SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Život pre dobro druhých
Smrť život nezastavíDuch nie je krízový manažér

Život pre dobro druhých

30. máj 2019 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Život pre dobro druhých

... pozrime čo viac o tom hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár....

 

Lk 24, 46 - 53

A povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.

Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!" 

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha.

(evanjelium preložené z talianskeho prekladu biblie)

 

Pre pochopenie liturgickej slávnosti Nanebovstúpenia je potrebné pochopiť kultúru tej doby, kozmologiu, ako bol chápaný vzťah medzi nebom a zemou. Boh bol vzdialený od ľudí v nebesiach a ľudia boli prirodzene na zemi. Preto všetko čo prichádzalo od Boha zostupovalo z hora, schádzalo z nebies a naopak všetko, čo vychádzalo k Bohu vystupovalo k nebesiam.

Toto je dôležité pre pochopenie tohto úryvku, v ktorom evanjelista s Nanebovstúpením Ježiša, nechce poukázať na oddelenie Ježiša od ľudí, ale na ešte intenzívnejšie zjednotenie.

Pozrime sa však na úryvok, ktorý nám Cirkev vybrala na túto slávnosť. Je to záverečná časť evanjelia podľa Lukáša, 24. kapitola, verše 46-53, ale začnime 45. veršom, pretože je dôležitý. Je to úvod, ktorý ponúka evanjelista s indikáciou pre lepšie pochopenie toho, čo píše.

A naozaj Lukáš píše: Otvoril im myseľ pre chápanie Písma. Pre pochopenie Písma nestačí ho iba prečítať, je potrebné mať otvorenú myseľ, teda otvoriť sa voči novému. Kto sa uzatvára do schém, modelov a vzorov z minulosti a neotvorí svoju myseľ pre pochopenie nového môže čítať Písmo, ale nemôže ho pochopiť.

Ježiš im povedal: “Tak je napísané: Kristus bude trpieť a na tretí deň vstane zmŕtvych.” Ježiš potvrdzuje, že mesiáš poslaný od Boha bude trpieť a vstane zmŕtvych navždy – vieme, že číslo tri v hebrejskej kultúre označuje niečo čo je definitívne.

A hľa poslanie, ktoré Ježiš dáva svojim učeníkom a veriacim všetkých čias. “A v jeho mene”, v mene tohto Ježiša Spasiteľa, “bude ohlasované všetkým národom”, termín, ktorý používa evanjelista označuje všetky pohanské národy, teda posolstvo Ježiša nie je rezervované jednému národu ale celému ľudstvu pretože je realizovaním Božieho plánu lásky pre stvorenie.

“Bude savšetkým národom hlásať pokánie”, teda zmena zmýšľania, ktorá je sprevádzaná zmenou správania. Obrátenie v evanjeliu má tento zmysel: ak si doteraz žil pre seba, teraz preorientuj svoj život pre dobro druhých.

“Pokánie na odpustenie hriechov”. Radikálna zmena správania kedy človek nemyslí viac na seba, ale na druhých. Nemyslieť na svoje potreby ale na potreby druhých, si vyžaduje odstránenie ťarchy hriechu, ktorú nosí na svojich pleciach.

A Ježiš pridáva: “Počnúc od Jeruzalema”. To, čo Ježiš tvrdí je ohromujúce pretože to bolo práve v Jeruzaleme. V chráme, prostredníctvom obety, ofery a rítov sa udeľovalo odpustenie hriechov. S Ježišom sa uzavrela a skončila úloha chrámu. Odpustenie hriechov sa neudeľuje viac prostredníctvom rítu ale prostredníctvom života, nie prostredníctvom obiet a ofier ale usmernením vlastného života pre dobro druhých.  

A Ježiš vraví “toto začnite robiť práve od Jeruzalema”, sídla náboženskej inštitúcie, kde sa v chráme udeľovalo odpustenie hriechov v mene Boha.

Hľa novota, otvorenie, ktoré Ježiš vyhlasuje a ktoré jeho učeníci majú oznámiť celému svetu. A potom Ježiž zvestuje: “Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!”. Ježiš oznamuje príchod Svätého Ducha a Lukáš ho spája s dňom kedy židovská komunita oslavovala dar zákona, ktorý dal Boh Mojžišovi na hore Sinaj v deň Turíc.

Vo svete v ktorom židovská komunita oslavovala a ďakovala za zákon (Thora) na komunitu zostúpi Duch, láska Boha. Je to nové smerovanie komunity, vzťah s Bohom bude odteraz iný. Veriaci s Ježišom nebude viac ten, kto poslúcha Boha zachovávaním zákona, ale ten, ktorý sa podobá Otcovi praktizujúc lásku podobnú jeho, teda nie viac zákon ale vzťah lásky.

“Potom ich vyviedol…”je to sloveso Exodu, teda musí sa začať osobodenie od tejto inštitúcie, až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich,” toto upresnenie je dôležité pretože sa odvoláva na knihu Exodu, na úryvok boja, keď Mojžiš zdvíhal ruky a Izrealiti víťazili, teda je znakom víťazstva a nie porážky.

“Vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.” Ako sme povedali v úvode, evanjelista používa jazyk spojený s kultúrou svojej doby, v ktorej bol Boh vysoko a všetko, čo ide k Bohu ide smerom hore. Evanjelista chce povedať, že v Ježišovi sa zjavuje plnosť Božstva. Ten človek, ktorého náboženské autority odsúdili ako rúhača a ktorému určili trest pre zlorečených Bohom bol v skutočnosti Boh.

Kto sa rúhal nebol Ježiš, ale náboženská inštitúcia, ktorá ho pre vlastné záujmy zavraždila. Záver Lukášovho evanjelia je veľmi neuspokojivý. Vskutku píše: Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema” – záverečné prekvapenie – stále boli v chráme a velebili Boha.”

Evanjelista chce povedať, že nepochopili vôbec nič. Chrám, miesto, ktoré pre Ježiša bolo najväčším nebezpečenstvom, miesto, ktoré Ježiš nazval lotrovským pelechom, ktoré bude zničené je pre učeníkov najistejším miestom. Budú potrebovať zoslanie Ducha Svätého, Božia moc, ktorá ich vyvedie z chrámu v ústrety ľudstvu, v ústrety všetkým pohanským národom, tak ako ich Ježiš žiadal.

 

Preklad: Mikuláš Kováč

 

 

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Danka Mederová
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N