SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Za koho ma pokladáte?
Kde je život, nie je smrťKto chce byť prvý, nech slúži

Za koho ma pokladáte?

12. september 2021 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Za koho ma pokladáte?

... komentár k dnešnému evanjeliovému príbehu ...

 

Mk 8, 27-35

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.

Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

 

Ježiš podstupuje dlhú cestu a svojich učeníkov vedie na sever, do pohanských teritórií, Cézarey Filipovej, ďaleko od židovskej a tradičnej mentality, aby otestoval, či učeníci prijali posolstvo alebo nie.

Ale evanjelista už poskytol jasný dôkaz, aby sme pochopili, že táto stať bude poznačená nedostatkom porozumenia. Evanjelista píše „Cestou sa pýtal svojich učeníkov“. Tento výraz „cestou“(έν τή όδώ) sa tiež objavuje v Mk 4, 4 v podobenstve o rozsievačovi, kde je naznačené bezvýsledné siatie.

Semeno, ktoré padlo na kraj cesty bolo ihneď pozobané vtákmi a Ježiš vysvetľujúc toto podobenstvo prirovnáva vtákov k satanovi, ktorý zrno (Božie slovo) uchytí a tak nemôže (Božie slovo) byť plodným. Satanom je spravené nevyužitým. V Markovom evanjeliu je satan obrazom sily, úspechu a ambícií; ale poďme sa pozrieť na to, ako evanjelista pokračuje.

Ježiš sa pýta učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Ovocie hlásania učeníkov by malo byť Ježišovým obrazom. Ale odpoveď je skľučujúca, zmätenie je veľké. „Oni mu odpovedali «Za Jána Krstiteľa »”, pretože verili, že mučeníci budú čoskoro vzkriesení. „Iní za Eliáša“, Eliáš je prudký prorok[1], ktorý má pripraviť cestu Pánovi, „a iní za jedného z prorokov“. Vo všetkých prípadoch ide o starodávne postavy minulosti. Novosť prinášaná Ježišom nie je pochopená.

A tak Ježiš nalieha, keď sa znovu pýta „A vy“ otázka je položená celej skupine – „za koho ma pokladáte vy?“

A jeden z učeníkov, predstavený jeho zápornou prezývkou[2], čo znamená, že jeho odpoveď nie je správna a jeho postoj je v opozícii k Ježišovi, odpovedá: Odpovedal mu Peter“, záporná prezývka bude použitá trikrát – číslo tri reprezentuje „to, čo je kompletné“ – v tejto stati.

Meno tohto učeníka je Šimon. Ale vždy, keď je použitá jeho prezývka (Peter), znamená to, že odporuje Ježišovi. Hovorí «Ty si Mesiáš»”.

Bola jeho odpoveď správna? Zdá sa, že nie, pretože Ježiš ich „napomenul“ – sloveso „napomenúť“ (doslova pokarhať, zahriaknuť) (έπιτιμάω) je to, ktoré sa používa v evanjeliách, aby oslobodilo ľudí od démonov – „aby o ňom nerozprávali nikomu“.

Peter neodpovedal správne. V tomto evanjeliu je Ježiš predstavený ako „mesiáš“, nie „Mesiáš“. Určitý člen „the“ naznačuje, že on je ten očakávaný tradíciou; ten, ktorý príde, aby obnovil monarchiu a presadil zákon. Ježiš je mesiáš, ale nie „Mesiáš“ tradície. A preto neodpovedá Peter správne. 

Pretože nechápali, Ježiš ich začal poúčať“, aby nerozprávali o Mesiášovi, ale o Synovi Človeka, o mužovi, ktorý je v plnosti sily, dokonalý človek stvorený Bohom, ktorý „musí mnoho trpieť; starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho“.

Boží plán s človekom je, aby dosiahol božskú dokonalosť, mysliac tým Syna Človeka – muža, ktorý ju dosiahne a preto je odmietnutý náboženskými inštitúciami, ktoré ho vnímajú ako hrozbu pre svoju existenciu.

„Ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal...“ Je veľmi zaujímavé všimnúť si, ako Ježiš začal hovoriť, aj Peter začal. To je obraz semena padnutého na kraj cesty a okamžite zozobaného vtákmi.

Satanova ideológia sily, zabraňuje Petrovi prijať Kristovo posolstvo. „A začal mu dohovárať“. Tak ako Ježiš karhá Petra, Peter dohovára Ježišovi, akoby slová, čo povedal boli diabolské.

“On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov” - pozerá na svojich učeníkov, ale oslovuje Petra, lebo vie, že celá skupina má Petrove myšlienky – “a Petra pokarhal”. Tu je použité sloveso “pokarhať” (έπιτιμάω) tretí krát. Choď mi z cesty, satan!” Ježiš oslovuje Petra “satan”. Je satanom preto, lebo pokúša Ježiša tým, že ho označuje ako “silného Mesiáša” a tiež preto, že ruší Slovo.

Slovo je povedané a okamžite prichádza satan. Ježiš sa obracia k Satanovi (Peter) a hovorí „Choď mi z cesty“ doslova „Choď odo mňa“. Nie preto, aby s ním (Petrom) skončil, ale aby sa Peter vrátil a zaujal miesto v nasledovaní Ježiša – zaradil sa za Ježiša. Je to Peter, ktorý má nasledovať Ježiša a nie naopak.

A potom Ježiš “zavolal k sebe zástup”, a podáva dramatickú pripomienku “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba” to znamená, zaprie svoje ideály úspechu a sily, “a vezme svoj kríž”. Kríž nie je daný Pánom, ale si ho berieme, dvíhame dobrovoľne. Je to jednotlivec, ktorý, aby mohol nasledovať Ježiša, dobrovoľne prijíma znak hanby[3] daný spoločnosťou.

Ježiš hovorí svojim učeníkom, ktorí ho nasledujú kultivujúc si svoje sny o sláve, že ak ho chcú nasledovať, musia prijať skutočnosť, že sa stanú „spodinou spoločnosti“.

 

Preklad: Mária Veličková

Poznámky pod čiarou: tím ZAOSTRI / DC[1] pozabíjal napr. 400 prorokov kráľovnej Jezabel

[2] v evanjeliách je meno „Peter“, tj „tvrdohlavec“ negatívnym oslovením a predstavuje odpor, opozíciu k Ježišovi alebo k jeho slovám; keď je písané meno „Šimon“, ide v evanjeliách o pozitívny prístup

[3] niesť kríž bolo veľkou potupou, odsúdený podstúpil dlhý cestu plný výsmechu a pohŕdania – na tento výsmech sa myslí keď je v evanjeliách spojenie „vziať/niesť kríž“; a naopak – nemyslí sa starozákonný obraz, že kríž/utrpenie dáva Boh

 

 

 

Celý komentár na stiahnutie tu...

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: archí­v ZAOSTRI / DC
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N