SpäťÚvod / Články / Rodina ... / Zasnúbenie
Milujem Ťa! (9)Rodina a chudoba

Zasnúbenie

27. máj 2015

Vytlačiť Vytlačiť
Zasnúbenie

Pápež František pokračoval v cykle katechéz o rodine. Dnes sa venoval obdobiu ktoré predchádza uzatvoreniu manželstva.

Uvádzame pápežove slová v plnom znení:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som chcel pokračovať v cykle katechéz o rodine a hovoriť o zasnúbení. Zásnuby, ako možno počuť v tomto slove, majú čo do činenia s dôverou, dôvernou známosťou, uistením. Je to dôverné oboznámenie sa s povolaním, ktoré dáva Boh, pretože manželstvo je predovšetkým objav Božieho povolania. Je zaiste krásne, že mladí ľudia sa dnes môžu brať na základe vzájomnej lásky. Avšak práve sloboda tohto zväzku vyžaduje svedomitú harmóniu rozhodnutia, nie obyčajnú zhodu príťažlivosti či citov trvajúcich chvíľu alebo určitú dobu; žiada si cestu.

Inými slovami, doba zásnub je čas, v ktorom je pár povolaný ku krásnemu dielu lásky, účastnému a zdieľanému úsilie, ktoré je hlboké. Postupne sa navzájom objavujú: muž sa "učí" žene, osvojuje si túto ženu, svoju snúbenicu; a žena sa "učí" muža, osvojuje si tohto muža, svojho snúbenca. Nepodceňujme dôležitosť tohto osvojovania: je to krásne úsilie a sama láska ho vyžaduje, pretože nejde len o ľahkomyseľné šťastie, citové unesenie ... Biblia hovorí o celom stvorení ako o krásnom diele Božej lásky: "Boh videl všetko, čo urobil - hovorí kniha Genezis - a hľa, bolo to veľmi dobré" (Gn 1,31). Až na konci Boh "prestal so všetkou prácou". Z tohto obrazu chápeme, že Božia láska, ktorá dáva vzniknúť svetu, nebola improvizovaným rozhodnutím. Nie! Bola to podivuhodná práca. Božia láska stvorila konkrétne podmienky neodvolateľnej, pevnej a trvalej zmluvy.

Zmluva lásky medzi mužom a ženou, zmluva na život sa neuzatvára improvizovane, zo dňa na deň. Neexistuje manželstvo narýchlo, na láske je potrebné pracovať, je potrebné spolu chodiť. Zmluva lásky medzi mužom a ženou sa učí a cibrí. Dovolím si povedať, že táto zmluva je remeselným dielom. Urobiť z dvoch životov jediný je tiež skoro zázrak, zázrak slobody a srdca vo viere. Možno by sme v tomto bode mali vyvinúť väčšie úsilie, pretože naše "citové súradnice" sú trochu popletené. Kto chce mať všetko hneď, pri prvej ťažkosti (alebo príležitosti) všetko hneď vzdáva. Dôvera a vernosť sebadarovania nemá šancu, ak preváži návyk konzumovať lásku ako nejaký potravinový doplnok psycho-fyzického blahobytu. To nie je láska! Zasnúbenie je koncentrovaná vôľa spoločne opatrovať niečo, čo nikdy nebude možné kúpiť či predať, zradiť či opustiť, akokoľvek by ponuka mohla byť atraktívna.

Tiež Boh hovorí o zmluve so svojím ľudom v kategórii zásnub. V knihe proroka Jeremiáša sa prihovára ľudu, ktorý sa od Boha vzdialil, a pripomína mu, že bol snúbenicou Hospodina: "Spomínam na oddanosť tvojej mladosti, na lásku tvojho zasnúbenia" (Jer 2, 2). To Boh sa zasnúbil a urobil potom sľub, ktorý sme počuli v čítaní z proroka Ozeáša na začiatku audiencie: "Zasnúbim sa s tebou naveky, zasnúbim sa s tebou spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom. Zasnúbim sa s tebou vernosťou, a tak spoznáš Hospodina "(Oz 2, 21-22). Pán sa vydáva so svojím ľudom na dlhú cestu zásnub. Nakoniec uzatvára Boh so svojím ľudom sobáš v Ježišovi Kristovi, berie cirkev za nevestu. Boží ľud je Ježišova nevesta. Aká dlhá cesta! - Vy Taliani máte majstrovské literárne dielo o zásnubách (Manzoni: Snúbenci). Je potrebné, aby ich mládež čítala a poznala. Je to majstrovské dielo. Rozpráva príbeh snúbencov, ktorí zakúsili mnohé utrpenia, prešli množstvom ťažkostí, aby nakoniec uzavreli manželstvo. Neodsúvajte nabok toto majstrovské dielo o zásnubách, ktoré ponúka talianska literatúra práve vám. Prečítajte si ho a objavíte krásu zasnúbenia, utrpenie, ale aj vernosť snúbencov.

Cirkev vo svojej múdrosti stráži rozdiel medzi snúbencami a manželmi. Nie je to to isté práve vzhľadom k delikátnosti a hĺbke tohto overovania. Buďme pozorní a nepohŕdajme ľahkomyseľne týmto múdrym učením, ktoré sa tiež živí skúsenosťou šťastne prežitého manželstva. Mocné telesné symboly sú držiteľmi kľúčov duše. Nemôžeme s telesnými zväzkami narábať ľahkomyseľne bez toho, aby sme otvorili dlhotrvajúcu ranu v duchu (1 Kor 6,15-20).

Iste, dnešná kultúra a spoločnosť sa stali trochu ľahostajnými k delikátnosti a serióznosti tohto prechodného obdobia. A na druhej strane nemožno povedať, že by boli štedré voči mladým ľuďom, ktorí majú vážny záujem založiť si rodinu a priviesť na svet deti! Naopak, často im kladú tisícoraké mentálne a praktické prekážky. Zásnuby sú životnou etapou, ktorá musí dozrieť ako ovocie. Je to cesta, na ktorej dozrieva láska a stáva sa manželstvom.

Predmanželské kurzy sú zvláštnym výrazom tejto prípravy. A vidíme, že mnohé páry prichádzajú na tieto kurzy možno trochu nedobrovoľne. V duchu si hovoria: »Kňazi nám budú robiť kurz? Prečo? My vieme svoje! «, Idú neradi, ale potom sú spokojní a ďakujú, pretože tam skutočne našli príležitosť - často jedinú - k reflexii nad svojou skúsenosťou z pohľadu vôbec nie banálneho. Áno, mnohé páry sú spolu dlhý čas, možno aj dôverne alebo spolu žijú, ale nepoznajú sa skutočne. Vyzerá to divne, ale skúsenosť ukazuje, že to tak je. Preto je potrebné prehodnotiť zásnuby, ktoré sú časom vzájomného poznania a zdieľania jediného plánu. Príprava na manželstvo musí byť chápaná z tejto perspektívy a tiež s využitím jednoduchého, ale intenzívneho svedectva kresťanských manželov. A tu tiež so zameraním na to, čo je podstatné: Biblia spoločne a svedomito objavená, modlitba vo svojej liturgickej, ale aj "domácej" dimenzii žitá v rodine, sviatosti, sviatostný život, spoveď a sväté prijímanie, ktorým Pán prichádza prebývať v snúbencoch a vzájomne ich pripravuje, aby sa prijali naozaj s Kristovou milosťou; a bratstva s chudobnými a potrebnými, ktorí nás nabádajú k striedmosti a zdieľaniu. Snúbenci, ktorí sa touto cestou vydajú, spoločne rastú, a toto všetko ich pripravuje na uzavretie manželstva spôsobom iným, nie svetským, ale kresťanským!

Spomeňme si na Božie slovo, ktoré sme počuli a v ktorom Boh hovorí k svojmu ľudu ako snúbenec k snúbenici: "Zasnúbim sa s tebou naveky, zasnúbim sa s tebou spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom. Zasnúbim sa s tebou vernosťou, a tak spoznáš Hospodina "(Oz 2,21-22). Každý zásnubný pár nech o tom premýšľa a vzájomne si hovoria: "Budeš mojou nevestou, budeš mojím ženíchom". Čakajte na tú chvíľu. Je to proces, ktorý postupuje pomaly, ale je to proces zrenia. Jednotlivé jeho etapy nemusia horieť. Zrenie je také, ide krok za krokom.

Čas zásnub sa naozaj môže stať dobou iniciácie. Na čo? K úžasu nad duchovnými darmi, ktorými Pán skrze Cirkev obohacuje horizont novej rodiny ochotnej žiť v Jeho požehnaní.

Teraz sa pomodlime k Svätej Rodine nazaretskej: Ježišovi, Jozefovi a Márii. Modlime sa, aby rodina išla touto cestou príprav, modlime sa za snúbencov. Prosme všetci spoločne Matku Božiu modlitbou Zdravas Mária za všetkých snúbencov, aby chápali krásu tejto cesty k manželstvu. A všetkým snúbencom, ktorí sú na námestí: požehnaný snubný čas!

Pápež František, 27. mája 2015

(spracované podľa zdroja)

Katechézy na tému muž a žena, tu:

 

Iné katechézy o rodine tu:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotografia: radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21923
Zdroj: radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21922
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Rozvod nie je bežná vec...

4. február 2013 / pre slobodných...

Rozvod nie je bežná vec...

„V dnešnej dobe je rozvod úplne bežná vec a nikto sa už nad tým nepozastavuje.“ Možno niečo podobné napadlo aj vás pri prečítaní témy....

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

N