SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Príkaz na zabitie (III.)
Príkaz na zabitie (II.)Príkaz na zabitie (IV.)

Príkaz na zabitie (III.)

8. apríl 2020 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Príkaz na zabitie (III.)

Úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), tretia časť:

 

Streda Veľkého týždňa

Na scéne sa objavujú náboženské autority, tí, ktorí vydali príkaz na Ježišovo zabitie. Evanjelista sa vysmieva z ich zákonníckych škrupúl: idú za Pilátom žiadajúc smrť nevinného, ale dávajú si dobrý pozor, aby neporušili predpis obradnej čistoty („preciedzajú komára a prehĺtajú ťavu“, Mt 23, 24).

Škrupulózne zachovávajú predpis, ktorý si sami vymysleli a pritom ohromne porušujú Božie príkazy týkajúce sa falošného svedectva a zabitia (Ex 20, 13.16; Dt 5, 17 – 20; Mk 7, 8 – 9).

To, čo spája náboženských vodcov a Piláta je, že všetci konajú len v prospech svojich vlastných záujmov. Dobro ľudu ich nezaujíma, hľadajú iba svoj vlastný osoh. Ježiša zabijú nie preto, že je to Božia vôľa, ale preto, že je to v záujme veľkňaza.

Pilát sa teraz ocitá v situácii, kedy si musí vybrať jednu z dvoch možností: ostať verný moci alebo človeku. Ak sa prikloní k človeku, musí obetovať vlastnú kariéru. Ak ostane verný moci, obetuje človeka. A on, rímsky prokurátor na tak mizernom mieste ako je Palestína, kde dosiahol jedinú vojenskú hodnosť v jazdectve, ustupuje v prospech perspektívy v kariére.

Pilát nie je nevinný: napriek tomu, že vie, že Ježiš je úplne nevinný, nechá ho zabiť, pretože pre neho sú dôležitejšie vlastné ambície ako život človeka.

 

Jn 18, 28 – 19, 4

Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.  Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: "Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?" 

Odpovedali mu: "Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali."

Pilát im povedal: "Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!"

Židia mu odpovedali: "My nesmieme nikoho usmrtiť." Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie.  

Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: "Si židovský kráľ?" 

Ježiš odpovedal: "Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?" 

Pilát odvetil: "Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?" 

Ježiš povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto."  

Pilát mu povedal: "Tak predsa si kráľ?"

Ježiš odpovedal: "Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas."  

Pilát mu povedal: "Čo je pravda?" Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im: "Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?" 

Oni znova kričali: "Toho nie, ale Barabáša!" A Barabáš bol zbojník.  

Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" A bili ho po tvári. 

Pilát znova vyšiel a povedal im: "Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam." 

 

Silencium

 


 

Celebrant: modlime sa

Otče, ty si Boh milujúci každého človeka. Nie si dobrý, si výnimočne dobrý, si Bohom, ktorý sa nepozerá na zásluhy ľudí, ale na ich potreby.

A toto je pravda o tebe, ktorú nám zjavil tvoj Syn svojim učením a svojim životom.

Daj, aby tvoj Svätý Duch spravil z každého z nás viditeľný obraz tejto pravdy o láske, milosrdenstve a odpustení.

O to ťa prosíme ...

 

Spoločenstvo: pieseň

Príď Duchu Svätý

 


 

Predchádzajúca časť TU.

Nasledujúca časť TU.

 


 

 

PRÍKAZ NA ZABITIE

Usmrtenie Krista podľa Jána

Preklad a biblický komentár Jn 18-19

 

ukážka

CHCEM OBJEDNAŤ

viac o knihe TU

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: z filmu The Passion of the Christ 2004
Zdroj: zaostri.sk/sk/clanky/nase-projekty/publikujeme/prikaz-na-zabitie
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Príkaz na zabitie (IV.)

9. apríl 2020 / duchovné cvičenia

Príkaz na zabitie (IV.)

Úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), štvrtá časť: Zelený Štvrtok Evanjelista...

Príkaz na zabitie (II.)

7. apríl 2020 / duchovné cvičenia

Príkaz na zabitie (II.)

Úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), druhá časť: Utorok Veľkého týždňa Korene zla...

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

N