SpäťÚvod / Články / Rodina a chudoba
ZasnúbenieZármutok v rodine

Rodina a chudoba

3. jún 2015

Vytlačiť Vytlačiť
Rodina a chudoba

Pápež František sa pravidelne na stredajšej generálnej audiencii venuje téme jesenného zasadania biskupskej synody, ktorá bude venovaná rodine. Dnes pápež hovoril o problémoch, ktoré vystavujú rodiny skúškam. Jednou z nich je chudoba.

Uvádzame pápežove slová v plnom znení:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
 

V stredu premýšľame o rodine a v tejto téme budeme pokračovať. V dnešnej katechézi budeme uvažovať o zraniteľnosti rodiny v životných situáciách, ktoré ju vystavujú skúške. Rodina má veľa problémov, ktoré ju vystavujú skúškam. Jednou z nich je chudoba. Myslíme na mnohé rodiny, ktoré bývajú na perifériách veľkomiest, ale tiež v poľnohospodárskych oblastiach. Koľko biedy, aká zanedbanosť! Situáciu potom v niektorých miestach zhoršuje ešte vojna. Vojna je vždy strašná. Postihuje najmä civilné obyvateľstvo, rodiny. Vojna je vskutku "matkou akejkoľvek chudoby", vojna ochudobňuje rodiny, pustoší životy, duše a aj tie najposvätnejšie a najdrahšie city.

Napriek tomu všetkému existuje veľa chudobných rodín, ktoré vedú svoj život dôstojne a často sú otvorené Božiemu požehnaniu. Toto poučenie však nemá ospravedlňovať našu ľahostajnosť, ale skôr umocňovať naše zahanbenie nad tým, že
existuje toľká chudoba! Je takmer zázrak, že sa rodina utvára aj v chudobe, ba dokonca uchováva, ako sa dá, špecifickou ľudskosťou svojich pút. Táto skutočnosť irituje oných plánovačov blahobytu, ktorí považujú city, plodenie a rodinné väzby za sekundárnu premennú životnej úrovne. Nechápu nič! Mali by sme naopak pokľaknúť pred rodinami, ktoré sú ozajstnou školou ľudskosti a zachraňujú spoločnosť z barbarstvo.

Čo nám zostane, ak podľahneme vydieračstvu cisára a mamony, násilia a peňazí, a zriekneme sa tiež rodinných citov? Nová občianska etika nastane jedine vtedy, keď zodpovední činitelia verejného života zreorganizují sociálne väzby a začnú bojovať proti zvrhlej špirále, ktorá spútava rodinu s chudobu a vedie nás do záhuby.

Dnešná ekonómia sa často špecializuje na užívanie individuálneho blahobytu, ale najmä praktizuje vykorisťovanie rodinných väzieb. To je obrovská a závažná kontradikcia! Nesmierna práca rodiny
samozrejme nefiguruje v rozpočtoch! Ekonómia a politika sú tu totiž skúpe na uznanie. Vnútorná formácia človeka a sociálna cirkulácia citov má však svoju oporu práve tam! Keď ju odnímeš, zrúti sa všetko.

Nie je to len otázka chleba. Hovoríme o práci, o školstve a zdravotníctve. Je dôležité to dobre chápať. Sme vždy veľmi pohnutí, keď vidíme fotky podvyživených a chorých detí, ktoré sú nám ukazované v rôznych častiach sveta. Súčasne nás tiež veľmi dojíma žiarivý pohľad mnohých detí, ktoré nemajú nič, chodia do chatrných škôl, ale hrdo nám ukazujú svoju ceruzku a svoj zošit. A s akou láskou sa pozerajú na svojho učiteľa alebo svoju učiteľku! Deti naozaj vedia, že človek nežije len chlebom! V biede trpia deti, pretože túžia po láske a rodinných väzbách.

My kresťania by sme mali byť neustále nablízku rodinám, ktoré sú skúšané chudobou. Premýšľajte, každý z vás pozná niekoho, otecka alebo mamičku, ktorí sú bez zamestnania. Rodina potom trpí. To je ohavné. Sociálna mizéria totiž rodinu deptá a niekedy ničí. Nedostatok alebo strata práce alebo jej ťaživá neistota dopadajú na rodinný život a vystavujú vzťahy tvrdej skúške. Životnú úroveň v tých najbiednejších štvrtiach, kde sú problémy s bývaním a dopravou, sú obmedzené sociálne služby, zdravotníctvo a školstvo - to všetko spôsobuje ďalšie ťažkosti. K týmto materiálnym faktorom pristupujú škody, ktoré pôsobia rodine falošné vzory šírené v médiách a založené na konzumizme a kultu zdania, ktoré ovplyvňujú tie najchudobnejšie spoločenské vrstvy a zväčšujú rozklad rodinných väzieb. Je potrebné sa starať o rodiny a starať sa o city, keď je rodina v dôsledku chudoby vystavovaná skúške!

Cirkev je matka a nesmie na túto drámu svojich detí zabúdať. Aj ona musí byť chudobná, aby bola plodná a dávala odpoveď na toľkým biedu. Chudobná je taká cirkev, ktorá praktizuje dobrovoľnú jednoduchosť vo svojom živote, vo svojich inštitúciách a v životnom štýle svojich členov, aby bola zbúraná priehrada každého rozdelenia, najmä od chudobných. Treba modlitby a činy. Prosme intenzívne Pána, aby nami otriasol a urobil naše kresťanské rodiny protagonistami tejto revolúcie rodinného zblíženia, ktorá je teraz toľko potrebná! Touto rodinnou blízkosťou je od počiatku cirkev tvorená. A nezabúdajme, že súd potrebných, maličkých a chudobných anticipuje súd Boží (Mt 25, 31-46). Nezabúdajme na to a robme všetko, čo sa dá, na pomoc rodinám, aby mohli prejsť skúškou chudoby a biedy ktoré postihujú rodinné city a väzby.

Chcel by som ešte raz prečítať biblický text, ktorý sme počuli na začiatku a každý z nás nech myslí na rodiny, ktoré sú skúšané mizériou a chudobou. Biblia v knihe Sirachovej hovorí:

"Synu, neodmietaj chudobnému živobytie a nenechávaj chradnúť úbožiaka. Nenechaj trpieť toho, kto má hlad, nedráždi chudobného. Nevrhajte sa na rozjatrené srdce, nedopusť, aby potrebný schradol, než mu dáš almužnu. Neodstrkuj ťažko skúšaného prosebníka, neodvracaj svoj pohľad od chudobného. Neodvracaj svoje oči od potrebného, ​​nikomu nedávaj podnet, aby ťa preklínal "(Sir 4, 1-5).

To totiž urobí Pán, ako hovorí evanjelium, ak nebudeme takto konať.

 

Pápež František, 3. júna 2015

(spracované podľa zdroja)

Katechézy na tému muž a žena, tu:

 

Iné katechézy o rodine tu:

 

 


 

 

 

 

 


Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Rozvod nie je bežná vec...

4. február 2013 / pre slobodných...

Rozvod nie je bežná vec...

„V dnešnej dobe je rozvod úplne bežná vec a nikto sa už nad tým nepozastavuje.“ Možno niečo podobné napadlo aj vás pri prečítaní témy....

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

N