SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Pozvanie uvažovať vlastnou hlavou
Viera nie je kozmetikaHovorím ti, ešte dnes...

Pozvanie uvažovať vlastnou hlavou

26. október 2019 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Pozvanie uvažovať vlastnou hlavou

Biblický komentár Alberta Maggi k dnešnému evanjeliu o neplodnom figovníku:

 

Lk 13, 1-9

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘

On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

 

Kedykoľvek v evanjeliu Ježiš ospravedlňuje ľudí, ihneď zasahujú nepriatelia slobody ako v tomto prípade, v evanjeliu podľa Lukáša, v kapitole 13.

V tom istom čase pozýva svojich spoločníkov – k čomu? Ježiš hovorí: “A prečo nesúdite podľa seba /svojej mienky/ čo je správne?”[1] Ježiš chce oslobodiť ľudí, chce ich zrelých, nie detinsky nábožných, stále závislých od zmýšľania autority, od šéfa, neschopných rozoznať čo je dobré a čo je zlé a vždy potrebovať názor niekoho spoľahlivého.

Ježiš pozýva uvažovať vlastnou hlavou. A toto je extrémne nebezpečné, zvlášť v náboženskej sfére.

A hľa, niekto zasahuje. Evanjelista nám nehovorí, kto je to. Tieto osoby sú predstavené ako“niektorí, čo tam boli” a dávajú Ježišovi čisto výhražné varovanie. Pritom “referujú skutočnosť o Galilejčanoch” … Za Ježišových čias sa Galilejčanmi nerozumeli len osoby pochádzajúce z toho kraja, ale horúce hlavy, revolucionári, zelóti, buriči, teroristi, ktorí boli skoro všetci z Galilei. Pamätajú si ešte na skutky Júdu Galilejského, ako nájdeme v Skutkoch apoštolov[2].

Hovoria Ježišovi o tých Galilejčanoch, ktorých krv Pilát prelial spoločne s krvou ich obetí. Varovanie je čisto výhražné. Ježiš je Galilejčan a títo mu v podstate hovoria: “Dávaj si pozor, lebo tu Galilejčania zle končia”.

Ježiš sa nenechá zastrašiť a ani si nedá dohovárať, ide do protiútoku. On im povedal: “Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete”. Ježišovi sa vyhrážali – tomu, ktorý je Galilejčan – hovoriac: “Pozor, pretože tu, medzi nami, Galilejčania zle končia”, ale Ježiš ide napriek tomu do protiútoku: “Vy skončíte zle, ak sa neobrátite, t.j. ak nezmeníte orientáciu vlastnej existencie, vlastného života”.

Ak tu Ježiš rozprával o Galilejčanoch, teraz hovorí o pravých obyvateľoch Jeruzalema, t.j. o svojich spoločníkoch,a nástojí: “Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne”.

Takže Ježiš hovoril najprv o Galilei, teraz o Jeruzaleme. Na prijatú vyhrážku, “Galilejčania, tu medzi nami, skončia zle”, Ježiš odpovedá: “Pozor, ste to vy, ktorí zle skončíte, ak nezmeníte orientáciu svojho života.” Títo všetci vidia vzťah medzi hriechom a trestom, t.j. vidia toto nešťastie ako Boží trest. Ježiš však ohlasuje, že Božie konanie voči hriešnikom nie je trestajúce, nie je deštruktívne, ale prebúdzajúce k životu.

A polemizuje o obraze, ktorý vydal Ján Krstiteľ o mesiášovi, ktorý má sekeru v ruke a každý strom, ktorý neprináša ovocie chce vyťať a hodiť do ohňa. Nič z toho. Ježiš hovorí totiž aj toto podobenstvo: “Ktosi mal vo vinici zasadený figovník”. Stromy, ktoré symbolicky predstavujú Izrael.

“A prišiel na ňom hľadať ovocie, ale nenašiel.” Strom, ktorý neprináša ovocie. Pán ho nevytína a nehádže ho do ohňa. Jeho konanie je oživujúce, nie deštruktívne. Preto hovorí vinohradníkovi:“Pozri, už tri roky[3] chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho!” Toto je bežné zmýšľanie…

“Načo ešte aj zem vyčerpáva?” A hľa, odpoveď, v ktorej sa odráža celé Ježišovo konanie s hriešnikmi: “Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš”.

Takže, Ježišova reakcia je starostlivosť – tento strom pohnojiť a čakať jeden, dva, tri roky, t.j. riadne vymedzený čas na prinesenie života. Ježiš vylučuje hocijaký vzťah medzi hriechom a trestom z Božej strany.

Boh je prejavujúca sa láska  – ako už Ježiš povedal v tomto evanjeliu  – pre všetkých. Je ako slnko, ktoré svieti na spravodlivých i nespravodlivých. Božia láska je aj pre nevďačných a zlých. Takže nie je žiaden vzťah medzi jestvovaním nešťastia a hriechom samotným: Boh netresce, ale odpúšťa.

Preklad: Veronika Baková

Poznámky pod čiarou: tím DC[1]Lk 12, 57

[2]Sk 5, 37

[3]čislo tri znamená vždy niečo čo je kompletné, úplné

 

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

 Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: archív ZAOSTRI
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N