SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Túžba vidieť otca
Dobrý pastierNajväčší je ten, kto vie slúžiť

Túžba vidieť otca

3. máj 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Túžba vidieť otca

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Jn 14, 1 - 14

Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.
 
Filip, jeden z prvých učeníkov, ktorí nasledovali Učiteľa, žiada: „Ukáž nám Otca a to nám stačí“. Pochopil niečo veľmi hlboké. Uvedomil si, že základným problémom každého človeka je pochopiť Otca, lebo ja som taký istý.
 
Aby som pochopil sám seba, ukáž mi Otca! Dovoľ mi ho vidieť! Otec je tvoj pôvod, preto je tvojou prirodzenosťou. Túžba vidieť Otca - evidentne sa tu hovorí o Bohu - odkazuje na Mojžišovu túžbu vidieť Boha: „Hľadám tvoju tvár, Pane“ (Ž 27,8); potom aj žalm: „Kde je tvoj Boh?“ (Ž 44,4); „Ukáž mi tvoju tvár!“ (Vľp 2,14); „Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?“ (Ž 44,3), lebo tvoja tvár je spásou mojej tváre, v tvojej tvári nachádzam seba ako Syna; viem, kto som. 
 
Teda túžba vidieť Boha je základnou túžbou človeka poznať seba samého, vidieť plnosť svojho života. Už antický človek hovoril, že prirodzená túžba vidieť Boha je najvznešenejšou schopnosťou človeka, tou, ktorá ho odlišuje od živočíchov a ktorá z neho robí túžiaceho živočícha, otvoreného nekonečnu; robí ho príliš veľkým na to, aby si vystačil sám.
 
Túžba vidieť Boha je základnou štruktúrou človeka. Koniec koncov tak, ako pes chce vidieť iných psov, lebo je tej istej prirodzenosti a mačky iné mačky, človek sa vždy usiluje poznať nepoznateľné, prečo? Lebo má prirodzenosť Nepoznateľného a kým ho nenájde, nebude spokojný. To je motor ľudstva, celej kultúry, všetkého skúmania. 
 
Teda Filipova otázka nie je zanedbateľná, je základnou otázkou človeka, ktorý chce pochopiť - „Ukáž mi!“, nie až potom vo večnosti, keď bude vidieť Jeho tvár, večný život je už teraz vo videní Jeho tváre.
 
Syn/dcéra sa zrodí, keď vidí tvár svojej matky, inak ešte neexistuje ako syn/dcéra, čiže sme synmi/dcérami, keď vidíme tvár Otca/Matky. Celý náš život je hľadaním tejto Tváre: prečo je človek nespokojný? Hľadá Tvár a hľadá ju všade.
 
Preto ďakujeme Filipovi za túto otázku. V tomto bode evanjelia je to najkrajšia otázka, akú možno položiť, hneď po Tomášovej, ktorú položil predtým, táto však ide ešte ďalej.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N