SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Príkaz na zabitie (II.)
Príkaz na zabitie (I.)Príkaz na zabitie (III.)

Príkaz na zabitie (II.)

7. apríl 2020 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Príkaz na zabitie (II.)

Úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), druhá časť:

 

Utorok Veľkého týždňa

Korene zla ľudstva spočívajú v samotných základoch, ktoré spoločnosť vytvorila:

  • v túžbe po peniazoch,
  • v túžbe po uznaní,
  • v túžbe po moci.

Sú to tri veľké ambície: mať, vyniknúť, ovládať, ktoré v človeku vzbudzujú rivalitu, nenávisť a násilie.

Ježiš navrhuje vytvorenie iného sveta, kde človek môže byť slobodný a šťastný.

Ale príslušnosť k Ježišovi provokuje nenávisť zo strany spoločnosti, ktorá sa cíti jeho posolstvom ohrozená. Tí, čo vládnu nad ľuďmi, nikdy neprijmú Boha, ktorý slúži ľuďom a rozpútajú prenasledovanie proti všetkým nasledovníkom Krista.

Peter si myslí, že nasleduje Mesiáša, reformátora skazenej náboženskej inštitúcie: nepochopil, že Ježiš ju prišiel zrušiť.

Peter nasleduje Mesiáša, víťaza a triumfátora, toho, kto prevezme moc nad Jeruzalemom a ustanoví Božie kráľovstvo. Neprijíma Mesiáša, ktorý namiesto toho, aby život bral, ponúka svoj vlastný.

Peter je ochotný dať život za svojho učiteľa (Jn 13, 37), ale nie je schopný darovať ho s Ježišom, no predovšetkým ako Ježiš.

Počas poslednej večere Ježiš povedal Šimonovi: "Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš". Šimon nie je ešte schopný nasledovať Krista nakoľko v ňom nie je možné spoznať rozpoznávacie znamenie učeníka, znamenie lásky (Jn 13, 35). Peter je naozaj jediným ozbrojeným a jediný koná násilne.

Ježiša nemožno nasledovať z určitej bezpečnej vzdialenosti, ktorá nám zabezpečí ochranu v prípade nebezpečenstva. Alebo budem riskovať s ním, alebo ho zapriem.

 

Jn 18, 12-27

Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom: "Je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud."  

Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora, Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra.

Tu vrátnička povedala Petrovi: "Nie si aj ty z učeníkov toho človeka?" On vravel: "Nie som." Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno, a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa.

Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie.  Ježiš mu odpovedal: "Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne.  Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril! Oni vedia, čo som hovoril."

Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: "Tak odpovedáš veľkňazovi?" Ježiš mu odvetil: "Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!"

A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi.

Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho: "Nie si aj ty z jeho učeníkov?" On zaprel: "Nie som."  Jeden z veľkňazových sluhov príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel: "A nevidel som ťa s ním v záhrade?!"  Peter znova zaprel - a v tom zaspieval kohút.

 

Silencium

 


 

Celebrant: modlime sa

Otče, ty si Stvoriteľom, ktorý darúva život ľuďom.

Tvoj Syn Ježiš nás žiada, aby sme ho prijali do nášho života, aby sme s ním a tak ako on spolupracovali na tvojom stvoriteľskom diele aby každý človek mohol pocítiť tvoj súcit, tvoje  milosrdenstvo a tvoje odpustenie.

Vylej na nás svojho Svätého Ducha, aby sa každý z nás mohol stať viditeľným zjavením tvojej lásky.

O to ťa prosíme ...

 

Spoločenstvo: pieseň

Príď Duchu Svätý

 


 

Predchádzajúca úvaha TU.

Nasledujúca úvaha TU.

 


 

PRÍKAZ NA ZABITIE

Usmrtenie Krista podľa Jána

Preklad a biblický komentár Jn 18-19

 

ukážka

CHCEM OBJEDNAŤ

viac o knihe TU

 

 

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: z filmu The Passion of the Christ 2004
Zdroj: zaostri.sk/sk/clanky/nase-projekty/publikujeme/prikaz-na-zabitie
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Príkaz na zabitie (III.)

8. apríl 2020 / duchovné cvičenia

Príkaz na zabitie (III.)

Úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), tretia časť: Streda Veľkého týždňa Na scéne sa...

Príkaz na zabitie (I.)

6. apríl 2020 / duchovné cvičenia

Príkaz na zabitie (I.)

Počas slávenia Veľkej noci sa môžeme často pristihnúť že sledujeme udalosti a protagonistov v nich tak, aby sme sa s nimi neidentifikovali. Hovoríme si – ja predsa nie som ten,...

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

N