedať nie. Hovoríme tomu odložená odmena.

BOJOVNÍK nemá rád svet odtieňov, má rád čiernu a bielu. Chce vedieť, ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí. Keď to vie, je spokojný, lebo vie koho chrániť a koho zastreliť. Sám je presvedčený že jeho ľudia sú vždy tí dobrí a tí druhí sú zlí. To je znak, prečo BOJOVNÍK potrebuje MUDRCA.

BOJOVNÍK rád ochraňuje hranice. Skutočné, alebo vnútorné - psychologické. Kto chápe BOJOVNÍKA - dá mu hranicu, ktorú môže strážiť. BOJOVNÁ časť vo vás ochraňuje vašu vlastnú identitu a ochraňuje aj vašu rodinu, zvlášť vaše deti a vašu manželku. Chlap musí mať nejakú BOJOVNÚ energiu, inak stratí povedomie o tom, čo je dôležité a čo nie.

Obdivuhodnou na BOJOVNÍKOVI je jeho loajalita, hlboký zmysel pre vernosť.

Ak tu máme BOJOVNÍKA / RYTIERA, na druhej strane máme aj TEMNÉHO BOJOVNÍKA, ČIERNEHO RYTIERA. Ten buď nie je v poslušnosti voči KRÁĽOVI, alebo je poslušný ZLÉMU KRÁĽOVI. Používa svoju BOJOVNÚ energiu nie k tomu, aby chránil druhých, ale aby sám pre seba získal slávu. TEMNÝ BOJOVNÍK nie je schopný zraniteľnosti alebo súcitu a sympatie. Všetko svoje zlo premieta na svojho predpokladaného nepriateľa. Necíti žiadnu hanbu zo zabitia nepriateľa, naopak - cíti sa slávne.

TEMNÁ stránka BOJOVNÍKA potrebuje obetného baránka, potrebuje nepriateľa, aby svoju dobrotu mohol definovať ako opak toho, že niekto iný je zlý.

KRÁĽ udržuje ostatné tri archetypy v rovnováhe. KRÁĽ je tiež inou podobou OTCA. a my sme spoločnosť bez KRÁĽOV a bez OTCOV, takže zostávajúce tri archetypy sú neriadené a bez kontroly. Máme špatných BOJOVNÍKOV, máme závislých MILOVNÍKOV a máme manipulatívnych MÁGOV/MUDRCOV.

Tajomstvom je mať jedného muža s veľkou víziou, ktorý dokáže stimulovať zostávajúce štyri časti. A pamätajte si - nehovoríme o štyroch rôznych mužoch, ale o častiach vás samých.

Poznámka k atmosfére prednášky: Na úvod po prestávke sedemdesiat chlapov spoločne po stojačky zaspievalo Svätováclavský chorál... bola to jedna z najmocnejšich energií BOJOVNÍKA ktorú som v Európe počul.

 

Články o ďalších archetypoch:

 

Zdroj foto:

http://www.theepochtimes.com

http://www.dreamworks.com/gladiator/

Autor: Podľa prednášok Richarda Rohra upravila Anastázia Strečková
Zdroj: http://ografologii.blogspot.sk/2008/02/richard-rohr-musk-archetypy.html
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Mužské archetypy

7. jún 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Mužské archetypy

Svet mužov a žien je tak veľmi odlišný. Žiaľ často a najmä zbytočne vedie k vzájomnému nepochopeniu. Pochopenie v tejto oblasti má isté tajomné čaro -...

Mužské archetypy - MILOVNÍK

9. jún 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Mužské archetypy - MILOVNÍK

Pokračovanie článkov o mužských archetypoch podľa "live" nahrávok z prednášok Richarda Rohra ktoré odzneli v Čechách na jeseň 2001. úvod k...

Mužské archetypy - MÁG / MUDRC

10. jún 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Mužské archetypy - MÁG / MUDRC

Pokračovanie článkov o mužských archetypoch podľa "live" nahrávok z prednášok Richarda Rohra ktoré odzneli v Čechách na jeseň 2001: úvod k...

Mužské archetypy - KRÁĽ

11. jún 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Mužské archetypy - KRÁĽ

Pokračovanie článkov o mužských archetypoch podľa "live" nahrávok z prednášok Richarda Rohra ktoré odzneli v Čechách na jeseň 2001: úvod k...

N