SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Príkaz na zabitie (I.)
Proroctvo naplnenéPríkaz na zabitie (II.)

Príkaz na zabitie (I.)

6. apríl 2020 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Príkaz na zabitie (I.)

Počas slávenia Veľkej noci sa môžeme často pristihnúť že sledujeme udalosti a protagonistov v nich tak, aby sme sa s nimi neidentifikovali. Hovoríme si – ja predsa nie som ten, ktorý zrádza... nie som ten, ktorý má strach... nie som ten, ktorý zabíja Ježiša. Ja by som to neurobil...

Skúsme ale sledovať tieto udalosti trochu inak.

Nesledujme, nekontrolujme, nehodnoťme seba.

Poďme spoločne sledovať Veľkonočné udalosti všímajúc si posolstvo Božej lásky. Sledujme pozornejšie osobu Ježiša a posolstvo Otca ktoré sa v ňom zjavuje – hovoriac k srdcu každého človeka.

V Ježišovom posolstve nie je prítomné žiadne násilie, nútenie k niečomu, povinnosť. Svetlo lásky nemusí bojovať s tmou, stačí, aby svietilo a tma ustúpi. Kto nasleduje Krista, nebude nikdy na strane utláčateľov, ale vždy na strane utláčaných, nie tých, ktorí odsudzujú, ale tých, ktorí sú odsúdení.

Postupne budeme uverejňovať úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), nech sa páči, prijmite pozvanie ... :

 

Pondelok Veľkého týždňa

Uväznený a spútaný. Ježiš je jediným slobodným človekom v príbehu Utrpenia.

Je slobodný, pretože ho ženie dopredu jedine láska a tá robí človeka slobodným. Kristus ostáva verný svojmu záväzku odovzdávať lásku, nedotknutý prechádza nepriateľstvom nasýtenou atmosférou, ktorá ho obklopuje, a na ktorú má iba odpovede s ponukou lásky pre všetkých.

Pri Ježišovom zatknutí sa objavuje poslednýkrát Judáš. Učeník, zradca, ktorého evanjelista vždy zobrazuje v zlom svetle, a ktorého označil za diabla (Jn 6, 70) a nástroj Satana (Jn 13, 27) pri dvoch príležitostiach, kde sa jednalo o dar života. To však Judáš, keďže je zlodej (Jn 2, 6), nebude nikdy schopný pochopiť.

Zatiaľ čo Ježiš daruje svoj život, Judáš berie život a prináša smrť.

Podľa Svätého Písma smrť človeka spôsobil diabol („ závisťou diabla však prišla na svet smrť“ Múd 2, 24). Ježiš nazývajúc Judáša diablom, označuje ho za toho, ktorý prináša smrť. A Judáš, ktorý sa už zjednotil s diablom („hneď po tejto smidke vošiel do neho satan“, Jn 13, 27) stáva sa nástrojom tmy, aby odstránil „svetlo sveta“ (Jn 8, 12).

 

Jn 18, 1-11

Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci.

O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami.

Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: "Koho hľadáte?" Odpovedali mu: "Ježiša Nazaretského." Povedal im: "Ja som." Bol s nimi aj zradca Judáš.  Ako im povedal: "Ja som, cúvli a popadali na zem.

Znova sa ich teda opýtal: "Koho hľadáte?" Oni povedali: "Ježiša Nazaretského." Ježiš odvetil: "Povedal som vám: Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!"

Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: "Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného."  

Šimon Peter mal meč. Vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus.  Ale Ježiš Petrovi povedal: "Schovaj meč do pošvy! Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?!"

 

Silencium

 


 

Celebrant: modlime sa

Otče, ty si Stvoriteľom milujúcim život.

Tvoj Syn, Ježiš, nám ukázal, že človek rastie a realizuje sa prostredníctvom darovania seba samého.

Vylej na nás všetkých svojho Svätého Ducha, aby sme pochopili, že pravá radosť spočíva v dávaní a nie prijímaní, v službe a nie v ovládaní druhých.

O to ťa prosíme.

 

Spoločenstvo: pieseň

Príď Duchu Svätý

 


 

Nasledujúca úvaha TU.

 


 

 

 

PRÍKAZ NA ZABITIE

Usmrtenie Krista podľa Jána

Preklad a biblický komentár Jn 18-19

 

ukážka

CHCEM OBJEDNAŤ

viac o knihe TU

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: z filmu The Passion of the Christ 2004
Zdroj: zaostri.sk/sk/clanky/nase-projekty/publikujeme/prikaz-na-zabitie
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Príkaz na zabitie (II.)

7. apríl 2020 / duchovné cvičenia

Príkaz na zabitie (II.)

Úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), druhá časť: Utorok Veľkého týždňa Korene zla...

Príkaz na zabitie

19. marec 2015 / publikujeme

Príkaz na zabitie

Je to chvíľa temna. Smrť a temnota sa snažia zabiť život a zahasiť svetlo, ale evanjelista svojim čitateľom oznamuje, že „svetlo vo tmách svieti, a tmy ho nepremohli“ (Jn 1, 5), a teda...

Proroctvo naplnené

5. apríl 2020 / duchovné cvičenia

Proroctvo naplnené

Udalosti Kvetnej nedele prinášajú obraz slávnostného vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema - kde za pár dní bude odsúdený a brutálne...

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

N