SpäťÚvod / Články / Naše projekty / OTCaSY - otcovia a synovia / Mužské archetypy - MÁG / MUDRC
Mužské archetypy - MILOVNÍKMužské archetypy - KRÁĽ

Mužské archetypy - MÁG / MUDRC

10. jún 2014 / Podľa prednášok Richarda Rohra upravila Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
Mužské archetypy - MÁG / MUDRC

Pokračovanie článkov o mužských archetypoch podľa "live" nahrávok z prednášok Richarda Rohra ktoré odzneli v Čechách na jeseň 2001:

pokračujeme nižšie...

 

MÁG / KÚZELNÍK / MUDRC

Zatiaľ čo BOJOVNÍK je „vonkajšia mužnosť“, tak MÁG je „vnútorná ženskosť“.

Je to archetyp vedomia a uvedomenia si. Je to tá časť vás, ktorá chce vedieť a poznať. Tá časť, ktorá je zvedavá. Ak ste stratili všetku zvedavosť, potom ste v sebe zabili MÁGA.

Je to tá časť vás, ktorá chce vnímať a pozorovať. MÁG má viacero tvarov a foriem, než akýkoľvek iný archetyp. Tej najvyššej forme by sme mohli hovoriť Prorok, a tej najnižšej Klaun (Šibal), niekto kto vyrába triky, napríklad kráľovský šašo.

V mnohých náboženstvách bol kňaz vnímaný práve ako MUDRC (MÁG). A nie je to nič zvláštneho, veď naše katolícke obrazy (výrazy, gestá) sú dosť podobné. Keď kňaz povie: „Toto nie je chlieb, to je Ježišove telo“, tak ide vlastne o reč MÁGA. On vám vždy hovorí, že veci nie sú také, ako sa javia. Vyzerá to takto, ale v skutočnosti je to inak. Keď kňaz ako spovedník hovorí: „Vyzerá to ako hriech, ale v skutočnosti  je to uzdravovanie a odpustenie“... a podobne.

 

ZHRNUTIE

pozitívna stránka

MÁG / KÚZELNÍK / MUDRC

negatívna stránka

ZLÝ ČERNOKŇAŽNÍK / MANIPULÁTOR

 • si je vedomý pravého, skutočného poznania, jeho túžbou je rozumieť vnútornému významu skutočnosti
 • sleduje skutočnosti z vonku, bez toho, aby im rozumel,
 • je iniciátorom zmeny, predstavuje iný nový pohľad na udalosti (vidí ďalej než len to, čo je tu a teraz), usmerňuje veci tak aby boli dobré a aby fungovali
 • nechce zmenu, skrýva skutočnú pravdu, udržiava veci v „doterajšom“ stave, lebo práve z toho má úžitok; nerieši že systém nefunguje - vyhovuje mu to
 • má odvahu poukázať na tienisté stránky života, ukazuje a pomenováva to, čo človek nechce vidieť a počuť (že cisár je nahý),
 • je uzatvorený a žije v ilúzii (vlastných predstavách) a žiada to aj od iných,
 • vytvára sakrálny priestor, vytvára rituály ktoré sú pozvaním, jeho odev je vyjadrením že vovádza do iného/alternatívneho sveta
 • ...
 • dáva svoju múdrosť všetkým, nechce aby ste múdrosť uctievali, ale ju obsiahli
 • nedelí sa, nevytvára spoluprácu, neotvára možnosti, nemá žiakov ani poslucháčov ale chráni „svoje umenie“ a aby ho ostatní uctievali ako „nedosiahnuteľného“
 • nehľadá moc, ale používa svoju múdrosť aby vás oslobodil;
 • používa poznanie pre to, aby kontroloval, aby získal moc
 • mág jednou vetou: Nič reálne nemôže zastrašiť a nič nereálne neexistuje, jedinou úlohou je žiť v realite.
 • černokňažník jednou vetou: Ilúzia je príjemná a preto netreba nič meniť.

 

Dobrý MÁG dokáže všetko otočiť tak, aby to bolo dobré a fungovalo to. A to je múdrosť. Keď kúzelník vyťahuje králikov z klobúka, tak to je to, čo pre vás robí MÁG. Robí nepochopiteľné veci pochopiteľnými. Je to niečo iné, než číra inteligencia. Je to múdrosť.

MÁG vám tiež pomáha stretnúť sa s tieňom vášho JA. Rovnako ako prorok, ktorý to robí pre celú kultúru. Pomáha vám nielen s vaším tieňom sa stretnúť, ale ho aj prijať a otvára vás schopnosti aby ste v ňom videli určitý dar. Ak nemáte žiadneho MÁGA, tak neviete čo robiť so svojimi trápeniami a so svojimi hriechmi. Budú vo vás len sedieť a zožierať vás.

MÁG je vždy zobrazovaný v inom (než je bežné), v alternatívnom oblečení. Pretože on ten iný, alternatívny svet odhaľuje. Napr. čarodejník Merlin je zobrazovaný v habite čiernej a bielej farby, alebo má na sebe obrázky slnka, mesiaca a hviezd, pretože odhaľuje význam vesmíru.

Rozdiel medzi pravým a falošným MÁGOM je v tom, že ten pravý vám váš tieň odhaľuje, zatiaľ čo falošný ho skrýva. V starom zákone sa tým druhým hovorí „dvorní proroci“ – ktorí stále hovorili to, čo od nich chcel ich kráľ počuť.

KRÁĽ vo vás potrebuje MUDRCA, aby ho udržiaval v pravdivosti a poctivosti. V Biblii kráľ takmer vždy proroka zabije, pretože skutočný prorok nehovorí „tie správne veci“. Nie je jednoduché byť pravým MÁGOM. Systém vás nemá rád, keď hovoríte skutočnú pravdu. Jednou z „povolených“ foriem ktorú máme teraz na západe je politický karikaturista. Takmer nikto nemá možnosť povedať prezidentovi, aký je hlúpy, ale karikaturista áno. A on je istou formou MUDRCA.

Každý z nás potrebuje byť konfrontovaný, inak riskujeme žiť život v ilúzii. Pre ženatého chlapa jeho MÁGOM je jeho vlastná žena.

Nie je ľahké byť MUDRCOM alebo PROROKOM vo vnútri Cirkvi. Aj ona chce od každého aby bol loajálnym. Nie je tam veľa miesta pre alternatívnu kritiku.

Zdravý KRÁĽ sa MUDRCA nikdy nebojí. V Starom zákone je ale len jeden prípad, kedy títo dvaja spolupracujú. Keď Dávid poslal Uriáša do vojny, tak ho prorok Nátan obviňuje. Nátan prichádza na kráľovský dvor a hovorí Dávidovi: „Ty si ten človek!“ Dávid to prijíma a v tej chvíli sa stáva celistvým, oplýva energiou všetkých štyroch archetypov. Už skôr sa stal KRÁĽOM. Už sa stal aj MILOVNÍKOM ktorý vie tancovať a spievať. Už sa stal aj BOJOVNÍKOM, ktorý zabil svojich desať tisíc nepriateľov.

Vždy je vo vás jeden archetyp, ktorého sa najviac bojíte. A bol by som rád, keby ste začali o tom premýšľať, ktorý to je, ktorému sa najviac bránite. Väčšinou sa to nestane skôr, než v druhej polovici života. Ale ak sa vám podarí prijať aj tú štvrtú časť, tak sa stanete celistvými.

Doma v Albuquerque slúžim ako väzenský kaplán. A toto hovorím aj tým indiánom a hispáncom vo väzení. A oni tomu rozumejú, pretože je to viditeľné a konkrétne. Ale najťažšie je pre nich pochopiť KRÁĽA, pretože oni väčšinou dobrého otca nemali. Ešte som vám to nehovoril – KRÁĽ je iná podoba otca. A my sme spoločnosť bez KRÁĽA a bez OTCA.

Uvediem vám niekoľko rôznych foriem MUDRCA. Už som hovoril Prorok, Otec, Spovedník. Ďalej Liturgista ako niekto, kto vytvára rituál. Iniciátor, čo je úloha ktorú už nepoznáme. Tvorca posvätného priestoru, Duchovný vodca, Radca ako vychovávateľ (mentor), najnovšie aj Psychoterapeut ako psychologický poradca. Alebo proste Múdry človek, aj keď my už ani nevieme kde ho hľadať.

Jedným z veľkých sklamaní v Cirkvi je, že ľudia očakávajú od kňazov, že budú MUDRCMI. Ale niekedy v stredoveku sa kňazi presunuli viac k úlohe KRÁĽA. Hovoríme kňazom a biskupom „princovia cirkvi“ (v angličtine). A oni sa aj obliekajú skôr ako králi, než ako kúzelníci alebo mudrci.

Matúšovo evanjelium nehovorí ani o kráľoch a ani neurčuje že boli traja. Hovorí o MUDRCOCH, MÁGOCH z východu. Mágovia z východu nám nerobia dobre, pretože to by mohli byť nejakí Slovania z Ruska, takže sme si vyrobili Troch kráľov, napriek tomu že o tom nie je v písme žiadna zmienka. Keď som to hovoril v Nemecku, tak mi vraveli: „Ale áno, boli to traja králi a sú pochovaní v Kolíne v katedrále.“ Je to pre mňa veľmi signifikantné v tom, že vidíme to, čo chceme vidieť. A je nám lepšie a sú nám príjemnejší králi než mágovia.

Myslím, že syn chce vidieť múdreho muža vo svojom otcovi. Niekoho, kto mu povie: „Synak, toto bude fungovať a toto nebude fungovať.“ MUDRC je iný, než len funkcionár. Funkcionár má nejakú úlohu, titul a dostáva plat. Ale nemusí v podstate ničomu rozumieť, nie je to pre neho žiadne umenie. Skutočný MUDRC vám nastavuje zrkadlo, pomáha vám vidieť kto ste, prijať to kým ste a nakoniec sa stať tým, čím ste. A tým všetkým sa môžete stať až potom, ak prijmete všetky tie rôzne časti svojho ja.

Zdá sa mi že na Západe je hlboká túžba po MUDRCOVI. Ale zdá sa mi tiež, že my v Amerike sa dívame veľmi cynicky už len na možnosť niečoho takého. Už sme si za prezidenta zvolili herca a teraz sme si zvolili texaského kovboja. Ani sa neočakáva, že by tam vôbec nejaký múdry človek mohol byť. Váš prezident [1] a Nelson Mandela sú dvaja z mála múdrych ľudí na svetovej scéne.

Keď nemáte MUDRCA, tak MILOVNÍK sa tiež rozpadne. MUDRC v zmysle tej časti z vás, ktorá dokáže rozlíšiť medzi láskou a žiadostivosťou.

U MUDRCA sa väčšinou predpokladá, že žije sám, oddelene, niekde v lese. Pretože múdrosť vždy prichádza z nejakého ticha. Múdrosť vždy prichádza z prírody. Keď sa necháte uväzniť vo svete pridelených úloh a zaneprázdnenosti, tak veľkú múdrosť neobsiahnete. Vy, ktorí ste sem v týchto dňoch prišli, tak evidentne hľadáte MUDRCA. Hľadáte múdrosť a ja som tu pre vás v úlohe MUDRCA. A hovorím vám: „Áno, existuje taká vec, ako múdrosť.“

Normálna škola vám toto nedá. Iniciácia privádza múdrosť na veľmi vysokú úroveň. V podstate pomáha k tomu, aby sme prežili údel života a smrti a aby sme pracovali s týmto veľkým problémom. Ako žiť v tomto svete a nestratiť svoju dušu. Ako sa stretnúť so všetkými tými malými umieraniami a vnútorne nezomrieť. Tou hlavnou otázkou je, ako môže každý z vás dosiahnuť  šesťdesiat rokov a pritom nebyť zlostným, smutným, zatrpknutým. A to je duchovná otázka. Ak máte dobrú spiritualitu, tak sa v šestdesiatpäťke budete usmievať.

MUDRC, MÁG je majster premeny. Keď sme boli chlapcami, tak sme vo farnosti mali jedného starého írskeho monsignora a jedného mladého kňaza, ktorý prišiel priamo z Írska. A ten starý monsignor nám vždy privolal strašne špatný pocit o nás samých. Ale mladý kňaz, ten vždy povedal: „To nevadí, čo si vyviedol, aj tak si stále dobrý chlapec.“ V sobotu ráno sme všetci museli ísť na spoveď, a tak sme sa všetci postavili do radu pri spovednici mladého kňaza, zatiaľ čo k tomu starému monsignorovi nechodil nikto. Dokonca sme si vymýšľali hriechy, aby sme s tým mladým kňazom mohli hovoriť, pretože bol takým dobrým otcom.

To je to, čo robí MÁG. Vezme vaše hriechy a spôsobí, aby z nich pre vás zostalo niečo pekné. MÁG vždy všetko mení. A to je ten dôvod, prečo sa stále držíme jeho slova MÁG, pretože to jednoducho nie je len múdry muž.

Ale MÁG má aj svoju temnú stránku. Môžeme ju označiť ako ZLÝ ČERNOKŇAŽNÍK. Alebo jednoduchšie – MANIPULÁTOR. Ten, ktorý používa svoje schopnosti k tomu, aby vás ovládol a zničil. Alebo preto, aby sa sám stal bohatým a slávnym. V americkej televízii máme kazateľov, hovorí sa im TV-evanjelizátori, sú slávni a bohatí. Majú napríklad päť domov v rôznych krajinách, jazdia na BMW a RollsRoyce a pritom sa odvažujú hovoriť o chudobnom Ježišovi akoby ho zastupovali. Toto je ten ZLÝ ČERNOKŇAŽNÍK. Používa slová na to, aby vás oslobodil, ale zároveň aby sám seba povýšil. Skutočný MÁG a tiež opravdivý KRÁĽ vám vždy dáva svoju moc. A dáva vám svoju múdrosť. Nechce, aby ste len túto jeho múdrosť uctievali.

Náboženstvo je v tomto zmysle veľmi nebezpečné. Po prvotnej náboženskej skúsenosti si človek pripadá ako mudrc. Máte pocit že ste na vyššej úrovni než všetci ostatní. Preto je dôležité (pre MANIPULÁTORA), aby ste tejto náboženskej skúsenosti zostali verní dlho. V Amerike máme dvadsať ročných chlapcov, ktorí mali v priebehu bohoslužby nejakú emočnú skúsenosť a tí sa vás potom snažia na najbližšom rohu ulice „spasiť“. Hovoria o znovuzrodení, ale bez toho, aby ste predtým zomreli. A práve toto – najskôr zomrieť – je k tomu potrebné. Preto iniciácia tak veľmi zdôrazňuje smrť. A znovuzrodenie sa potom už samo o seba postará.

Robert Moore, autor knihy o týchto štyroch archetypoch, hovorí, že pokiaľ vás duchovná skúsenosť nepoučí o smrti, tak sa stane štartovacou dráhou pre UFO. Veriaci ľudia, pokiaľ nehovoria o kríži, tak sa stanú UFO – neidentifikovateľnými lietajúcimi objektmi. Myslím si, že preto má náboženstvo na mnohých miestach tak zlú reputáciu, pretože produkuje veľmi veľa ľudí, ktorí sú ako UFO.

Preto mám tak rád Ježiša, pretože on nie je vôbec idealista. On je realista pokiaľ ide o podstatu života. Ježiš na jednej strane zosobňuje všetky štyri archetypy súčasne, ale vo svojom učení je predovšetkým MÁG. Pre vás, ktorí ste boli včera s nami v kostole – evanjelium o ktorom som sa snažil kázať, je totálne MUDRCKÁ reč. A preto si myslím, že sa nám nepodarilo pochopiť väčšinu jeho podobenstiev a ani Reč na hore. Pretože nie sme pripravení na to, čomu som včera hovoril subversívna (podvratná) múdrosť. Nie sme pripravení na takú múdrosť, ktorá neudržuje daný stav vecí, ale rozvracia, obracia ju.

Tzv. dvorný prorok vždy status quo (stav vecí) udržuje, zatiaľ čo pravý prorok vždy „danému“ stavu vecí nastavuje zrkadlo. Dieťa je tiež často MÁGOM, pretože dokáže hovoriť pravdu, ktorú my povedať nedokážeme. Ako v tej rozprávke „O cisárových nových šatách“, kde dieťa povie, že cisár je nahý. Deti niekedy povedia to, čo je zrejmé, zatiaľ čo my sme boli vycvičení k tomu, aby sme klamali.

Pokiaľ náboženstvo znovu neobjaví túto svoju MAGICKÚ funkciu, tak si myslím, že máme problém. A ak jednotlivec neobjaví znovu MAGICKÚ funkciu, tak on sám bude mať problém.

Pokiaľ ste videli rozprávku „Leví kráľ“, alebo film „Tanec s vlkmi“ s Kevinom Costnerom, tak v oboch filmoch sa s našimi štyrmi archetypmi vedome pracovalo. Iste potvrdíte že „Tanec s vlkmi“ je veľmi mužský film, a posúva muža do nového smeru. Je to úplne iné, ako tie staré filmy s Johnom Waynom, kde bol len bojovníkom a nič iné.

Pokiaľ v sebe nemáte MÁGA, tak BOJOVNÍK bude vždy nebezpečný. Nebude vedieť, aký boj stojí za to, aby bol vybojovávaný a budete potrebovať akúkoľvek bitku. BOJOVNÍK je veľmi závislý na ostatných troch archetypoch. A dnes máme väčšinu chlapcov, ktorí začínajú ako BOJOVNÍCI. Preto mladý muž tak veľmi potrebuje otcovskú starostlivosť. Otec tomuto chlapcovi musí sprostredkovať kus MILOVNÍKA, MÁGA a nakoniec KRÁĽA.

Ďalším atribútom MÁGA je doslova bullshit detektor, čo mierne preložené znamená detektor lži. Pomáha vám detekovať, kedy klamete sami seba. Toto tiež potrebujeme od dobrého priateľa. Potrebujeme niekoho, kto by nás udržal v poctivosti. Ale keď túto rolu prevezmete na seba, tak sa naučíte, ako byť poctivými sami k sebe. Naučíte sa tiež, aby ste sa kvôli svojim chybám neutĺkli, ale aby ste ich (a seba) premenili.

Ako dosiahnuť tohto MÁGA vo vnútri, ako byť MÁGOM?

Ťažko sa o tom hovorí, pretože na to nie je žiadna automatická odpoveď. Múdrosť nie niečo, čo sa dá rýchlo získať. Povedal by som, že najlepší spôsob, ako sa dostať do kontaktu so svojím vnútorným MÁGOM, je práve boj s paradoxami, protirečeniami a opozíciami. Hlavne s tými vo vnútri seba samých. Ten, kto chce mať všetko jednoduché a stále pokoj sám v sebe, často nenachádza veľa múdrosti. Udržuje ho to v detinskej forme viery a náboženstva, kde dostáva síce jednoznačné, ale detské odpovede. Hovorievame, že veľká viera je schopná absorbovať aj veľké pochybnosti. Ak by ste nikdy nezápasili s pochybnosťami, tak nemyslím, že by ste mali veľkú vieru.

Myslím, že aj ten samotný vnútorný boj je nutný k získaniu vlastností MÁGA. Je to o tom, čo som včera popisoval ako žitie na rozhraní, kde musíte žiť s určitou úrovňou pochybností a s určitou úrovňou úzkosti. Ak máte vo svojom živote nejakého KRÁĽA, tak je to ľahšie. Ak starší, múdry muž vám v takých situáciách povie, že je to v poriadku, tak to zoberiete, aj keď tomu všetkému práve nemusíte rozumieť.

Ale keď takého múdreho muža nemáte, tak potrebujete odpoveď teraz hneď, aby ste sa svojej úzkosti zbavili. Takže s rastom MÁGA v nás má veľa spoločného tiež trpezlivosť a výdrž.

Ide tiež o opak toho, ako je len čítanie kníh. Možno ste tiež stretli menej vzdelaných ľudí, ktorí veľa kníh neprečítali, ale pritom boli veľmi múdri. A môžete stretnúť ľudí s dvoma doktorátmi, ktorí sú hlúpi v tom zmysle, že nemajú žiadnu múdrosť. Intelekt totiž hľadá riadenie, ovládanie. Múdrosť je niečo iné než len intelekt. Múdrosť sa nesnaží ovládať, múdrosť hľadá priestrannosť. Priestrannosť pre to, aby ste postupne mohli objaviť veľký obraz vcelku. Ak vám niekto poctivo a úprimne radí, aby ste boli trpezliví, tak je to MÁG.

Ako pomáhajú MÁGOVI ostatné archetypy? MILOVNÍK ho dostane preč z hlavy do celého tela. KRÁĽ mu povie, že existuje širšia perspektíva, než len tie jeho nápady. A BOJOVNÍK mu povie, že musí pre tie svoje myšlienky bojovať a pracovať, nestačí mať ich len v hlave. BOJOVNÍK mu tiež pomôže vytýčiť hranice jeho túžby po väčších a väčších poznatkoch a ukáže mu ako tieto hranice ochrániť.

 


[1] Z prednášky v českej republike v roku 2001, myslí sa teda Václav Havel

 


Články o ďalších archetypoch:

 

Zdroj foto:

http://www.nbc33tv.com

http://zpravy.tiscali.cz

Autor: Podľa prednášok Richarda Rohra upravila Anastázia Strečková
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

O pomoci, pokore a pýche

18. marec 2013 / OTCaSY - otcovia a synovia

nadácia Polis - Kuffa

V každom dni sme konfrontovaní s novými udalosťami - ktoré tu ešte neboli, a je potrebné na ne reagovať. Ako to robia iní? Ako to robí psychologička Soňa...

Prečo som tu a kam idem?

27. marec 2013 / OTCaSY - otcovia a synovia

stavba

Príhovory, prednášky či kázne Maroša Kuffu - farára zo Žakoviec už mnohí poznáme. Často v nich hovorí o ceste k zmyslu života, o...

Ako vznikli OTCaSY

22. január 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Ako vznikli OTCaSY

Sme skupina otcov (autori myšlienky OTCaSY) ktorí majú synov vo veku do 15 rokov. Ako naši synovia rástli, uvažovali sme čo potrebujú (zo strany otca) aby dozreli v mužov...

Torta nakreslená do cementu

27. január 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Torta nakreslená do cementu

So skupinkou mužov rôzneho veku sme sa viezli na korbe auta s cementom, ktorý sme boli zobrať vo fabrike. Jeden z nich, asi štyridsiatnik, sa pochválil, že má dievča. Keď som ho...

N