Prečo som tu a kam idem?Torta nakreslená do cementu

Ako vznikli OTCaSY

22. január 2014

Vytlačiť Vytlačiť
Ako vznikli OTCaSY

Sme skupina otcov (autori myšlienky OTCaSY) ktorí majú synov vo veku do 15 rokov. Ako naši synovia rástli, uvažovali sme čo potrebujú (zo strany otca) aby dozreli v mužov zodpovedných za svoj život, ktorí budú vedieť prevziať zodpovednosť aj za iných.

Od roku 2011 postupne vytvárame obsah a metodiku dlhodobého strategického programu OTCaSY,  v tomto šk. roku 2013/2014 sme v jeho treťom "ročníku" realizácie.

 

Obsah, fungovanie a logika projektu

OTCaSY je program o otcoch a synoch.

O otcoch, ktorí plnohodnotne darujú svoj čas svojím synom. Otcoch, ktorí spoločne so synmi vytvárajú mužské spoločenstvo. Otcoch, ktorí iniciujú svojich synov a sprevádzajú ich svojim príkladom na ceste k zrelej mužskosti.

Je to projekt o synoch, ktorí prežívajú spoločné zážitky a dobrodružstvá, formujú vzájomné vzťahy a objavujú vlastnú mužskú identitu. O synoch, ktorí majú príležitosť spoznať viac svojho otca a konfrontovať sa s ním v rôznych situáciách.

Program OTCaSY verí, že základným princípom a potrebou pri formovanie mužskej identity je život v spoločenstve iného zrelého muža, mužov. Verí, že dnes je veľmi dôležité vytvárať mužské spoločenstvo, ktoré bude spolu so zdravým rodinným zázemím, pevným základom budovania identity zdravého dospelého muža.

A nakoniec je projekt OTCaSY o otcoch, ktorí formujú sami seba navzájom v chlapskej komunite. Otcoch, ktorí vytvárajú priestor pre spoločné zdieľanie a vzájomné obohacovanie sa.

 

Základné princípy programu

  • Rodina ako celok je prvoradá - dobro, pokoj a budovanie rodiny sú na prvom mieste – projekt OTCaSY má význam len vtedy, ak svojimi plánmi túto harmóniu nenaruší, naopak, posilní ju.
  • Otvorenosť – spoločenstvo je otvorené. Jedinou podmienkou vstupu muža do spoločenstva je ústne „zasvätenie“ do myšlienky OtcaSov členom spoločenstva a stotožnenie sa s víziou a základnými princípmi spoločenstva. Spoločenstvo charakterizuje neustála otvorenosť voči novým členom a novým myšlienkam.
  • Dobrovoľnosť – vstupom do spoločenstva nevznikajú otcom žiadne záväzky. Môžu kedykoľvek vystúpiť a opätovne vstúpiť.
  • Každodennosť – OTCaSY nie je víkendový ani prázdninový projekt. Je to projekt každodennosti. Každý deň má otec príležitosť budovať a formovať svoj vzťah so synom.
  • Všestrannosť – aktivity tvorené projektom OTCaSY by mali pokrývať viaceré oblasti života. Ideálne duchovný, duševný, fyzický a aj spirituálny rozmer človeka a to priamo aj nepriamo. Dôležité je najmä, že si otcovia uvedomujú túto komplexnosť a snažia sa ju dosahovať.
  • Aktívna účasť – všetci členovia komunity sú zároveň darcami aj prijímateľmi. Vzájomne sa obohacujeme a inšpirujeme. OTCaSY sú dielom všetkých, nielen otcov ale aj synov a ich celých rodín.
  • Sprevádzanie – snažíme sa, aby bol projekt pod záštitou a v sprevádzaní múdreho otca, kňaza či rehoľníka. Projektu je veľmi blízka saleziánska spiritualita.

 

Kde OTCaSY fungujú

V každej rodine kde otec aktívne prispieva k dozrievaniu svojich detí.

Dnes s metodikou OTCaSY - spoločenstvá otcov a synov, pracuje spoločenstvo otcov v Banskej Bystrici a v Trnave.

V roku 2014 máme ambíciu ponúknuť tento program širokej verejnosti na Slovensku.

K 1. máju 2014 spustíme portál www.otcasy.sk, ktorý vznikne vďaka grantu ktorý nám poskytol Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Na tomto portáli bude možné sa zoznamovať s programom, prihlasovať k jeho realizácii ako aj dohodnúť osobné stretnutie s autormi.

Kontakt: otcasy@zaostri.sk

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami,

Juraj Hajkovský, predseda ZAOSTRI NA RODINU

 

 

 

Copyright © ZAOSTRI. Bez písomného súhlasu je zakázané akékoľvek použitie časti alebo celého diela.

Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

ZAOSTRI v roku 2012

24. január 2014 / www.zaostri.sk

ZAOSTRI v roku 2012

Predstavte si - ste celý deň v práci. Popoludní ešte pár stretnutí, krúžkov, nákup, zvážanie detí zo školy na krúžky a z...

Indiánske meno pre syna

8. marec 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Indiánske meno pre syna

Aké by si dal indiánske meno svojmu synovi? Toto bol jeden z hlavných motívov 24 hodinovej výpravy, na ktorej sa stretlo 8 otcov s 15 synmi vo februári 2014. Cieľom...

Otec a syn 2014 v ABELANDE

30. marec 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Otec a syn 2014 v ABELANDE

Spoločný pobyt pre otca a syna - 4 dni plné dobrodružstva v Lozorne na ranči Abeland 7. - 11. mája 2014. Pobyt je určený pre otcov a ich synov vo veku od 14 do 16 rokov. Všetko...

O pomoci, pokore a pýche

18. marec 2013 / OTCaSY - otcovia a synovia

nadácia Polis - Kuffa

V každom dni sme konfrontovaní s novými udalosťami - ktoré tu ešte neboli, a je potrebné na ne reagovať. Ako to robia iní? Ako to robí psychologička Soňa...

N