SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Tri spôsoby života
Veľká párty na lúke ...Kde je môj poklad?

Tri spôsoby života

27. máj 2016 / pápež František

Vytlačiť Vytlačiť
Tri spôsoby života

Príhovor k dnešnému evanjeliu od pápeža Františka (odznelo 29. 5. 2015, v dome sv. Marty)

 

Mk 11, 11-25

Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer.

Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli.

Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich: „Nie je napísané: ‚Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy‘? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta.

Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol.“

Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a hoď sa do mora,‘ a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.

A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

 

Dnešní evangelium znázorňuje „tři způsoby života“ v obrazech neplodného fíkovníku, kšeftařů v chrámě a věřícího člověka. „Fíkovník – řekl papež František – představuje neplodnost, tedy sterilní život neschopný něco dát; život, který nenese plody a není schopen konat dobro.“

Žije pro sebe; je klidný, sobecký a nechce problémy. Ježíš proklel fíkovník, protože byl neplodný, protože nebyl sebou, nenesl plody. Představuje člověka, který nic nedělá a nepomáhá, žije vždycky sám pro sebe, aby mu nic nescházelo. Z takových jsou nakonec neurotici, ze všech! Ježíš odsuzuje duchovní neplodnost, duchovní sobectví, které si říká: »Žiju pro sebe, aby mi nic nechybělo, ostatní ať se starají o sebe«..

Další způsob života – uvedl dále papež – je ten, který vedou „kořistníci a kšeftaři v chrámu. Vykořisťují i posvátný Boží prostor ke svým obchodům: směňují peníze, prodávají zvířata k obětem a mají mezi sebou i jakési odbory na svou obranu. To nebylo chrámovými kněžími pouze tolerováno, nýbrž povoleno. Takoví dělají z náboženství kšeft. Bible – připomíná papež – podává příběh synů jednoho kněze vymáhajících od lidí dary. Vydělávali hodně, i od chudých. A Ježíš nešetřil slovy: »Můj dům je domem modlitby pro všechny národy, ale vy jste z něho udělali lupičské doupě!« (Mk 11,17).“

Lidé, kteří tam putovali, aby prosili o Pánovo požehnání a přinesli oběť, tito lidé tam byli vykořisťováni! Kněží tam neučili modlitbě, nedávali katecheze... Bylo to lupičské doupě. Zaplaťte, vstupte... Konali obřady, prázdně a bez zbožnosti. Nevím, jestli nám neprospěje přemýšlet o tom, zda k něčemu takovému nedochází někde u nás? Nevím. To je využívání Božích věcí k vlastnímu prospěchu.

Třetí životní způsob – pokračoval papež - je „život víry“, jak jej doporučuje Ježíš: „Mějte víru v Boha... Kdo řekne této hoře: »Zdvihni se a vrhni do moře!« a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít“ (Mk 11,22-24). Stane se právě to, oč vírou prosíme.“

To je životní styl víry. Občas se někdo zeptá: »Otče, co mám v této věci dělat?« - Prosit Pána, aby ti pomáhal konat dobro, ale prosit s vírou. Je pouze jediná podmínka: »Kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu« (Mk 11,25a). To je jediná podmínka, »aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky« (Mk 11,25b). Takový je třetí životní styl: víra. Víra pomáhající druhým přiblížit se Bohu. Tato víra koná zázraky.

A papež František svoje kázání uzavřel slovy: „Prosme dnes Pána, aby nás naučil tomuto stylu, životu víry, a pomáhal každému z nás – církvi - abychom nikdy neupadli do neplodnosti a prospěchářství.“

Autor: pápež František
Zdroj: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21930
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N