Santiago de CompostelaOtec a syn 2014 v ABELANDE

Mužské archetypy

7. jún 2014 / Podľa prednášok Richarda Rohra upravila Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
Mužské archetypy

Svet mužov a žien je tak veľmi odlišný. Žiaľ často a najmä zbytočne vedie k vzájomnému nepochopeniu.

Pochopenie v tejto oblasti má isté tajomné čaro - svet druhého nás totiž neprestáva prekvapovať. Nejde teda o pochopenie štýlu že 2+2=4. Ide skôr o pochopenie princípu že svet druhého je odlišný. Zmyslom tejto "odlišnosti" je, aby sa stala darom a doplnením môjho - tiež odlišného sveta.

Je to neustále úsilie, a dôvera - byť darom, a čítať darovanie druhého nie vo svojej vlastnej optike a vlastných predstavách, ale v otvorenosti prekvapeniam ktoré prichádzajú. Milujúce páry ktoré žijú spolu desiatky rokov by nám o tom vedeli rozprávať.

Cesta k schopnosti stať sa darom - a tiež dovoliť iným aby nás nezištne obdarovali - je však dlhá. Spravidla trvá tú väčšiu časť našej životnej cesty, a my dozrievame až po dlhoročných skúsenostiach z ktorých si odnášame zranenia.

.....

Zmyslom života však nie je dozrievať za cenu mnohých zranení, utrpení a omylov. Zmyslom života je prežiť ho v plnosti už dnes a teraz. Tí, ktorí žili a žijú život v plnosti, sú nám výbornými pomocníkmi na našej ceste. Tí ktorí už pochopili, a ktorí svoju skúsenosť (ako DAR) odovzdávajú ďalej. Sú to celé generácie, celé kultúry, ktoré hľadali, objavili, pomenovali a odovzdávali svoje pochopenie ďalej.

Oblasť odlišnosti bohatstva muža a ženy je veľmi rozsiahla. V tomto článku sa zameriame na archetypy. Konkrétne mužské archetypy (o ženských archetypoch píšeme v ďalšom článku).

Termín archetyp sa v súčasnosti rozšíril pod vplyvom prác C.G. Junga a označuje prvotné vrodené štruktúry kolektívneho nevedomia, psychický sediment opakujúcich sa životných situácií, úloh a zážitkov človeka.

 

Ako pochopiť dušu muža?

(Richard Rohr sa zaoberal štúdiom iniciačných rituálov pre chlapcov u pôvodných kmeňov sveta. O mužskej spiritualite hovorí s mužmi po celom svete. Tu uvádzame jednu z jeho štúdií. Informácie ohľadom mužskej iniciácie a mužských archetypov sú čerpané z „live“ nahrávok jeho prednášok ktoré odzneli v Rakúsku v lete 2008 a tiež v Křižanově v Českej republike 24. - 25. 9. 2001):

Našli sme skvelý spôsob ako vstúpiť do mužskej duše. Hovoríme tomu štyri mužské archetypy. Toto slovo tvoria dve grécke slová, ktoré znamenajú dominantné (tj hlavné) obrazy. Tieto archetipy boli objavené štúdiom starých legiend. Všetky štyri sme nachádzali vo všetkých kultúrach. A nejde o štyri rôzne postavy, ale o štyri časti každého muža.

* * *             KRÁĽ                * * *         BOJOVNÍK    * * *

* * *      MUDRC / MÁG      * * *         MILOVNÍK     * * *

Archetypy predstavujú štyri rôzne druhy moci (jej správne alebo nesprávne použitie), inak povedané „energie“, ktoré konštituujú identitu – osobnosť (v tomto prípade muža) znútra. Zároveň vytvárajú v osobnosti muža rovnováhu.

Všetky štyri sa teda nejakým spôsobom udržujú v rovnováhe. Ak ste len jedným z nich, potom prevezmete jeho temnú stránku. Ak ste len KRÁĽOM, stane sa z vás TYRAN. Ale to sa stane jasnejším postupne, ako tu budeme pokračovať. Spoznáme jednotlivé pojmy v literatúre, poézii, v umení. Spoznáme že toto sú štyri obrazy, ktoré nás najviac zamestnávajú, štyri "posadlosti". Možno pre ne používame iné výrazy, ale to, čo sa budeme snažiť nájsť, je tá energia v pozadí.

Tiež chcem povedať, že KRÁĽ, aj keď je to len jedna štvrtina celku, je tou časťou, ktorá všetky drží po hromade. Takže s KRÁĽOM počkáme a budeme o ňom hovoriť až na záver.

V hornej časti diagramu - KRÁĽ a BOJOVNÍK - sú viac mužské časti nášho celku. Dole je MUDRC / MÁG a MILOVNÍK, ktorí sú skôr ženskými prvkami, ženskou časťou našej duše. Už z tohto vidíme, že obe tieto časti musíme držať v rovnováhe, aby sme boli celistými mužmi.

Spomeňte si, keď ste boli malými chlapcami, aké príbehy vás fascinovali. S akými postavami ste sa najviac stotožňovali, prezliekali sa do nich. To bola vaša prvá archetipálna fascinácia. To bolo to, čím ste chceli byť. Túto fascináciu si nemôžete odopriať, je silná, zostáva vo vás a časom si vás nájde.

Tí z vás, ktorí máte synov, môžete to na nich môžete vidieť a nemá zmysel sa snažiť to zmeniť, je to proste v nich. Napríklad ak je chlapec MILOVNÍK a otec z neho chce mať BOJOVNÍKA, tak to malého chlapca zraňuje. To nemôžeme robiť. Aj keď niekedy otec, ak je BOJOVNÍK, túži po tom, aby jeho synovia boli tiež BOJOVNÍCI.

 

Viac o jednotlivých archetypoch tu:

Autor: Podľa prednášok Richarda Rohra upravila Anastázia Strečková
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

O pomoci, pokore a pýche

18. marec 2013 / OTCaSY - otcovia a synovia

nadácia Polis - Kuffa

V každom dni sme konfrontovaní s novými udalosťami - ktoré tu ešte neboli, a je potrebné na ne reagovať. Ako to robia iní? Ako to robí psychologička Soňa...

Prečo som tu a kam idem?

27. marec 2013 / OTCaSY - otcovia a synovia

stavba

Príhovory, prednášky či kázne Maroša Kuffu - farára zo Žakoviec už mnohí poznáme. Často v nich hovorí o ceste k zmyslu života, o...

Ako vznikli OTCaSY

22. január 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Ako vznikli OTCaSY

Sme skupina otcov (autori myšlienky OTCaSY) ktorí majú synov vo veku do 15 rokov. Ako naši synovia rástli, uvažovali sme čo potrebujú (zo strany otca) aby dozreli v mužov...

Torta nakreslená do cementu

27. január 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Torta nakreslená do cementu

So skupinkou mužov rôzneho veku sme sa viezli na korbe auta s cementom, ktorý sme boli zobrať vo fabrike. Jeden z nich, asi štyridsiatnik, sa pochválil, že má dievča. Keď som ho...

N