SpäťÚvod / Články / Rodina ... / Rodina nás vovádza do bratstva vo svete
Deti sú radosťou, nie problémomMatka v rodine

Rodina nás vovádza do bratstva vo svete

19. február 2015 / Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
Rodina nás vovádza do bratstva vo svete

Pápež František na generálnej audiencii včera pokračoval v cykle katechéz o rodine a venoval sa vzťahom medzi súrodencami.

Uvádzame jeho slová v plnom znení:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň.

V našich katechézach o rodine dnes prichádza rad na súrodencov, potom ako sme uvažovali o úlohe matky, otca a detí. "Brat" a "sestra" sú slová, ktoré kresťanstvo veľmi miluje. A vďaka skúsenosti v rodine sú to slová, ktoré chápu všetky kultúry a epochy.

Bratský zväzok má osobitné miesto v dejinách ľudu, ktorému sa Boh zjavil v samom jadre ľudského prežívania. Žalmista spieva o kráse bratského zväzku: "Hľa, ako je dobré a ako milé, keď bratia žijú pospolu" (Ž 132, 1). Je to pravdivé, pretože bratstvo je krásne! Ježiš Kristus doviedol k plnosti aj toto ľudské bratstvo a sesterstvo tým, že ich povýšil do Trojičnej lásky a posilnil natoľko, že vysoko presahuje príbuzenské zväzky a môže prekonať akúkoľvek barikádu odcudzenia.

Vieme, že keď sa bratský vzťah naruší, keď sa pokazí vzťah medzi súrodencami, otvára sa cesta k bolestným konfliktom, zrade a nenávisti. Biblické rozprávanie o Kainovi a Ábelovi je príkladom takéhoto negatívneho vyústenia. Po tom, čo Kain zavraždil Ábela, sa ho Boh pýta: "Kde je tvoj brat Ábel?" (Gn 4,9a). Túto otázku Pán opakuje každému pokoleniu. A bohužiaľ sa v každej generácii rovnako neprestáva opakovať dramatická Kainova odpoveď: "Neviem. Vari som ja strážcom svojho brata?"(Gn 4, 9b). Prerušenie bratského zväzku je pre ľudstvo špatné a zlé. A aj v rodine, keď sa bratia hádajú kvôli maličkostiam alebo kvôli dedičstvu, a potom spolu nehovoria a nezdravia sa navzájom. To je škaredé!

Bratstvo je veľká hodnota. Keď si len pomyslíme, že všetci súrodenci počas deviatich mesiacov obývali lono tej istej matky a že pochádzajú z matkinho tela. Bratstvo nemožno zrušiť. Všetci poznáme rodiny, kde nastala roztržka medzi súrodencami, ktorí sa odlúčili a pohádali, a možno máme nejaký prípad aj vo vlastnej rodine. Prosme Pána, aby týmto bratom pomohol späť k jednote a opätovnému vybudovaniu rodiny. Bratstvo sa nesmie zlomiť, pretože keď k tomu dôjde, stane sa to isté čo Kainovi a Ábelovi. Keď sa Pán pýta Kaina, kde je jeho brat, Kain mu odpovie: "Neviem, o svojho brata sa nezaujímam." Je zlé a veľmi bolestné niečo také počuť. Neustále sa vo svojich modlitbách modlime za rozdelených bratov.

Zväzok bratstva, ktorý sa v rodine utvára medzi súrodencami, je veľkou školou slobody a pokoja, ak rastie vo výchovnej atmosfére otvorenosti voči druhým. V rodine medzi súrodencami sa človek učí medziľudskému spolužitiu, tomu, ako sa má žiť v spoločnosti. Možno že nie sme si toho  vždy vedomí, ale práve rodina nás uvádza do bratstva vo svete! Ak zakúsime toto počiatočné bratstvo, živené láskou a rodinnou výchovou, rozšíri sa tento bratský štýl ako prísľub na celú spoločnosť a vzťahy medzi národmi.

Požehnanie, ktorým Boh v Ježišovi Kristovi zahŕňa bratský zväzok, toto puto rozširuje nepredstaviteľným spôsobom a uschopňuje ho, aby prekonalo akýkoľvek rozdiel medzi národmi, jazykmi, kultúrami a dokonca aj náboženstvami.

Predstavte si čo nastane so vzťahom ľudí, hoci nanajvýš odlišných, keď môžu jeden o druhom povedať: "Tento človek je pre mňa skutočne bratom, je naozaj ako sestra". To je veľmi krásne. Ostatne dejiny nám dostatočne ukázali, že sloboda a rovnosť bez bratstva môžu prekypovať individualizmom, konformizmom a osobným záujmom.

Bratstvo v rodine zažiari najmä vtedy, keď si všimneme starostlivosť, trpezlivosť a lásku, ktorými je zahrnutí najslabší braček alebo sestrička, ktorí sú chorí alebo sú nositeľmi zdravotného postihnutia. Súrodencov, ktorí sa takto svojim bratom a sestrám venujú, je na celom svete veľmi veľa, ale možno si dostatočne nevážime ich veľkorysosti. A keď je v rodine veľa detí - dnes som pozdravil jednu rodinu s deviatimi deťmi - najstarší súrodenec pomáha mamičke alebo oteckovi v starostlivosti o najmenších. Je to krásna práca a pomoc medzi súrodencami.

Mať brata alebo sestru, ktorí ťa majú radi, je silná, nezaplatiteľná a nenahraditeľná skúsenosť. To rovnako platí pre kresťanské bratstvo. Najmenší, najslabší a najchudobnejší nás majú roznežniť, majú "právo" na to, aby nás chytili za srdci a prenikli do našej duše. Áno, sú to naši bratia a ako s takými máme s nimi jednať a milovať ich. Keď sa to deje a chudobní sú u nás ako doma, ožije naše kresťanské bratstvo. Kresťania totiž vyhľadávajú chudobných a slabých nie preto, aby naplnili akýsi ideologický program, ale kvôli Pánovmu slovu a príkladu, ktoré nám hovoria, že sme všetci bratia. Toto je základ Božej lásky a každej medziľudskej spravodlivosti.

Navrhujem vám, aby sme sa pred koncom, do ktorého chýba už len pár riadkov, každý v tichu zamysleli na svojimi bratmi a sestrami a v tichosti srdca sa za nich pomodlili. Zotrvajme vo chvíli ticha ...

... ... ...

Touto modlitbou sme všetkých týchto bratov a sestry v myšlienkach a v srdci priviedli sem na námestie, aby dostali požehnanie.

Dnes je viac ako inokedy potrebné bratstvo opätovne postaviť do stredu našej technokratickej a byrokratickej spoločnosti. Ak toto nastane, aj sloboda a rovnosť začnú správne intonovať. Nezbavujme teda s ľahkým srdcom svoje rodiny o to, aby pre ostych alebo strach nezažívali krásu, ktorú prináša súrodenecká skúsenosť mnohých synov a dcér.

A nestrácajme dôveru v šírku obzoru, ktorú si je viera schopná odniesť z tejto skúsenosti, ožiarenej Božím požehnaním.

Pápež František, 18. februára 2015

(spracované podľa zdroja)

 

Predchádzajúce katechézy tu:

Autor: Anastázia Strečková
Zdroj: radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21498
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Rozvod nie je bežná vec...

4. február 2013 / pre slobodných...

Rozvod nie je bežná vec...

„V dnešnej dobe je rozvod úplne bežná vec a nikto sa už nad tým nepozastavuje.“ Možno niečo podobné napadlo aj vás pri prečítaní témy....

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

N