SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Smrť život nezastaví
Kvalitatívna novosťŽivot pre dobro druhých

Smrť život nezastaví

16. apríl 2022 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Smrť život nezastaví

S Ježišom smrť nemá moc zastaviť život ... pozrime čo viac o veľkonočnej skúsenosti hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár....

 

Lk 24, 1 - 12

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.

Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: ‚Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.‘“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.

Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.

No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.

(nasledujúci komentár vychádza z talianskeho znenia evanjelia, ktoré je tu v zdrojovom súbore)

 

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nie je tu, vstal z mŕtvych.“ Toto je veľkonočné oznámenie. A toto je to prianie, ktoré si prajeme v tento deň Veľkej noci.  Ale v tomto úryvku vidíme ako Lukáš opisuje skúsenosť zmŕtvychvstania zo strany žien, ktoré zachovávali sobotu skôr ako sa odobrali k hrobu.

Evanjelista mal v úmysle poukázať, že zachovávanie zákona spomaľuje alebo bráni skúsenosti so vzkrieseným Kristom. Teda, je to veľmi prísne varovanie, ktoré evanjelista dáva. Buď prijmeme nového Krista alebo ho podmieňujeme so starým (zákonom). Ježiš prišiel navrhnúť novú zmluvu[1], ktorá má byť naplno prijatá. Ježišove víno sa nemôže vložiť do starých mechov predošlej tradície.

Ženy idú k hrobu, nájdu odvalený kameň a predstavujú sa im dvaja muži. Títo dvaja muži už boli predstavení v epizóde o premenení Pána a sú to Mojžiš a Eliáš. Mojžiš je veľký zákonodarca a Eliáš veľký prorok.

A táto ich prítomnosť pomáha pochopiť ešte raz Písmo, celé Písmo, aby bolo chápané v Ježišovom svetle. Sú to vlastne títo dvaja muži, ktorí sa obracajú na ženy s výčitkou: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nie je tu. Vstal z mŕtvych.“ Je to veľmi dôležité poučenie, ktoré evanjelista podáva.

S Ježišom smrť nezastaví život, ale dovolí rozkvitnúť do novej formy, plnej a definitívnej. Smrť nevzďaľuje našich drahých od nás, ale ich približuje. Tá im nie je neprítomnosťou, ale prítomnosťou. Teda, dôležité je toto: smrť nezastaví život.

Potom pokračujú s výzvou - aby sa rozpamätali na to, ako Ježiš o tom už rozprával v Galilei [2], ale evanjelista obmieňa prvú Ježišovu vetu. Vskutku, tu evanjelista píše: Syna človeka musia vydať do rúk hriešnikov a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.

Ale v Galilei nehovoril Ježiš o hriešnikoch, rozprával o starších (kňazoch), veľkňazoch, zákonníkoch, tj. členoch veľrady, najvyšších súdnych predstaviteľoch Izraela. Teraz, po Ježišovej smrti, sú kvalifikovaní ako hriešnici. Hriešnici nie sú tí, ktorí prestupujú zákon, ani tí, ktorí nedokážu poznať všetky predpisy zákona, ale hriešnici sú – a sťažnosť evanjelistu je obrovská – práve tí, ktorí si nárokujú zastupovať Boha.

Skutoční hriešnici podľa evanjelistu sú tí, ktorí sú reprezentantmi Boha (na zemi), alebo si to o sebe namýšľajú. Lebo práve títo nadradili osobný záujem nad záujmy druhých, vlastný prospech nad dobro druhých. Osobný záujem – konvencia, bol dôvod pre ktorý zabili Ježiša.

Evanjelista ich teda označuje výrazom „hriešnici“. Ženy sa pri týchto slovách rozpamätajú na Ježišovo prisľúbenie a reagujú podľa nich – zatiaľ čo v tej dobe sú považované za najvzdialenejšie od Boha – idú ohlasovať, robiť tú istú prácu, tú istú činnosť anjelov, ktorí prinášajú zvesť jedenástim. Apoštoli boli evanjelizovaní ženami.

Úloha ženy v Lukášovom evanjeliu je veľmi dôležitá, ženy sú tie, ktoré ohlasujú mužom, že život je mocnejší než smrť, ale muži neveria. Evanjelista obviňuje mužskú mentalitu a odpor k ženám a jeho komentár je ostrý: No im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.

Ženy, pre skutočnosť, že Sára odpovedala Bohu s nevinným klamstvom, sa nepovažovali za vierohodné. Ich svedectvo nebolo platné. A muži, jedenásti – napriek učeniu Ježiša ktorý prijal aby v sprievode tých, ktorí ho nasledovali, boli aj ženy ako napr. Maria Magdaléna a Jana – sú podmienení ešte touto mentalitou.

Preto, ak ženy sú nositeľkami oznámenia o živote, ktorý je mocnejší ako smrť, toto nemá účinok pre skupinu mužov ktorá nasleduje Ježiša. Zostávajú v zajatí mužskej mentality (v ich odpore k ženám).

Je tu jedna výnimka. Peter, ktorý je tiež súčasťou tejto skupiny, sa dáva na pochod, dáva sa do behu smerom k hrobu, ale vidí iba prázdny hrob. V hrobe nie je čo vidieť. Teraz je tu iba slovo na načúvanie, prijatie a prekvitanie v našich životoch.

Všetkým prajem požehnanú Veľkú Noc.

 

Preklad: Veronika Baková

Poznámky pod čiarou: tím DC[1] Slovenský výraz pre označenie Starého Zákona a Nového Zákona nám môže sťažovať pochopenie vzťahu, do ktorého nás Boh pozýva. Tento vzťah  je viac „čitateľný“ vo výraze Stará Zmluva a Nová Zmluva.

[2] Mt 17, 22-23; Mt 20, 18-19

 

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Danka Mederová
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N