SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Príkaz na zabitie (IV.)
Príkaz na zabitie (III.)Príkaz na zabitie (V.)

Príkaz na zabitie (IV.)

9. apríl 2020 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Príkaz na zabitie (IV.)

Úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), štvrtá časť:

 

Zelený Štvrtok

Evanjelista kladie do protikladu najvyššiu ľudskú poctu (kráľ) a najväčšie ľudské poníženie (kríž).

Zodpovednosť  za voľbu padá na popredných náboženských vodcov, veľkňazov, ktorí sú jasne menovaní. Sú to tí, ktorí uprednostňujú rímske otroctvo pred slobodou, ktorú Ježiš prišiel ponúknuť.

Pred kráľa Židov kladú rímskeho, pred osloboditeľom uprednostňujú otrokára.

Predstavitelia Boha sú tí, ktorí ho zrádzajú. Namiesto oslobodenia židovským kráľom a zrieknutia sa vlády nad ľudom, vyberajú si otroctvo pod Rimanmi, len aby si mohli zachovať svoje privilégiá.

Pred Bohom - Osloboditeľom uprednostňujú nadvládu utláčateľa, ktorý im dáva právo utláčať. Náboženská inštitúcia sa dáva do služieb záujmov tých, ktorí sú pri moci pod podmienokou, že im zaručia vlastné privilégiá.

Je to totálna apostáza: definitívne zrieknutie sa Boha, ako jediného kráľa svojho ľudu a bezpodmienečné prijatie pohanskej nadvlády, ktoré privedie k bezprostrednej  tragédii zničenia Jeruzalema.

 

Jn 19, 7 - 24

Židia mu odpovedali: "My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna" 

Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: "Odkiaľ si?" Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: "So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?" 

Ježiš odpovedal: "Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe." 

Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: "Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi." 

Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha. Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: "Hľa, váš kráľ!" 

Ale oni kričali: "Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!"

Pilát im povedal: "Vášho kráľa mám ukrižovať?!"

Veľkňazi odpovedali: "Nemáme kráľa, iba cisára!"  

Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. 

Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: "Ježiš Nazaretský, židovský kráľ." Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta; a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. 

Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: "Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: "Som židovský kráľ." Pilát odpovedal: "Čo som napísal, to som napísal."  

Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný.  Preto si medzi sebou povedali: "Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!" Aby sa splnilo Písmo: "Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós." A vojaci to tak urobili.

 

Silencium

 


 

Celebrant: modlime sa

Otče, ty si Stvoriteľom, ktorý dáva svoj vlastný božský život ľuďom, aby sa každý mohol stať tvojím synom a dcérou prostredníctvom služby lásky podobnej tej tvojej.

Tvoj Syn nás naučil, že nie je možné nasledovať zároveň teba a vlastné záujmy, obetavú lásku a vlastný prospech ale pozýva nás, aby sme si vybrali.

Daj nám svojho Svätého Ducha, aby náš život bol stále upriamený na dobro a službu pre všetkých ľudí.

O to ťa prosíme ...

 

Spoločenstvo: pieseň

Príď Duchu Svätý

 


 

Predchádzajúca časť TU.

Nasledujúca časť TU.

 


 

PRÍKAZ NA ZABITIE

Usmrtenie Krista podľa Jána

Preklad a biblický komentár Jn 18-19

 

ukážka

CHCEM OBJEDNAŤ

viac o knihe TU

Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Príkaz na zabitie (V.)

10. apríl 2020 / duchovné cvičenia

Príkaz na zabitie (V.)

Úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), piata časť: Veľký piatok Príkaz na...

Príkaz na zabitie (III.)

8. apríl 2020 / duchovné cvičenia

Príkaz na zabitie (III.)

Úryvky biblického komentára otca Alberta Maggiho k evanjeliu Veľkého piatku (Jn 18, 1 – 19, 42), tretia časť: Streda Veľkého týždňa Na scéne sa...

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

N